Kaikki organisaation kehittämiseen tähtäävät kehittämis-, valmennus- ja coaching-palvelumme nojaavat tutkittuun tietoon ja syvälliseen ymmärrykseen työ- ja johtamiskäyttäytymisestä sekä organisaatiopsykologiasta. Olemme sitoutuneet eettisesti korkeatasoiseen ja luottamukseen perustuvaan yhteistyöhön asiakkaidemme ja valmennettaviemme kanssa.

Vahvuutemme on erilaisten organisaatioiden tuntemus sekä pitkän kokemuksen kerryttämä ymmärrys eri aloilta. Olemme työskennelleet jo useita vuosikymmeniä Suomen johtavien organisaatioiden kumppanina auttaen heidän johtajiaan ja asiantuntijoitaan kehittymään kohti tavoitteitaan – uskallamme väittää olevamme kohtaamisen moniosaajia.

Kehittämis- ja valmennustyötämme ohjaavat periaatteet

  • Vahvuuslähtöisyys

Kehittämis- ja valmennusideologiamme perustuu valmennettavien olemassa olevien vahvuuksien ja resurssien tunnistamiseen sekä niiden vahvistamiseen

  • Ratkaisukeskeisyys

Kehittämishankkeemme ovat tavoitteellisia ja tulevaisuussuuntautuneita; fokus on aina ennemmin kehittymisessä ja uuden oppimisessa kuin erheiden tai puutteiden analysoinnissa​

  • Käytännönläheisyys ja vaikuttavuus

Tavoitteena on vaikuttavuus ja merkittävyys: osallistujat saavat kehittämishankkeissa ja valmennuksissa konkreettisia käytännön työkaluja, joita voi viedä omaan työarkeen


Johtamisen kehittäminen

Johdon pitää pystyä toimimaan tehokkaasti alati muuttuvassa maailmassa. Psyconin kokeneet johtamisen, coachingin ja organisaatiokäyttäytymisen ammattilaiset tukevat kaikenkokoisten organisaatioiden vetäjiä, esihenkilöitä ja johtoryhmiä johtamaan paremmin ja viemään strategiaa käytäntöön.


Yksilöllisen kehittymisen palvelut

Yksilön kehittyminen omassa työssään on koko organisaation etu. Psyconin yksilölähtöiset ja ratkaisukeskeiset palvelut sopivat niin perehdyttämisen ja avainhenkilöiden sitouttamisen tueksi kuin johtamis- ja palautumistaitojen kehittämiseen.


Muutostilanteiden palvelut

Tuemme organisaatioita erilaisissa toiminnan nivelkohdissa ja muutostilanteissa. Muutosten ennakointi, muutosjohtamisen kyky sekä organisaation osaamispotentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen ovat avaimia yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa toimimiseen.


Kehittämishankkeiden vaikuttavuus näkyy tutkimuksissa

Organisaatioiden kehityshankkeiden tuottamia hyötyjä mitataan vain osallistujien henkilökohtaisilla tuntemuksilla. Subjektiivinen palaute ei kuitenkaan kerro siitä, saiko organisaatio panostuksistaan pitkäkestoista hyötyä. Hyödyntämällä organisaatiossa syntyvää dataa voidaan tunnistaa, mihin osa-alueisiin ja kuinka merkittävästi kehittämistoimet ovat vaikuttaneet.

Kehittämishankkeiden seurantatutkimuksilla selvitetään, miten kehityshankkeiden tulokset näkyvät organisaatiossa. Mittareina voidaan käyttää esimerkiksi esihenkilön käyttäytymisen ja johtamistyylin muutoksia sekä peilata näitä myös organisaation omiin liiketoiminnallisiin mittaristoihin.

Paras yhteistyö ja vaikuttavuus syntyy pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Näin voimme tuottaa myös tutkimustuloksiin perustuvia näyttöjä kehittämishankkeiden liiketoiminnallisista vaikutuksista.


Organisaation kehittämisellä on mitattavia vaikutuksia

Organisaation kehittämiseen panostamisella tulee olla aina konkreettisia vaikutuksia. Meille Psyconilla on tärkeää tuottaa objektiivisesti mitattavia tuloksia koko organisaation toiminnalle.

Johtamisen kehittämishankkeiden hyödyt eivät aina realisoidu välittömästi. Siksi teemme laajaa tieteellistä taustatyötä, jotta panostusten hyödyt voidaan todentaa faktoihin perustuen.