Riitta Vuorelma-Iho Psyconin asiakaskokemusjohtajaksi

Asiakaskokemusjohtajan roolissa Vuorelma-Iho tulee muun muassa tarkastelemaan nykyisiä asiakasprosesseja, sekä kehittämään Psyconin tarjoamaan asiakaskokemusta.

Post doc -tutkimus syventyy työturvallisuuden ennustamiseen

Käynnissä olevassa tutkimusprojektissa tarkastellaan kuinka turvallisesti kohdeorganisaatioihin palkatut henkilöt käyttäytyvät ja miten hyvin heidän työturvallisuuttaan on pystytty henkilöarvioinnissa ennustamaan.

Oulun toimipiste muutti uusiin tiloihin kauppakortteli Pekuriin

Psyconin uudet tilat löytyvät kauppakorttelin kolmannesta kerroksesta, Handelsbankenin läheltä.

Arjen haaste tai voimavara – iltavirkkujen luontaisen vuorokausirytmin huomioimisesta hyötyvät yksilö sekä organisaatio

Tutkimustulokset osoittivat, että iltavirkkujen vuorokausirytmin ja yhteiskunnan rytmin välillä todella on epäsuhta, joka vaikutta iltavirkkujen arkeen ja työskentelyyn.

Uusia oppeja ja irtiotto arjesta – Johtamisvainu-valmennusohjelma tarjosi Saana Rossille työkaluja uuden johtamisroolin haltuunottoon

Kolmen kuukauden aikana johtamisteemaa lähestytään muun muassa itsetuntemuksen, motivaation, tilannetietoisuuden ja johtamiskulttuurin näkökulmasta.

Henkilöarvioinnit tarjolla niin etä- kuin lähitoteutuksellakin

Seuraamme viranomaisohjeita tiiviisti ja tarkistamme ohjeistuksiamme säännöllisesti. Tällä hetkellä voimme tarjota laadukkaat ja asiantuntevat henkilöarvioinnit niin etäyhteydellä, kuin turvallisesti lähitoteutuksellakin

Johtamisopit kansien väliin – Johtamisvainu-kirja ilmestyy keväällä 2022

Psyconin johtavan konsultin Annastiina Mäen lisäksi muina kirjoittajina tullaan näkemään Psyconin työkäyttäytymisen asiantuntijoiden lisäksi myös muita ansioituneita ja nimekkäitä johtajuustutkijoita, -kehittäjiä ja johtajia.

Psyconin tutkimus esittelyssä kansainvälisessä työ- ja organisaatiopsykologian kongressissa

Etäarviointianalyysin tulokset osoittivat, että etäyhteyden kautta toteutetut henkilöarvioinnit tarjoavat yhtä luotettavaa tietoa hakijan soveltuvuudesta tehtävään kuin perinteiset kasvokkain toteutettavat henkilöarvioinnitkin. 

Psycon Hanselin palvelutuottajaksi

Hanselin Oy:n asiakkaat voivat jatkossa hankkia johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluita Psyconilta dynaamisen hankintajärjestelmän kautta.

Pro gradu -tutkielma: henkilöarvioinnin laatutaso säilyy myös etätoteutuksissa

Etäyhteyden kautta toteutetut henkilöarvioinnit tarjoavat yhtä luotettavaa tietoa hakijan soveltuvuudesta tehtävään kuin perinteiset kasvokkain toteutettavat henkilöarvioinnitkin.

PsyconCast nyt Spotifyssa

PsyconCastissa käsitellään erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Ääneen pääsevät Psyconin omat asiantuntijat, jotka toisinaan saavat myös asiantuntijavieraita seurakseen.