Hakijalähtöistä henkilöarviointia jo vuodesta 1953

Soveltuvuusarviointeja on tehty eri muodoissa läpi historian. Tarve löytää jokaiselle tämän lahjakkuutta vastaava tehtävä tai paras hakija isosta joukosta on aina ollut tärkeä osa työelämää.

Suomeen varsinaiset soveltuvuustestit saapuivat 1900-luvun alussa Saksasta. Niillä testattiin etenkin työntekijöiden havainnointi- ja reagointikykyä. Suomessa Valtionrautatiet testasi konepajaoppilaiden soveltuvuutta erilaisin testein jo 1920-luvulla psykoteknisessä laboratoriossaan.

Psykologia tuli vahvemmin mukaan suomalaiseen soveltuvuusarviointiin 1950-luvun taitteessa. Valtio käynnisti suuren tutkimushankkeen, jossa selvitettiin yli kuudenkymmenen psykologisen testin ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita. Tutkimuksen tulokset muodostivat suomalaisen soveltavan psykologian pohjan. 

Tässä tutkimushankkeessa olivat mukana myös Psyconin tulevat perustajat. He oivalsivat, että yksittäinen testi ei kerro hakijasta riittävästi, vaan kokonaisvaltaiseen arvioon tarvitaan laajaa skaalaa erilaisia työkaluja sekä ammattilaisen silmää.

Kuvassa näppäryystestejä, joita käytettiin mekaanisen päättelykyvyn mittaamiseen.

Valintakoe Oy perustettiin vuonna 1953 entisessä autotallissa. Heti alusta alkaen oli selvää, että arviointituloksista haluttiin kertoa myös osallistujille. Perustajat uskoivat sen olevan eettisesti kestävää ja lujittavan myös asiakassuhteita.

Poikkeava käytäntö herätti muissa alan yrityksissä voimakasta keskustelua. Tapa kuitenkin levisi laajemmalle, ja nyt aktiivinen viestintä osallistujien suuntaan on alan vakiintunut tapa.

Soveltuvuusarvioinnin metodien edelläkävijät

Psycon on koko 70-vuotisen historiansa ajan kehittänyt aktiivisesti henkilöarvioinnin menetelmiä. Kyselyitä, lahjakkuusmittareita ja persoonallisuustestejä uusitaan ja päivitetään jatkuvasti.

Psycon on ollut edelläkävijä myös teknologian hyödyntämisessä. Alun perin mekaanisia laitteita käytettiin havaintotarkkuuden ja motorisen lahjakkuuden selvittämiseen. Testivastaukset tehtiin kynällä paperille, mutta tuloksia tulkittiin pitkään käsin.

Tietokoneet tulivat mukaan soveltuvuusarviointeihin 1980-luvulla. Psycon, silloinen Psyko, toi Suomeen pc:llä toimivan Profile-testin, jossa vastaukset täytettiin suoraan tietokoneelle. Nykyään tietokoneet ovat tärkeä apu arviointien tekemisessä ja vastausten nopeassa prosessoimisessa, mutta vaikka koko arviointiprosessi tapahtuisi etänä, Psyconilla henkilöarvioinnissa on aina mukana myös psykologi. 

Monimenetelmäisyys on ollut Psyconin periaate yrityksen perustamisesta asti. Henkilöarvioinneissa mitataan määriteltyjä ominaisuuksia edelleen monilla rinnakkaisilla menetelmillä, jotta arviot ovat mahdollisimman luotettavia. 

Psycon on kasvanut kolmen psykologin yrityksestä yli 70 ammattilaista kuudella paikkakunnalla työllistäväksi asiantuntijataloksi. Soveltuvuusarviointien rinnalle ovat tulleet myös erilaiset johtamisen kehittämisen ja valmennuksen palvelut.

Psyconin vaiheita

  • 1953 Valintakoe Oy perustettiin
  • 1980-luvulla tietokoneet tulivat mukaan soveltuvuusarviointeihin
  • 2003 Uusi nimi, Psycon Oy, otettiin käyttöön
  • 2006 Tutkimusjohtajan rooli perustettiin oman tutkimus- ja menetelmäkehitystyön edistämiseksi
  • 2013 Ensimmäiset henkilöarviointimenetelmät siirtyivät etätoteutukseen
  • 2017 Innovaatiorahoituskeskus Tekes myönsi Psyconille rahoituksen etäarviointien digitalisointiin
  • 2023 Psycon juhlii 70-vuotiasta taivaltaan