Naistenpäivän kampanja nostaa esiin naisjohtajuutta

Kampanjan tavoitteena on rohkaista naisia hakeutumaan johtotehtäviin, purkaa johtamiseen liittyviä stereotyyppisiä mielikuvia sekä tehdä näkyväksi Psyconin vastuullisuustyötä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä sekä eriarvoisuuden vähentämisessä.

Rekrytoinnin vastuullisuus on esihenkilön asia

Vastuullinen rekrytointi ei toteudu pelkästään organisaation toimintamallien pohjalta. Myös yksittäinen esihenkilö vaikuttaa monin tavoin vastuullisuuden toteutumiseen omissa rekrytoinneissaan.

Asiantuntijaorganisaatio elää kolmessa tasossa

Sekä johdettavilla että johtajalla tulee olla kykyä ymmärtää organisaation kulttuuriset vaikutussuhteet, jotta tasapainoilu yksilön autonomisuuden ja yhteisöllisen toiminnan välillä onnistuisi. Asiantuntijayhteisö elää elämäänsä kolmella tasolla.

Kilpailukyky ja hyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä – Lataa Työelämän trendit 2024 -kooste

Psyconin asiantuntijat ovat tänäkin vuonna koonneet yhteen tärkeimpiä ajankohtaisia työelämän trendejä.

Tehtäväanalyysi viitoittaa tietä parempiin valintapäätöksiin rekrytoinnissa

Tehtäväanalyysi on psykologisen henkilöarvioinnin selkäranka. Siihen panostettu aika maksaa itsensä takaisin rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa niin työpaikkailmoitusta laadittaessa, ehdokkaita haastatellessa kuin arviointimenetelmien valinnassa ja tulosten analysoinnissa.

Kalkkuna tekemässä henkilöarviointia – osa 2

Laskennallisten ennustusmallien rajat tulevat vastaan, kun arvioitava ilmiö monimutkaistuu ja ennakoimattomien tapahtumien mahdollisuus kasvaa. Näihin ”sumeisiin ongelmiin” parhaan ratkaisun voi yllättäen tarjota intuitio.

Kalkkuna tekemässä henkilöarviointia – osa 1

Tekoälyhypeä tulee nyt joka tuutista. Osa lupauksista on ihan oikeutettuja. Mutta pelkkien datamallien käyttäminen voi johtaa isoihin ongelmiin, jos tehdään kriittisiä päätöksiä. Se muistuttaa enemmän kalkkunan kuin reaalimaailman ennustamista.

Villasukat organisaatiokulttuurin kuumemittarina

Aikamme ilmiöt haastavat meitä ja samalla paljastavat organisaatiokulttuurin tilan, kuinka vahvaa tai pinnallista se oikeasti on. Miten tietoisesti johdettua kulttuurin rakentaminen ja kehittäminen on omassa organisaatiossasi, vai onko kulttuuri jotenkin vain kehkeytynyt sellaiseksi kuin se on?

Tekoäly muuttaa työelämää, mutta sen puutteet korostavat ihmisten tärkeyttä

Tekoäly voi tehostaa työskentelyä ja auttaa ratkomaan monenlaisia isoja ja pieniä ongelmia, mutta sen käytön lisääntymiseen liittyy myös haasteita. Ihmisten kilpailuetu löytyy lopulta erilaisuudesta ja hiljaisten signaalien havaitsemisesta.

Psykologinen henkilöarviointi varmistaa oikeat henkilövalinnat

Hakija voi olla koulutukseltaan ja taidoiltaan pätevä, ja haastattelussa kohtelias ja mukava, mutta ilman psykologista henkilöarviointia on erittäin vaikeaa aavistaa, miten hyvin henkilö sopii avoinna olevaan tehtävään

Johtamiskohtaaminen – törmäyksiä vai yhteistä ymmärrystä?

Johtamiskohtaamisissa tuotetaan erilaisia näkökulmia, luodaan asioille merkityksiä ja opitaan toisistamme sekä ympäröivästä kontekstista. Johtamiskohtaaminen siis jalostaa yhteistä ymmärrystä ja selkeyttää tekemistä – tai lisää jännitteitä, laskee motivaatiota ja tuottaa väärinymmärryksiä.