Kategoria: Blogi

Tulevaisuususkoa luodaan johtajuudella  

Kun maailmassa tapahtuu vaikeasti käsitettäviä, epävarmuutta synnyttäviä asioita, ihmisten tulevaisuususko voi olla koetuksella. Minkälaista johtajuutta tarvitaan ympäristössä, joka tuottaa jatkuvia yllätyksiä? Ketä me haluamme seurata, kun kriisi on lähellä tai päällä?

Asiantuntijaorganisaatio elää kolmessa tasossa

Sekä johdettavilla että johtajalla tulee olla kykyä ymmärtää organisaation kulttuuriset vaikutussuhteet, jotta tasapainoilu yksilön autonomisuuden ja yhteisöllisen toiminnan välillä onnistuisi. Asiantuntijayhteisö elää elämäänsä kolmella tasolla.

Kalkkuna tekemässä henkilöarviointia – osa 2

Laskennallisten ennustusmallien rajat tulevat vastaan, kun arvioitava ilmiö monimutkaistuu ja ennakoimattomien tapahtumien mahdollisuus kasvaa. Näihin ”sumeisiin ongelmiin” parhaan ratkaisun voi yllättäen tarjota intuitio.

Kalkkuna tekemässä henkilöarviointia – osa 1

Tekoälyhypeä tulee nyt joka tuutista. Osa lupauksista on ihan oikeutettuja. Mutta pelkkien datamallien käyttäminen voi johtaa isoihin ongelmiin, jos tehdään kriittisiä päätöksiä. Se muistuttaa enemmän kalkkunan kuin reaalimaailman ennustamista.

Villasukat organisaatiokulttuurin kuumemittarina

Aikamme ilmiöt haastavat meitä ja samalla paljastavat organisaatiokulttuurin tilan, kuinka vahvaa tai pinnallista se oikeasti on. Miten tietoisesti johdettua kulttuurin rakentaminen ja kehittäminen on omassa organisaatiossasi, vai onko kulttuuri jotenkin vain kehkeytynyt sellaiseksi kuin se on?

Johtamiskohtaaminen – törmäyksiä vai yhteistä ymmärrystä?

Johtamiskohtaamisissa tuotetaan erilaisia näkökulmia, luodaan asioille merkityksiä ja opitaan toisistamme sekä ympäröivästä kontekstista. Johtamiskohtaaminen siis jalostaa yhteistä ymmärrystä ja selkeyttää tekemistä – tai lisää jännitteitä, laskee motivaatiota ja tuottaa väärinymmärryksiä.