Tutkimukseen perustuvia palveluita, joilla on mitattava vaikutus

Psyconin juuret ovat vankasti vertaisarvioidussa tieteessä, omassa tutkimuksessa sekä vahvassa psykologisessa ja liiketaloudellisessa osaamisessa. Hyödynnämme arvioinneissa, valmennuksissa ja kehittämisohjelmissa aina useita tutkitusti toimivia menetelmiä. Seurantatutkimuksilla varmistetaan, että muutokset johtamisessa, motivaatiossa ja toimintatavoissa ovat pitkäkestoisia ja konkreettisia. 

Työtämme ohjaa tieteellisesti kestävä ja tutkimukseen perustuva ihmis- ja johtamiskuva. Sen mukaan ihmisen näkyvä käyttäytyminen rakentuu useasta eri tekijästä, joista osa on pysyviä ja osa muuttuvia. Ihmis- ja johtamiskuvaa hyödynnetään psykologisissa henkilöarvioinneissa sekä tavoitteisiin sopivien menetelmien ja mittareiden valitsemiseen kehittämispalveluissa.


Asiakkaina alojensa johtavia organisaatioita

Autamme kaikenkokoisia ja elinkaarensa eri vaiheissa olevia organisaatioita haastavissa rekrytoinneissa sekä työyhteisön ja johtamisen kehittämisessä. Asiakkaisiimme kuuluu niin Suomen suurimpia konserneja kuin tuoreita kasvuyhtiöitä sekä julkisen sektorin toimijoita.


Kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä

Koska jokaisen organisaation mahdollisuudet ja haasteet ovat ainutlaatuisia, myös kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Yksilöllinen palvelu ja pitkäkestoinen kumppanuus ovat kaiken asiakastyömme keskiössä.

Toimintamme perustan luovat työ- ja organisaatiopsykologian, johtamiskäyttäytymisen sekä modernin rekrytoinnin syvällinen osaaminen. Laaja, toisiaan tukevien palveluiden valikoima vastaa monipuolisesti organisaatioiden tarpeisiin, oli kyseessä sitten vaativien rekrytointien toteuttaminen, johtamisen kehittäminen tai organisaation erilaiset muutostilanteet.


Psykologiset henkilöarvioinnit

Henkilöarviointeja tekevät meillä vain laillistetut psykologit, joilla on myös vahvaa liiketoiminnallista ymmärrystä ja kokemusta erilaisten organisaatioiden tarpeista. Käytämme mittareita ja menetelmiä, jotka on tieteellisesti todennettu ja jotka noudattavat Psykologiliiton Hyvän henkilöarvioinnin suosituksia.


Organisaatioiden ja johtamisen kehittäminen

Vahvuutemme on erilaisten organisaatioiden tuntemus sekä pitkän kokemuksen kerryttämä ymmärrys eri toimialoilta. Hyödynnämme tuoreinta työpsykologista ymmärrystä ihmisen oppimisesta kaikissa palveluissamme. Toimintamme on vahvuuslähtöistä ja perustuu olemassa olevien vahvuuksien ja resurssien tunnistamiseen sekä niiden kehittämiseen.


Rekrytointipalvelut

Rekrytoinnin asiantuntijamme ovat kokeneita HR:n kumppaneita, jotka ymmärtävät modernin rekrytoinnin menetelmät, kanavat ja työnantajakuvaa tukevan viestinnän keinot. Pyrimme aina vahvistamaan kaikkien rekrytointiprosessiin osallistuneiden luottamusta siihen, että jokaisen potentiaalille löytyy työelämässä käyttöä. Rekrytointipäätöksen jälkeen voimme tarjota tukea työtehtävään valitulle ja autamme häntä menestymään tehtävässä.


Arvomme

  • Arvostamme osaamista

Olemme työ- ja johtamiskäyttäytymisen sekä rekrytoinnin ammattilaisia. Vankan asiantuntemuksen ansiosta uskallamme kyseenalaistaa, olla kriittisiä ja haastaa alaa. Rakennamme tulevaisuuden työelämää myös tutkimuksen ja menetelmäkehittämisen keinoin.

  • Ajattelemme avarakatseisesti

Haluamme toimia kehityksen kärjessä rohkeasti ja uteliaasti. Seuraamme aktiivisesti tutkimusta, työelämän trendejä ja asiakkaiden tarpeita sekä kokeilemme uusia ratkaisuja. Tuotamme asiakkaillemme innovatiivisia palveluja, joilla on mitattavaa lisäarvoa liiketoiminnalle.

  • Toimimme suoraselkäisesti

Asiakas on etusijalla emmekä tingi palveluiden laadusta, luotettavuudesta ja eettisyydestä. Otamme kantaa perustellusti ja seuraamme asiakaspalautteita systemaattisesti. Jokainen psyconlainen kantaa vastuun sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta.

  • Kohtaamme sydämellä

Kohtaamme ihmiset kunnioittaen, on kyse työtovereista, asiakkaista tai muista sidosryhmistä. Jaamme omaa osaamistamme muille avoimesti, sillä tavoitteenamme on luoda kaikille mahdollisuus onnistumiseen ja kasvuun.


Tarinamme

Psyconin taival alkoi kolmen ennakkoluulottoman psykologin voimin vuonna 1953. Olemme vuosikymmenten aikana kehittäneet asiakaslähtöisiä soveltuvuusarviointeja ja tuoneet Suomen markkinoille moderneja menetelmiä parhaiden osaajien löytymiseen. Monipuoliset rekrytoinnin, valmennuksen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelumme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja vankkaan psykologiseen osaamiseen myös tänä päivänä. 


Lahjoitukset ja sponsorointi

Psyconin lahjoitusten ja sponsoroinnin tavoitteen on olla aktiivinen yrityskansalainen ja saada aikaan myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa. Sekä lahjoitus- ja sponsorointikohteet valitaan siten, että ne ovat Psyconin arvojen ja tavoitteiden mukaisia.


Yhteistyökumppanimme

Teemme kansainvälistä yhteistyötä alan luotetuimpien toimijoiden kanssa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kumppanimme on Assessit, Liettuassa Primum Esse.


Tilaa Psyconin uutiskirje