Psykologinen henkilöarviointi tuottaa paljon tietoa työntekijän vahvuuksista, motivaatiotekijöistä ja kehityskohteista. Arviointia käytetään päätöksenteon tukena etenkin vaativissa asiantuntija- ja johtajatason rekrytoinneissa, mutta siitä on paljon hyötyä myös johtamis- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä sekä yksilöllisessä perehdyttämisessä ja kehityssuunnitelmien laatimisessa.


Mitä soveltuvuusarvioinnin tulokset kertovat?

Psyconilla psykologisesta henkilöarvionnista tuotetaan aina helppotajuinen raportti, joka avaa tarkemmin arvioitavan osaamis- ja motivaatiotekijöitä sekä ottaa kantaa hakijan vahvuuksiin ja kehittämisalueisiin haettuun tehtävään nähden.

Sekä rekrytoiva esihenkilö että hakija saavat nähtäväkseen saman raportin. Arvioinnin tulokset käydään usein läpi yhdessä rekrytoivan esihenkilön kanssa, ja myös hakijalla on aina mahdollisuus käydä tuloksiaan halutessaan tarkemmin läpi arvioinnin suorittaneen psykologin kanssa.Missä henkilöarvioinnin tuloksia voi hyödyntää?


  • Psykologinen henkilöarviointi rekrytoinnissa

Yleisimmin psykologista henkilöarviointia hyödynnetään asiantuntija- ja johtotason rekrytoinneissa päätöksenteon tukena. Arvioinnin menetelmät ja kriteerit valitaan aina täytettävän tehtävän ja rekrytoivan organisaation tarpeiden mukaan.


  • Psykologinen henkilöarviointi perehdytyksessä

Henkilöarviointi tuottaa paljon tietoa työntekijän persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä ja työskentelytavoista. Tätä tietoa kannattaa hyödyntää yksilöllisen perehdytyksen suunnittelussa ja yksilöllisen kehittymissuunnitelman laatimisessa.

Huolellisesti suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu, yksilöllinen perehdytys nopeuttaa tuloksellisen toiminnan käynnistymistä ja vahvistaa sitoutumista etenkin vaativissa asiantuntija- ja johtotason tehtävissä. Perehdytyksen onnistumista voi syventää Noste-coachingilla, joka auttaa uutta avainhenkilöä roolin haltuunotossa ja varmistaa potentiaalin tulevan käyttöön heti alusta alkaen.


  • Psykologinen henkilöarviointi johtamisen tukena

Soveltuvuusarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myös johtajana ja esihenkilönä kehittymisessä. Arvointi tarjoaa tärkeää tietoa toiminta- ja johtamistyylistä, mikä hyödyttää sekä organisaatiota että johtajaa toimimaan tehokkaammin.

Psykologinen henkilöarviointi tarjoaa myös tärkeää tietoa siitä, millaista valmennusta ja tukea johtaja tarvitsee roolissaan kehittymiseen.


  • Psykologinen henkilöarviointi urakehityksen tukena

Soveltuvuusarvioinnin tuloksista on paljon hyötyä myös osallistujalle itselleen. Omien toimintatapojen, vahvuuksien ja kehityskohteiden ymmärtäminen auttaa menestymään työssä ja urasuunnittelussa.

Jokainen Psyconin henkilöarviointeihin osallistuva voi halutessaan käydä tuloksia läpi yhdessä psykologikonsultin kanssa, vaikkei tulisikaan valituksi haettuun tehtävään.

On kuitenkin hyvä muistaa, että henkilöarviointiraportti kirjoitetaan aina kyseistä tehtävää ajatellen, eli se ei ole suoraan sovellettavissa toiseen rooliin.


Noste-coaching sitouttaa ja nopeuttaa roolin haltuunottoa

Psyconin Noste-valmennus tukee uudessa roolissa aloittavan avainhenkilön sopeutumista organisaatiokulttuuriin ja toimintatapoihin sekä auttaa hyödyntämään psykologisen henkilöarvioinnin tuloksia tehokkaasti.

Valmennus pitää sisällään valmentajan tapaamisia, räätälöityjä harjoituksia työympäristössä sekä onnistumisen arviointia. Myös esihenkilöllä on mahdollisuus osallistua valmennettavan ohjelmaan ja tulosten arviointiin.