Onnittelut, olet saanut kutsun psykologiseen henkilöarviointiin! Tämä tarkoittaa, että joko nykyinen työnantajasi tai potentiaalinen uusi työnantaja on kiinnostunut kartoittamaan esimerkiksi työhön liittyviä yksilöllisiä ominaisuuksiasi, tiedonkäsittelyvalmiuksiasi ja motivaatiotekijöitäsi.

Toivomme, että käytät tilaisuuden hyödyksesi ja pohdit arvioinnin aikana työhön liittyviä ominaisuuksiasi mahdollisimman monipuolisesti. Saat henkilöarvioinnista arvokasta tietoa vahvuusalueistasi ja kehityskohteistasi. Voit hyödyntää henkilöarvioinnista saamaasi palautetta työssäsi sekä osana itsetuntemuksesi kehittämistä.


Psykologinen henkilöarviointi

Psykologinen henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi on tehokas ja luotettava keino tunnistaa osallistujan vahvuuksia ja kehityskohteita haetun työtehtävän kannalta. Arviointi tuottaa runsaasti tietoa muun muassa henkilön työskentelytavoista, tavoitteista ja kompetensseista. Tästä on hyötyä niin rekrytoinnissa, perehdytyksessä kuin henkilökohtaisessa urakehityksessä.

Psykologisessa henkilöarvioinnissa arvioidaan henkilön soveltuvuutta tiettyyn tehtävään toimeksiantajan ennalta määrittelemien kriteerien mukaan. Arviointiraportti ei ota yleisemmin kantaa henkilön substanssiosaamiseen tai persoonallisuuteen.

Psykologista henkilöarviointia hyödynnetään usein rekrytointipäätöksen tukena. Tämän lisäksi se soveltuu käytettäväksi tilanteissa, joissa nykyinen työnantaja haluaa arvioida henkilön valmiuksia edetä urallaan esimerkiksi esihenkilötehtäviin tai muuhun vaativaan rooliin.


Luotettavia tuloksia

Psycon on ollut tutkimukseen perustuvan henkilöarvioinnin edelläkävijä Suomessa jo vuodesta 1953. Asiantuntevan henkilöstömme ja monipuolisten menetelmien avulla varmistamme kattavan ja luotettavan arvioinnin. Kaikki henkilöarviointikonsulttimme ovat kokeneita, työelämään perehtyneitä laillistettuja psykologeja. Oma menetelmäkehityksemme takaa sen, että arviointimenetelmät ja -tulokset vastaavat modernin ja muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Psyconin henkilöarvioinneissa hyödynnettävät arviointimenetelmät perustuvat aina tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimme käytäntöjämme sekä arvioinnin luotettavuutta ja osuvuutta jatkuvasti. Pitkällisen seurantatutkimuksen mukaan Psyconin henkilöarviointi on erittäin luotettava – noin 97 % henkilöarvioinneistamme osuu maaliin.


Arvioinnin eteneminen

Jokaisessa henkilöarvioinnissa menetelmät valitaan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti, ja arviointitilaisuudesta tehdään osallistujalle mielekäs ja positiivinen kokemus. Psyconin henkilöarviointi voidaan toteuttaa kokonaan etänä, paikan päällä toimistoillamme tai näiden kahden yhdistelmänä toimeksiantokohtaisesti.

Ensimmäiseksi olemme sinuun yhteydessä henkilöarvioinnin ajanvarauksesta. Sen aikana sinulle kerrotaan tarkemmin arviointisi sisällöstä ja sovitaan aikataulusta. Ajanvarauspuhelun jälkeen saat sähköpostiisi varausvahvistuksen, jossa on kaikki tarvittava tieto henkilöarviointiasi varten.

Saat henkilöarvioinnin aluksi aina tarkat ohjeet siitä, miten henkilöarviointi tulee sinun kohdallasi etenemään. Kaikessa tekemisessämme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme yksilölliset tarpeet ja juuri niihin mietityt ratkaisut.


Arviointi etätoteutuksella

Etätoteutus järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet sähköpostiisi lähetettävässä varausvahvistuksessa, joka sisältää myös linkit etäkokouksia varten.

Etäarviointia varten tarvitset

  • Tietokoneen, jossa on kamera
  • Hyvin toimivan verkkoyhteyden
  • Muistiinpanovälineet
  • Microsoft Teams -sovelluksen tai tuetun selaimen

Arviointi toimistolla

Arviointi voidaan toteuttaa myös Psyconin toimistolla Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa tai Oulussa. Mahdollisten ennakkotehtävien tulee olla suoritettuina toimistolle saavuttaessa, ellei toisin ole sovittu.

