Psykologinen henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi on tehokas ja luotettava keino ymmärtää paremmin osallistujan vahvuuksia ja kehityskohteita. Arviointi tuottaa henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä ja työskentelytavoista runsaasti tietoa, josta on hyötyä niin rekrytoinnissa, perehdytyksessä kuin henkilökohtaisessa urakehityksessä.

Psykologisessa henkilöarvioinnissa arvioidaan aina henkilön soveltuvuutta tiettyyn tehtävään ja organisaatioon ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan. Arviointi ei ota yleisemmin kantaa hakijan substanssiosaamiseen tai persoonallisuuteen.


Psykologisessa henkilöarvioinnissa voidaan selvittää mm.

  • ehdokkaan valmiuksia suoriutua ja menestyä haetussa tehtävässä
  • motivaatiota, sitoutumista sekä odotuksia
  • luontaista työskentelytapaa
  • ongelmanratkaisu- ja päätöksentekovalmiuksia
  • yhteistyövalmiuksia
  • johtamisvalmiuksia ja edellytyksiä esihenkilötyöhön
  • toiminta- ja vaikuttamistyyliä erilaisissa tilanteissa
  • yleistä kehittymispotentiaalia ja urasuuntautuneisuutta
  • keskeisiä kehittämis- ja riskialueita.

Henkilöarviointi Psyconilla

Psykologinen henkilöarvionti eli soveltuvuusarviointi on tehokas ja luotettava keino ymmärtää paremmin hakijan vahvuuksia ja kehityskohteita.


Potentiaalikartoitus

Potentiaalikartoitus auttaa selvittämään, millaista osaamista ja lahjakkuutta organisaatiossa on sekä miten sitä voi hyödyntää parhaiten.


Näin henkilöarviointi toteutetaan

Jokainen henkilöarviointi räätälöidään vastaamaan rekrytoivan organisaation ja täytettävän roolin tarpeita.


Henkilöarvioinnin tulosten hyödyntäminen

Henkilöarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää rekrytointipäätösten lisäksi monilla muillakin tavoilla.


Henkilöarvioinnin luotettavuus

Henkilöarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää rekrytointipäätösten lisäksi monilla muillakin tavoilla.


Henkilöarviointien edelläkävijä Suomessa

Psycon on ollut tutkimukseen perustuvan henkilöarvioinnin edelläkävijä Suomessa vuodesta 1953 saakka. Erityisosaamistamme ovat vaativat päällikkö- ja johtajatasoiset henkilöarvioinnit. Meillä arvioinnin tekee aina kokenut ja laillistettu psykologi, ja oma menetelmäkehityksemme takaa, että arviointimenetelmät ja tulokset vastaavat tämän päivän ja suomalaisen työelämän tarpeisiin.

Kaikessa tekemisessämme lähtökohtana ovat aina asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja niihin mietityt ratkaisut. Henkilöarvioinnin menetelmät valitaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti, ja niihin voidaan sisällyttää räätälöityjä tehtäviä, jotka varmistavat että kartoitetuksi tulevat juuri organisaation osaamistarpeet. Henkilöarvioinnit voidaan tehdä luotettavasti myös etänä.

Panostamme siihen, että arviointiprosessi on sekä organisaatiolle että osallistujille positiivinen kokemus, josta saa paljon hyödyllistä tietoa. Olemme apuna olennaisen päätöksentekoa tukevan tiedon hankinnassa ja tulkinnassa sekä autamme hyödyntämään arvioinnin tietoa myös päätöksenteon jälkeen.