Psycon on rekrytointien, psykologisten henkilöarviointien sekä johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen kotimainen asiantuntija. Asiakkaisiimme kuuluu niin Suomen suurimpia konserneja kuin tuoreita kasvuyhtiöitä sekä julkisen sektorin toimijoita, joille Psycon on toiminut vakaana ja jatkuvasti uudistuvana kumppanina jo 70 vuoden ajan.

Haluamme olla vastuullinen yrityskansalainen sekä luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme. Keskeisimpiin sidosryhmiimme kuuluvat omat työntekijät, asiakasorganisaatiot sekä rekrytointi-, henkilöarviointi- ja kehittämisprosesseihin osallistuvat henkilöt. Lisäksi olemme mukana tutkimus- ja yhteistyöhankkeissa yliopistojen, oppilaitosten ja muiden asiantuntijaverkostojen kanssa. Vastuullisuustyön yhtenä tavoitteena on tunnistaa toimintamme vaikutukset eri sidosryhmiin ja huomioida meihin kohdistuvat vastuullisuusodotukset.

Vastuullisuustyömme jakautuu kolmeen kokonaisuuteen; sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu sekä hyvä hallinto ja taloudellinen vastuu. Koska kohdistamme palvelumme työyhteisöille, tiimeille ja yksilöille, on sosiaalinen vastuu näistä kolmesta meille keskeisin. Psycon haluaa olla rakentamassa tuottavia ja hyvinvoivia työyhteisöjä, joiden jokainen jäsen voi hyödyntää potentiaaliaan ja onnistua omassa tehtävässään. Otamme kaikessa toiminnassamme myös huomioon ympäristövastuun sekä hyvän hallinnon ja taloudellisen vastuun vaatimukset.


Psycon sitoutuu toimimaan tämän vastuullisuuslupauksen mukaisesti

  1. Rekrytointi- ja henkilöarviointipalveluiden avulla voidaan edistää yksilöiden mahdollisuuksia saavuttaa työelämässä kykyjensä ja tavoitteidensa mukainen asema lähtökohdistaan riippumatta. Samalla asiakkaat pystyvät löytämään työtehtäviinsä soveltuvia ja niissä hyvinvoivia työntekijöitä.
  2. Työyhteisöjen ja johtamisen kehittämispalveluilla voidaan edistää asiakkaiden onnistumista työntekijöiden potentiaalin tunnistamisessa ja valjastamisessa sekä tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa.

Vastuullisuusraportti 2023

Lataa vuoden 2023 vastuullisuusraportin tiivistelmä ja tutustu vastuullisuustyömme tärkeimpiin painopisteisiin.


Vastuullisuusohjelma 2022

Lataa vuoden 2022 vastuullisuusohjelman tiivistelmä ja tutustu ohjelman tärkeimpiin sisältöihin.


Psycon Oy

Psycon on rekrytointiin, psykologisiin henkilöarviointeihin sekä johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö. Haluamme rakentaa parempaa työelämää ja johtamista sekä saada toiminnallamme aikaan myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa.
Lue lisää

Tutkimus ja menetelmäkehitys

Omalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla luomme juuri suomalaiseen työelämään soveltuvia menetelmiä ja ajantasaisia työkaluja, joilla varmistetaan alan luotettavimmat palvelut.
Lue lisää

Psyconin tarina

Psyconin taival alkoi kolmen ennakkoluulottoman psykologin voimin vuonna 1953. Koko historiansa ajan yritys on kehittänyt soveltuvuusarviointeja asiakaslähtöisesti sekä tuonut Suomen markkinoille moderneja menetelmiä parhaiden osaajien löytämiseen. Vuosien varrella Psyconin tarjooma on laajentunut monipuolisilla rekrytoinnin, valmennuksen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluilla.
Lue lisää