Toimintamme perustuu vahvaan psykologiseen osaamiseen ja omaan tutkimustoimintaan. Henkilöarviointikonsulttimme ovat laillistettuja psykologeja ja henkilöarviointiassistentit pääasiallisesti psykologian, kasvatustieteen tai liiketalouden opiskelijoita. Näiden lisäksi meillä työskentelee myös paljon organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen sekä rekrytoinnin konsultteja. Työllistämme myös asiantuntijoita erilaisissa tutkimus-, markkinointi-, talous- ja hallintotehtävissä.


Miksi tulla töihin Psyconille?

Meillä pääset tekemään töitä maan kiinnostavimpien organisaatioiden kanssa suomalaisen työelämän keskiössä. Työmme on mielenkiintoista ja haastavaa mutta myös merkityksellistä: autamme asiakkaitamme kehittämään hyvinvoivia ja tuloksellisia työyhteisöjä, joissa jokainen pääsee hyödyntämään omaa potentiaaliaan ja onnistuu tehtävässään. Samoja arvoja vaalimme myös omassa työyhteisössämme.

Meillä saat tehdä töitä haluamallasi tavalla, hyödyntää täyttä potentiaaliasi ja edetä urallasi. Panostamme vahvasti osaamisen kehittämiseen ja tiedon jakamisen kulttuurin vahvistamiseen. Tavoitteemme on, ettei kukaan jää yksin haasteiden edessä, vaan tarjolla on aina ammatillista tukea kollegoilta ja esihenkilöltä.

Psycon Academy on sisäinen koulutusohjelma, jossa työntekijät pääsevät jakamaan ja kehittämään asiantuntijuuttaan. Mentorointiohjelmassamme seniorikonsulttimme auttaa halukkaita osaamisensa ja työelämätaitojensa kehittämisessä sekä uralla etenemisessä.Millaisia tehtäviä ja urapolkuja Psycon tarjoaa?

Tarjoamme kiinnostavia tehtäviä muun muassa uransa eri vaiheissa oleville psykologeille ja muille osaajille. Moni aloittaa meillä opiskelujen ohessa henkilöarviointien assistenttina ja jatkaa valmistuttuaan konsulttina.


Henkilöarviointiassistentti

Psykologinen henkilöarvointi tuottaa tietoa henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä ja työskentelytavoista esimerkiksi rekrytoinnin ja urakehityksen tarpeisiin. Assistenteillamme on keskeinen rooli laadukkaan henkilöarvioinnin onnistumisessa. Roolissa yhdistyvät asiakaspalvelu, havainnointitaidot sekä kyky vastata muuttuviin tilanteisiin.

Psyconin henkilöarviointiassistentit ohjaavat arviointeihin kuuluvia simulaatiotehtäviä sekä havainnoivat kandidaatteja arvioinnin aikana. Lisäksi assistenttitiimimme avustaa konsultteja henkilöarvioinneissa ja vastaa arviointien käytännön järjestelyistä, organisoinnista ja kandidaattien ohjeistamisesta.

Henkilöarviointiassistentin työ on usein lähtölaukaus uralle Psyconilla. Monet assistenteistamme ovatkin psykologian tai kasvatustieteen opiskelijoita, jotka siirtyvät ajan myötä assistenteista konsulteiksi. Työtä voi tehdä myös osa-aikaisesti.

Henkilöarvioinnin psykologikonsultti

Osaavat ja ammattitaitoiset henkilöarviointikonsultit ovat yrityksemme ja liiketoimintamme kulmakivi. Meillä kaikki henkilöarviointeja tekevät konsultit ovat laillistettuja psykologeja.

Psykologiset henkilöarviointimme perustuvat aina tutkimukseen ja monimenetelmäisyyteen. Konsulttimme työskentelevät asiakasorganisaatioiden kanssa itsenäisesti ja yrittäjämäisesti. He auttavat asiakasorganisaatioita ja rekrytoivia esihenkilöitä määrittelemään haettavana olevien tehtävien onnistumisen kriteerit ja löytämään rooleihin parhaiten sopivat osaajat.

Psyconilla työskentelee yli 70 uransa eri vaiheissa olevaa konsulttia. Osa konsulteistamme tekee myös tutkimustyötä tai on töissä osa-aikaisesti. Kannustamme konsulttejamme osaamisensa ylläpitämiseen ja mahdollistamme esimerkiksi vuoden tai kahden mittaisten työlomien pitämisen, jonka aikana konsultilla on mahdollisuus työskennellä toisaalla.

Rekrytointi- tai kehittämiskonsultti

Psykologisten henkilöarviointien lisäksi Psycon tarjoaa asiakkailleen erilaisia rekrytointipalveluita sekä organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen konsultointia. Näissä tehtävissä työskentelee työ- ja organisaatiopsykologian asiantuntijoita, johtajuuden asiantuntijoita sekä kasvatustieteiden ja kauppatieteiden osaajia.

Monissa asiakasprojekteissa kaivataan monipuolisesti erilaista osaamista ja meillä on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri eri palvelualueiden välillä. Teemme myös omaa tutkimusta ja menetelmäkehitystä, johon pääsevät osallistumaan psyconlaiset kaikkialta organisaatiosta.”Olen saanut paljon vastuuta jo opiskelujen aikana”

Tiiminvetäjä Matti Ylimaunu kuvailee työtään näköalapaikaksi työelämään ja erilaisiin organisaatioihin. Töistä voi ammentaa paljon myös kauppatieteen opintoihin – ja päinvastoin.

”On yhteiskunnallisestikin merkittävä kysymys, että ihmiset ovat heille sopivissa työpaikoissa”

Henkilöarviointikonsultti Hanna Starczewski yhdistää työssään psykologian ja kauppatieteiden osaamista. Onnistunut rekrytointi on hänestä merkityksellistä niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnan kannalta.

”Henkilöarviointityössä yhdistyy kaikki aiempi kokemukseni psykologina”

Henkilöstökonsultti Tomi Niinivirta innostuu työelämän erilaisista ilmiöistä. Hän tietää, että työhyvinvointi kasvaa, kun ihminen kokee tekevänsä hänelle sopivaa työtä.

”Kiinnostus ja heittäytyminen vievät pitkälle”

Paula Holtari on edennyt Psyconilla henkilöarviointiassistentista konsultiksi, aluejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän haluaa mahdollistaa hyvää työelämää niin omassa tiimissä kuin asiakkaiden organisaatioissa.

Psycon Oy

Psycon on rekrytointiin, psykologisiin henkilöarviointeihin sekä johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö. Haluamme rakentaa parempaa työelämää ja johtamista sekä saada toiminnallamme aikaan myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa.
Lue lisää

Psyconin tarina

Psyconin taival alkoi kolmen ennakkoluulottoman psykologin voimin vuonna 1953. Koko historiansa ajan yritys on kehittänyt soveltuvuusarviointeja asiakaslähtöisesti sekä tuonut Suomen markkinoille moderneja menetelmiä parhaiden osaajien löytämiseen. Vuosien varrella Psyconin tarjooma on laajentunut monipuolisilla rekrytoinnin, valmennuksen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluilla.
Lue lisää

Tutkimus ja menetelmäkehitys

Omalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla luomme juuri suomalaiseen työelämään soveltuvia menetelmiä ja ajantasaisia työkaluja, joilla varmistetaan alan luotettavimmat palvelut.
Lue lisää