Psykologinen henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi tuottaa kattavasti tietoa henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä sekä työskentelytavoista. Tuloksia voi hyödyntää rekrytointipäätösten lisäksi esimerkiksi johtamis- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä, yksilöllisessä perehdyttämisessä sekä silloin kun halutaan selvittää, millaisiin tehtäviin osaaja voisi suunnata seuraavaksi organisaation sisällä.

Vaativissa asiantuntija- ja johtajatason rekrytoinneissa tarvitaan kattavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Olemme apunasi olennaisen ja luotettavan tiedon hankinnassa ja tulkitsemisessa.

Yksilölliset ratkaisut henkilöarviointiin

Meillä psykologinen henkilöarviointi perustuu aina organisaation ja roolin ainutlaatuisiin tarpeisiin. Laillistettujen psykologien tekemiin, monia eri menetelmiä hyödyntäviin arviointeihin voidaan sisällyttää myös räätälöityjä tehtäviä, jotka varmistavat, että arviointi palvelee juuri sinun organisaatiotasi.

Teemme arvioinnista sujuvan ja aidosti hyödyllisen prosessin niin osallistujalle kuin organisaatiolle. Arvioinnin päätteeksi psykologi tuottaa kattavan raportin, joka käydään seikkaperäisesti läpi rekrytoivan esihenkilön kanssa. Myös hakija voi halutessaan keskustella tuloksista psykologin kanssa, vaikkei tulisikaan valituksi tehtävään.


Luotettavat soveltuvuusarvioinnit paikkariippumattomasti

Psyconin henkilöarvioinnin luotettavuus on huippuluokkaa: arvioinnin osuvuus on 97 %. Tämä koskee niin paikan päällä kuin etänä tehtyjä arviointeja.

Psykologinen henkilöarviointi voidaan toteuttaa hakijan sijainnista riippumatta jopa kokonaan etänä. Näin saat ripeästi luotettavaa, erottelevaa ja tasalaatuista tietoa rekrytointivalintojen tueksi, olivatpa kiinnostavat osaajat missä tahansa Suomessa tai ulkomailla.


Mitä eroa on psykologisella henkilöarvioinnilla ja muilla soveltuvuusarvioinneilla?

Psykologiliiton Hyvän Henkilöarvioinnin suositukset edellyttävät, että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja että niiden tekijät ovat asiantuntevia. Psykologisessa henkilöarvioinnissa käytetään aina useita eri menetelmiä arvion tekemiseen, ja niitä tekevät vain laillistetut psykologit.


Yksittäinen persoonallisuus- tai kykytesti ei koskaan anna yhtä luotettavia tuloksia kuin ammattilaisen ohjauksessa tehty, useita menetelmiä yhdistävä psykologinen henkilöarviointi. Tärkeässä roolissa ovat erilaisten testien lisäksi myös vuorovaikutustilanteet, joiden pohjalta muodostetaan kattava kokonaiskuva henkilön soveltuvuudesta. Työnhakijalle psykologinen henkilöarviointi on mahdollisuus tuoda itseään ja osaamistaan esille monipuolisemmin kuin pelkässä työhaastattelussa.


Kuinka osuvia psykologisen henkilöarvioinnin tulokset ovat?

Psykologisen henkilöarvioinnin lopputulos on raportti, jossa avataan tarkemmin henkilön odotuksia ja motivaatiotekijöitä sekä otetaan kantaa tämän vahvuuksiin ja kehittämisalueisiin. Sekä hakija että rekrytoija saavat saman raportin nähtäväkseen ja voivat keskustella sen tuloksista psykologin kanssa.

Psykologisissa henkilöarvioinneissa hyödynnettävät arviointimenetelmät perustuvat aina tutkimukseen. Usean eri menetelmän ja ammattitaitoisen psykologin avulla saadaan luotua kokonaiskuva, jonka luotettavuus ja ennustuskyky on korkea. Psyconilla tulosten osuvuus eli ennustavuus on huippuluokkaa, 97 %. Sekä arviointimenetelmiä että osuvuutta tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Miksi valita Psycon?

 • Erityisosaamistamme ovat vaativat asiantuntija-, päällikkö- ja johtajatasoiset henkilöarvioinnit, jotka voidaan toteuttaa paikan päällä tai etänä. Henkilöarviointi voidaan yhdistää myös kattaviin rekrytointipalveluihimme, jolloin olemme tukenasi koko prosessin läpi.
 • Arviointeja tekevät meillä vain laillistetut psykologit, joilla on Psykologiliiton Hyvän Henkilöarvioinnin sertifikaatti. Arvioinnissa hyödynnetään aina useita eri menetelmiä ja tuoretta tutkimustietoa.
 • Arvioinnin menetelmät ja kriteerit valitaan aina rekrytoivan organisaation tarpeiden mukaan. Psykologimme käyvät rekrytoivan organisaation kanssa aina ennen arviointeja kriteerikeskustelun, jossa pohditaan tehtävän kannalta olennaisia taitoja ja ominaisuuksia.
 • Panostamme projektin sujuvuuteen ja hyödyllisyyteen: keskustelemme, sparraamme ja autamme hyödyntämään tuloksia myös rekrytointipäätöksen jälkeen esimerkiksi Noste-coaching-ohjelmassa.
 • Arvioidemme ennustavuus on erittäin korkea, 97 %.
 • Teemme omaa tutkimustyötä ja menetelmäkehitystä. Näin varmistamme, että arvioinnit ovat mahdollisimman laadukkaita, tämän päivän tarpeisiin soveltuvia ja myös Suomen markkinaa heijastavia.
 • Apunasi on aina nimetty yhteyshenkilö. Yksi psykologi toteuttaa aina kaikki saman tehtävän arvioinnit, kirjoittaa raportin sekä keskustelee tuloksista rekrytoivan organisaation sekä hakijoiden kanssa.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  Tervetuloa henkilöarviointiin

  Tälle sivulle olemme koonneet tietoja psykologisesta henkilöarvioinnista, arvioinnin sisällöstä sekä sen eri vaiheista henkilöarviointiin kutsuttuja henkilöitä varten.
  Lue lisää

  Henkilöarvioinnin tulosten hyödyntäminen

  Henkilöarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää rekrytointipäätösten lisäksi monilla muillakin tavoilla.
  Lue lisää