Halusin saada palautetta siitä, minkälainen tyyppi olen työelämässä – Naistenpäivän kampanja tuotti oivalluksia ja uusia oppeja

Psyconin naistenpäiväkampanja tarjosi kevään aikana maksuttomia LeaDr-johtajuustyylimittauksia johtamisuransa alkupuolella oleville naisille (itsemäärittelyä kunnioittaen).

Tulevaisuususkoa luodaan johtajuudella  

Kun maailmassa tapahtuu vaikeasti käsitettäviä, epävarmuutta synnyttäviä asioita, ihmisten tulevaisuususko voi olla koetuksella. Minkälaista johtajuutta tarvitaan ympäristössä, joka tuottaa jatkuvia yllätyksiä? Ketä me haluamme seurata, kun kriisi on lähellä tai päällä?

Rekrytoinnin vastuullisuus on esihenkilön asia

Vastuullinen rekrytointi ei toteudu pelkästään organisaation toimintamallien pohjalta. Myös yksittäinen esihenkilö vaikuttaa monin tavoin vastuullisuuden toteutumiseen omissa rekrytoinneissaan.

Naistenpäivän kampanja nostaa esiin naisjohtajuutta

Kampanjan tavoitteena on rohkaista naisia hakeutumaan johtotehtäviin, purkaa johtamiseen liittyviä stereotyyppisiä mielikuvia sekä tehdä näkyväksi Psyconin vastuullisuustyötä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä sekä eriarvoisuuden vähentämisessä.

Asiantuntijaorganisaatio elää kolmessa tasossa

Sekä johdettavilla että johtajalla tulee olla kykyä ymmärtää organisaation kulttuuriset vaikutussuhteet, jotta tasapainoilu yksilön autonomisuuden ja yhteisöllisen toiminnan välillä onnistuisi. Asiantuntijayhteisö elää elämäänsä kolmella tasolla.

Kilpailukyky ja hyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä – Lataa Työelämän trendit 2024 -kooste

Psyconin asiantuntijat ovat tänäkin vuonna koonneet yhteen tärkeimpiä ajankohtaisia työelämän trendejä.

Tehtäväanalyysi viitoittaa tietä parempiin valintapäätöksiin rekrytoinnissa

Tehtäväanalyysi on psykologisen henkilöarvioinnin selkäranka. Siihen panostettu aika maksaa itsensä takaisin rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa niin työpaikkailmoitusta laadittaessa, ehdokkaita haastatellessa kuin arviointimenetelmien valinnassa ja tulosten analysoinnissa.

Kalkkuna tekemässä henkilöarviointia – osa 2

Laskennallisten ennustusmallien rajat tulevat vastaan, kun arvioitava ilmiö monimutkaistuu ja ennakoimattomien tapahtumien mahdollisuus kasvaa. Näihin ”sumeisiin ongelmiin” parhaan ratkaisun voi yllättäen tarjota intuitio.

Kalkkuna tekemässä henkilöarviointia – osa 1

Tekoälyhypeä tulee nyt joka tuutista. Osa lupauksista on ihan oikeutettuja. Mutta pelkkien datamallien käyttäminen voi johtaa isoihin ongelmiin, jos tehdään kriittisiä päätöksiä. Se muistuttaa enemmän kalkkunan kuin reaalimaailman ennustamista.

Villasukat organisaatiokulttuurin kuumemittarina

Aikamme ilmiöt haastavat meitä ja samalla paljastavat organisaatiokulttuurin tilan, kuinka vahvaa tai pinnallista se oikeasti on. Miten tietoisesti johdettua kulttuurin rakentaminen ja kehittäminen on omassa organisaatiossasi, vai onko kulttuuri jotenkin vain kehkeytynyt sellaiseksi kuin se on?

Tekoäly muuttaa työelämää, mutta sen puutteet korostavat ihmisten tärkeyttä

Tekoäly voi tehostaa työskentelyä ja auttaa ratkomaan monenlaisia isoja ja pieniä ongelmia, mutta sen käytön lisääntymiseen liittyy myös haasteita. Ihmisten kilpailuetu löytyy lopulta erilaisuudesta ja hiljaisten signaalien havaitsemisesta.