Psykologinen henkilöarviointi tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon tueksi vaativissa rekrytoinneissa tai oman organisaation työntekijän potentiaalin kartoittamisessa. Monia eri menetelmiä hyödyntävä, psykologin tekemä soveltuvuusarviointi ennustaa luotettavasti sitä, kuinka hyvin hakija tulee suoriutumaan tehtävässään.

Henkilöarviointiemme ennustekyky on kansainvälisessä vertailussa huippuluokkaa. Niiden osuvuus, eli kuinka hyvin henkilöarviointi onnistuu ennustamaan valitun henkilön menestymistä työtehtävässään, on jopa 97 prosenttia.

Henkilöarviointimme pystyvät ennustamaan jopa 97 %:n tarkkuudella, miten hyvin henkilö tulee menestymään työtehtävässä.

Miten arvioinnin laatua ja osuvuutta mitataan?

Panostamme vahvasti tieteelliset kriteerit täyttävien menetelmien kehittämiseen ja tekemiemme arviointien laadun seuraamiseen usealla rinnakkaisella mittarilla:

  • Arviointiin osallistuneiden henkilöiden antama palaute. Tavoitteenamme on tuottaa henkilöarvioinnissa kävijöille positiivinen kävijäkokemus, joka vaikuttaa myös työnantajakuvaan. Arvioinnissa käyneet henkilöt saavatkin heti käyntinsä jälkeen sähköpostitse kyselyn, jolla seuraamme mm. henkilöarvioinnin sujuvuutta ja haastattelun ammattimaisuutta. Hyödynnämme saatuja tietoja konsulttien henkilökohtaisissa kehittymissuunnitelmissa ja palvelujemme kehittämisessä.
  • Toimeksiantajan antama palaute. Meille on tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluidemme sujuvuuteen ja laatuun. Toimeksiantojen yhteydessä lähetämme sähköpostikyselyn, joka selvittää tilaajan mielikuvaa palvelun nopeudesta ja laadusta, tulosten raportoinnin ymmärrettävyydestä ja hyödyllisyydestä sekä konsultin panoksesta arviointitapahtuman onnistumisessa. Näitä tietoja hyödynnetään aktiivisesti arviointiprosessimme laadun parantamisessa.
  • Pitkittäistutkimus arvioinnin osuvuudesta. Pidemmän aikavälin laatuseuranta toteutetaan kattavana sähköpostikyselynä, joka kartoittaa arviointipalvelun todellista ennustekykyä. Kysely lähetetään arvioinnissa käyneen ja valituksi tulleen henkilön esihenkilölle noin kahdeksan kuukautta arvioinnin jälkeen, jolloin arvioidun henkilön työsuoriutumisesta on kertynyt todellista seurantatietoa.

Seurantatutkimuskokonaisuuden avulla voimme verrata Psyconin asiantuntijoiden tekemää ennustetta rekrytoidun todelliseen, toteutuneeseen työmenestykseen. Pitkittäisseurannalla saadaan luotettavasti ja objektiivisesti selvitettyä, kuinka osuva henkilöarviointiraportin menestymisennuste on ollut.

Vertailukelpoinen otoskoko on tällä hetkellä satoja arvioituja useilta eri asiakkailta, toimialoilta ja organisaatiotasoilta. Pitkittäisseurantaa on myös menestyksekkäästi räätälöity asiakkaille, jotka kaipaavat tarkempaa selvitystä rekrytointiprosessinsa onnistumisesta.

Tutkimus ja menetelmäkehitys

Omalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla luomme juuri suomalaiseen työelämään soveltuvia menetelmiä ja ajantasaisia työkaluja, joilla varmistetaan alan luotettavimmat palvelut.
Lue lisää

Henkilöarviointi Psyconilla

Psykologinen henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi on tehokas ja luotettava keino ymmärtää paremmin osallistujan vahvuuksia ja kehityskohteita.
Lue lisää

Näin henkilöarviointi toteutetaan

Jokainen henkilöarviointi räätälöidään vastaamaan rekrytoivan organisaation ja täytettävän roolin tarpeita.
Lue lisää