Toimistoarviointia varten tarvitset

  • Kuvallisen henkilötodistuksen (virallinen ajokortti tai passi)

Arvioinnin sisältö

Henkilöarviointiin kuuluu aina konsultin haastattelu, jossa sinulla on mahdollisuus kertoa taustastasi ja itsestäsi yleisemmin. Pääset kertomaan myös omasta tilanteestasi, sekä odotuksistasi työtehtävään liittyen.

Arviointiin sisältyy usein myös simulaatiotehtäviä. Niiden avulla arvioidaan muun muassa tiedonkeruu-, viestintä- ja päätöksentekovalmiuksiasi.

Arviointisi sisältää vapaatahtisesti täytettäviä kyselyitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi urasuunnitelmiisi, persoonallisuuspiirteisiisi tai työmotivaatioosi.

Lisäksi arviointiin sisältyy aikarajoitteisia kyky- ja päättelytehtäviä. Niiden avulla arvioidaan muun muassa tiedonkäsittelyvalmiuksiasi ja työskentelyrytmiäsi. Kunkin tehtävän alussa kerrotaan sen tavoite sekä annetaan tarvittavat ohjeet tehtävän suorittamiseksi.

Useimmiten henkilöarviointi sisältää lisäksi muita ennakkotehtäviä, jotka tulee olla suoritettuna aikataulun mukaisesti. PsycOnline-järjestelmässä voit suorittaa tehtäviä sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Tehtävien määrä vaihtelee tilannekohtaisesti, joten vastaamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Ajan tarve vaihtelee vajaasta tunnista noin kolmeen tuntiin.

Kaikkia tehtäviä ei tarvitse suorittaa yhdellä kertaa, vaan sinulla on mahdollisuus edetä tehtävä kerrallaan. Jokaisen sinulle toimitetun kyselyn yhteydessä on selkeät toimintaohjeet. Antamasi tiedot välittyvät luottamuksellisesti arvioinnista vastaavalle konsultille.


Arvioinnin jälkeen

Arvioinnin jälkeen sekä hakija että rekrytointiin osallistuvat tahot saavat raportin, jossa avataan henkilöarvioinnin tuloksia. Hakijalla on aina mahdollisuus keskustella henkilöarvioinnista, sen tuloksista sekä raportista arvioinnin toteuttaneen psykologin kanssa.

Tulokset raportoidaan sekä sinulle että toimeksiantajalle keskimäärin viikon kuluttua viimeisestä arvioinnista. Käsittelemme kaikkia tuloksia ja henkilötietoja luottamuksellisesti. Raportti on tarkoitettu vain asianomaista käyttöä varten, eikä sitä luovuteta muille ilman arvioidun lupaa.

Säilytämme henkilöarviointiraportteja ja arviointimateriaalia tietosuojavaltuutetun suositusten mukaisesti kahden vuoden ajan. Raportin uudelleenkäyttö sellaisenaan ei ole suositeltavaa missään tilanteessa. Sitä vastoin arviointimateriaalia voidaan harkinnan mukaan osittain hyödyntää uuden arvioinnin yhteydessä, jos aiemmasta henkilöarvioinnista on kulunut vain lyhyt aika. Asiasta sovitaan tapauskohtaisesti.


Tutustu muihin henkilöarviointiin osallistumista koskeviin sisältöihin

Ohjeet etätehtävien suorittamiseen PsycOnline-järjestelmässä

PsycOnline-järjestelmässä pääset suorittamaan erilaisia itsenäisiä henkilöarviointiin tai potentiaalikartoitukseen liittyviä tehtäviä. Tältä sivulta löydät ohjeet PsycOnline-järjestelmän käyttöön.
Lue lisää

Ohjeet haastatteluun ja simulaatioihin Microsoft Teamsissa

Etähenkilöarviointien simulaatiotehtävät ja haastattelut toteutetaan Microsoft Teams -kokouksina. Tältä sivulta löydät ohjeita Teamsin käyttöön ja arviointiin valmistautumiseen.
Lue lisää

Usein kysyttyä henkilöarvioinneista

Tälle sivulle olemme koonneet kysymyksiä, joita henkilöarviointiin tulevat hakijat useimmiten pohtivat. Jos ongelmaasi ei löydy ratkaisua, otathan meihin suoraan yhteyttä.
Lue lisää

Yhteystiedot

Psyconilla on toimisto viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Lappeenrannassa. Näiden lisäksi meillä on valmius toimia myös Kuopiossa. Palvelut ja etäarvioinnit ovat käytettävissä koko maassa.
Lue lisää

Asiantuntijamme

Konsulttimme ovat apunasi psykologisiin henkilöarviointeihin, rekrytointeihin sekä kehittämistarpeisiin liittyvissä asioissa. Tältä sivulta löydät myös organisaation muiden toimintojen yhteyshenkilöt.
Lue lisää