Henkilöarviointi-, rekrytointi- ja kehittämispalvelumme perustuvat Psyconin omaan ihmiskuvaan. Ihmiskuva on tapa hahmottaa psykologisten syvätekijöiden vaikutusta yksilöiden toimintaan. Kaikki inhimillinen käyttäytyminen rakentuu vuorovaikutukseen ympäristön ja yksilön välillä.

Osaa inhimillisistä tekijöistä voi muuttaa ja osaa ei. Psyconin ihmiskuvan mukaan ihmisen näkyvä käyttäytyminen rakentuu useasta eri tekijästä, joista osa on pysyviä ja osa muuttuvia. Tätä jaottelua hyödynnetään henkilöarvioinneissa arvioitaessa hakijan soveltuvuutta tietyn tehtävän vaatimuksiin, sekä kehittämispalveluissa oikeiden kehittämistoimenpiteiden ja menetelmien valinnan tukena. Ihmiskuva linkittyy myös johtamiseen ja kuvaa henkilön toimintaan vaikuttavia tekijöitä johtamistehtävissä.

Psyconin ihmiskuva on jalotettu usean kymmenen vuoden ajan vastaamaan sitä kertynyttä kokemusta ja parasta tieteellistä tietoa, mikä ihmisen psykologisista piirteistä ja niiden suhteesta käyttäytymiseen on kumuloitunut. Se on kehikko, joka ohjaa toimintaamme tieteellisesti kestävään suuntaan.Lisätietoja Psyconin ihmiskuvasta antaa

Mikael Nederström
Tutkimusjohtaja, osakas

Psycon Oy

Psycon on rekrytointiin, psykologisiin henkilöarviointeihin sekä johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö. Haluamme rakentaa parempaa työelämää ja johtamista sekä saada toiminnallamme aikaan myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa.
Lue lisää

Tutkimus ja menetelmäkehitys

Omalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla luomme juuri suomalaiseen työelämään soveltuvia menetelmiä ja ajantasaisia työkaluja, joilla varmistetaan alan luotettavimmat palvelut.
Lue lisää

Psyconin tarina

Psyconin taival alkoi kolmen ennakkoluulottoman psykologin voimin vuonna 1953. Koko historiansa ajan yritys on kehittänyt soveltuvuusarviointeja asiakaslähtöisesti sekä tuonut Suomen markkinoille moderneja menetelmiä parhaiden osaajien löytämiseen. Vuosien varrella Psyconin tarjooma on laajentunut monipuolisilla rekrytoinnin, valmennuksen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluilla.
Lue lisää