Kategoria: Blogi

Itsetuntemuksen vaikutus palautumiskykyyn

Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmat valmiudet sinulla on ohjata mieltäsi, johtaa omaa toimintaasi ja huomioida erityiset piirteesi erilaisissa tilanteissa. Psyconin Palautumisprofiili on tarkoitettu itsereflektion tueksi, kun haluat pohtia omaa työskentelytyyliäsi palautumisen näkökulmasta.

Oikeudenmukaisuus kulmakivenä rekrytoinnissa

Oikeudenmukaisuus ja kunnioittava vuorovaikutus on rekrytoinnissa kaiken ytimessä. Tärkeä osa rekrytoijan ammattitaitoa on tuntea hyvät rekrytointikäytännöt sekä pelisäännöt rekrytointiprosessin eri vaiheissa.

Osaamisen muuttuva maailma

Alati ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa meitä ennennäkemättömällä tavalla sekä yksilön että organisaation tasolla. Millaista osaamista meiltä tulevaisuudessa työelämässä vaaditaan?

Toimintaympäristö ja palautumisen tarve

Millainen on toimintaympäristön vaikutus palautumisen tarpeeseen? Ympäristön soveltuvuuden arvioiminen edellyttää riittävää itsetuntemusta, jotta tunnistamme, mitkä asiat meitä kuormittavat ja mitkä puolestaan lisäävät voimavarojamme.

Yhteisöllisyys agendalle

Paikkariippumaton ja hajautunut työ on tullut jäädäkseen, ja se haastaa toistemme kohtaamista, tunnekokemuksien jakamista ja yhteisöllisyyden kokemusta. Yhteisöllisyyttä vahvistavia tekoja tarvitaan nyt kipeämmin kuin koskaan.

Muutosvastarintaa vai tervettä kriittisyyttä?

Yksittäisen työntekijän perusteltukin kriittisyys on helppo leimata muutosvastarinnaksi, turhaksi riesaksi. Näin tehdessä menetetään kuitenkin mahdollisuus sekä muutokseen että oppimiseen. Tiedonkulku ja kommunikaatio ei ole vain tärkeä osa muutosta, vaan muutoksen tärkein työkalu.