Johdon pitää pystyä toimimaan tehokkaasti alati muuttuvassa maailmassa. Psyconin kokeneet johtamisen, coachingin ja organisaatiokäyttäytymisen ammattilaiset tukevat kaikenkokoisten organisaatioiden vetäjiä, esihenkilöitä ja johtoryhmiä johtamaan paremmin ja viemään strategiaa käytäntöön.

Johtamisen kehittämishankkeiden taustalla voi olla tarve tehostaa strategian käytäntöön vientiä tai yhtenäistää johtamiskulttuuria ja käytäntöjä. Kullakin tehtävätasolla tarvittavien johtamisvalmiuksien kehittäminen varmistaa johtamisjärjestelmän toimimisen ja laadukkaan esihenkilötyön.

Olipa kyse johtamisen kokonaistilanteen määrittelystä, osaamispääoman arvottamisesta tai yksilöllisen kehittymisen vauhdittamisesta, löydät tuloksia tuovat ratkaisut kauttamme. Johtamisen kehittämishankkeissa lähdemme asiakkaan tavoitetilan määrittelystä ja siihen sopivien kehittämistoimenpiteiden valitsemisesta. Prosessin alussa määritellään myös konkreettiset mittarit, joilla tuloksellisuutta voidaan seurata. Mittaamme aktiivisesti johtamisen kehittämisen toimenpiteiden vaikuttavuutta, ja kehitämme siihen liittyviä menetelmiä.


360-arviointi

Suosittu 360-arviointi auttaa kartoittamaan organisaation osaamispääomaa sekä tehostaa esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kehittymistä. Kartoitus tuottaa konkreettista palautetta arvioitavan johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä antaa työkaluja kehittymiseen.


Management Audit

Management Audit on strateginen työkalu, jonka avulla selvitetään johdon tai keskijohdon valmiudet johtaa organisaatiota menestyksekkäästi sekä määritellään kehittämistoimenpiteet, jotka ovat keskeisiä organisaation menestymiselle.


Johtoryhmän kehittäminen

Johtoryhmän kehittämisohjelma tukee organisaation johtamista ja motivoi avainhenkilöitä onnistumaan paremmin työssään. Kehittämisohjelma sopii monenlaisiin tilanteisiin ja elinkaarensa eri vaiheissa oleville organisaatioille.


Valmennusohjelmat

Ratkaisukeskeisissä, organisaation tarpeisiin räätälöidyissä valmennusohjelmissa lisätään osallistujien itsetuntemusta ja tarjotaan organisaatiolle konkreettisia työkaluja toiminnan kehittämiseen.


Miksi valita Psycon?

  • Organisaation tarpeisiin räätälöidyillä palveluilla ja valmennusohjelmilla saadaan konkreettisia ja mitattavia tuloksia. Seuraamme palveluidemme vaikuttavuutta ja kehitämme niihin liittyviä menetelmiä jatkuvasti.
  • Johdon kehittämisen palvelut on helppo yhdistää organisaation muihin kehittämishankkeisiin tai rekrytointiprojekteihin.
  • Vetäjinä toimivat aina kokeneet psykologian, valmentamisen ja organisaatiokäyttäytymisen ammattilaiset, joista monet toimivat myös johtamistehtävissä.
  • Olemme lukuisten Suomen johtavien organisaatioiden johdon luotettu kumppani

Psykologinen henkilöarviointi

Psykologinen henkilöarvionti eli soveltuvuusarviointi on tehokas ja luotettava keino ymmärtää paremmin osallistujan vahvuuksia ja kehityskohteita.
Lue lisää

Rekrytointipalvelut

Oikeiden osaajien löytäminen ei ole tuurista kiinni, vaan onnistuneen rekrytoinnin takana on aina ammattilainen.
Lue lisää

Kehittämispalvelut

Aidosti vaikuttavan kehittämistyön ja ihmisosaamisemme yhtälö syntyy työkäyttäytymisen asiantuntijuudesta sekä vuosikymmenien yhteistyöstä Suomen johtavien organisaatioiden kanssa.
Lue lisää