Psykologinen henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi tarjoaa tärkeää tietoa henkilön motivaatiosta, persoonallisuudesta sekä tavasta johtaa ja tehdä töitä.

Yleisimmin henkilöarviointia käytetään apuna vaativissa asiantuntija-, päällikkö- ja johtotason rekrytoinneissa. Arviointi tarjoaa rekrytoivalle organisaatiolle tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi ja hakijalle arvokasta ymmärrystä omista vahvuuksista ja kehityskohteista.

Psyconilla henkilöarviointi perustuu aina tutkittuun tietoon, psykologien ammattiosaamiseen sekä usean eri menetelmän käyttämiseen. Näin henkilöarviointi tehdään:

1. Tavoitteiden ja kriteerien määrittely

Psyconilla jokainen henkilöarviointi räätälöidään rekrytoivan organisaation tarpeiden ja täytettävän roolin ominaisuuksien perusteella. Testit ja tehtävät valitaan niin, että niiden avulla saadaan mahdollisimman laajasti tietoa osallistujan soveltuvuudesta avoimeen tehtävään.

Henkilöarviointiprosessi alkaa aina tavoitteiden ja kriteereiden määrittelyllä. Keskusteluun osallistuu Psyconin konsultin lisäksi ainakin rekrytoiva esihenkilö sekä mahdollisesti muita rekrytointipäätökseen osallistuvia tahoja, kuten HR:n edustajia.


2. Yhteydenotto arvioitaviin

Kun tehtävät ja kriteerit on määritelty, Psycon ottaa yhteyttä hakijoihin ja sopii näiden aikatauluihin sopivat ajankohdat arvioinnille. Tyypillisesti yhtä avointa tehtävää varten arvioidaan noin 1-3 soveltuvinta hakijaa. Arviointi voidaan toteuttaa joko Psyconin toimistolla tai osittain tai kokonaan etänä.


3. Ennakkotehtävät

Ennen haastattelua arviointiin osallistuvat saavat ennakkotehtäviä, jotka suoritetaan joko itsenäisesti kotona omaan tahtiin tai Psyconin toimistolla. Ennakkotehtävät valitaan aina tapauskohtaisesti vastaamaan haettavan tehtävän vaatimuksia. Ne voivat olla esimerkiksi persoonallisuutta kartoittavia ja motivaatiota mittaavia itsearviointikyselyitä tai aikarajallisia päättelytehtäviä.  


4. Vuorovaikutteiset tehtävät

Ennakkotehtävien jälkeen vuorossa ovat arviointiin liittyvät vuorovaikutteiset osiot. Näihin kuuluvat psykologin haastattelu sekä erilaiset yksilö- ja ryhmäsimulaatiot. Nämä tehtävät voi suorittaa etänä tai Psyconin toimistolla.


5. Raportti


Henkilöarvioinnin jälkeen arvioinnista vastaava psykologi laatii kirjallisen raportin, joka perustuu haastattelusta ja tehtävistä saatuun tietoon. Sekä hakija että rekrytointipäätöksen tekemiseen osallistuvat tahot saavat saman raportin nähtäväkseen turvasähköpostilla.


6. Suullinen läpikäynti


Arvioinnista vastaava psykologi käy raportit ja arviointikokonaisuuden läpi rekrytointipäätökseen osallistuvien tahojen kanssa. Tässä tapaamisessa avataan tarkemmin arviointien sisältöä ja keskustellaan, miten organisaation tulisi ottaa tieto huomioon rekrytointipäätöksessä ja perehdytyksessä. Lopullisen rekrytointipäätöksen tekee aina rekrytoiva taho. 

Myös arviointiin osallistuneet hakijat voivat halutessaan käydä tulokset psykologin kanssa läpi.


7. Palautekysely


Arviointiin osallistuneet saavat sähköpostitse palautekyselyn, jossa arvioidaan henkilöarviointiprosessin oikeudenmukaisuutta. Myös toimeksiantajalle lähetetään lyhyt palautekysely.


8. Seurantatutkimus

Psycon tekee aktiivisesti seurantatutkimusta arvioinneista ja niiden osuvuudesta vertaamalla annettuja suosituksia valituksi tulleiden henkilöiden suoriutumiseen tehtävässään.


Hyvä tietää henkilöarvioinneista

  • Psyconilla psykologisia henkilöarviointeja tekevät vain laillistetut psykologit, joilla on Suomen Psykologiliiton sertifikaatti henkilöarvioinnin ammattilaisille.
  • Kaikkea arviointiprosessiin liittyvää tietoa käsitellään tietoturvallisesti. Arviointiraportit lähetetään aina salatulla sähköpostilla vain osallistujalle sekä ihmisille, jotka osallistuvat rekrytointipäätöksen tekemiseen.
  • Henkilöarvioinnin tuloksia säilytetään GDPR:n mukaisesti enintään 2 vuotta, jonka jälkeen tulokset poistuvat automaattisesti järjestelmästä. Arviointiin osallistuva voi pyytää erikseen Psyconilta tietojensa poistamista missä vaiheessa tahansa, mutta tietojen poistamiseen tarvitaan toimeksiantajayrityksen lupa. Tutustu tietosuojaselosteeseemme täällä.

Henkilöarviointi Psyconilla

Psykologinen henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi on tehokas ja luotettava keino ymmärtää paremmin osallistujan vahvuuksia ja kehityskohteita.
Lue lisää

Tervetuloa henkilöarviointiin

Tälle sivulle olemme koonneet tietoja psykologisesta henkilöarvioinnista, arvioinnin sisällöstä sekä sen eri vaiheista henkilöarviointiin kutsuttuja henkilöitä varten.
Lue lisää