Naistenpäivän kampanja nostaa esiin naisjohtajuutta

06.03.2024
Jaa

Psycon haluaa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä johtamistehtäviin. Järjestämme tämän vuoden kansainvälisen naistenpäivän ympärillä kampanjan, jossa tarjoamme kymmenen maksutonta LeaDr-johtajuustyylimittausta sekä mittaukseen liittyvää purkukeskustelua johtamisuransa alkupuolella oleville naisille (itsemäärittelyä kunnioittaen).

Kampanjan tavoitteena on rohkaista naisia hakeutumaan johtotehtäviin, purkaa johtamiseen liittyviä stereotyyppisiä mielikuvia sekä tehdä näkyväksi Psyconin vastuullisuustyötä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä sekä eriarvoisuuden vähentämisessä.

Kampanjan organisoinnista vastaava markkinointi- ja viestintäpäällikkö Taru Kehälinna näkee johtamiseen liittyvien mielikuvien purkamisen erittäin tärkeänä. ”Ei ole kulunut montaakaan vuosikymmentä siitä ajasta, jolloin johtamisen koettiin olevan vain miesten työtä. Nykyisin tilanne on parempi, mutta EVAn vuoden 2022 Lasikattomittarin mukaan naisten osuus johtavissa tehtävissä olevista on yhä vain 36,3 prosenttia. Tästä syystä on tärkeää purkaa pölyttyneitä mielikuvia ja kannustaa naisia hakeutumaan rohkeasti johtotehtäviin.”

Haussa monimuotoinen osallistujajoukko

Kampanjan haku on auki maaliskuun ajan, jonka jälkeen Psyconin valmennustiimi valitsee kymmenen osallistujaa, joita LeaDr-mittauksen ja coachaavan keskustelun avulla voidaan parhaiten auttaa.

Valmennustiimin toiveena on tavoittaa kampanjalla monimuotoinen ja erilaisista taustoista tuleva hakijajoukko. Tästä syystä hakukriteerit päätettiin pitää hyvin löyhinä. Ainoana vaatimuksena on oikeastaan se, että kampanjaan mukaan hakeva on kerryttänyt jo jonkin verran kokemusta päällikkö- tai esihenkilöroolissa toimimisesta. Muilla asioilla, kuten hakijan toimialalla, organisaation koolla, iällä tai koulutustaustalla ei ole merkitystä.

Kampanjassa maksutta tarjottava LeaDr-johtajuustyylimittaus auttaa syventämään itsetuntemusta johtajana ja kartoittaa vastaajan henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä, johtamissuuntautumista ja päätöksentekotyylejä. Purkukeskustelussa osallistujalla on mahdollisuus reflektoida omia johtamismotiivejaan ja draivereitaan sekä pohtia tarkemmin johtamispolkuunsa liittyviä kysymyksiä Psyconin konsultin tukemana.

”Työelämän tasa-arvoisuus on valtava kysymys, eikä sitä yhdellä kampanjalla saada korjatuksi. Tästä huolimatta näen tämänkaltaiset yritysten avaukset tärkeinä keskustelun herättäjinä. Asiat muuttuvat vain muutoksia tekemällä”, Kehälinna summaa.