Kilpailukyky ja hyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä – Lataa Työelämän trendit 2024 -kooste

17.01.2024
Jaa

Psyconin asiantuntijat ovat tänäkin vuonna koonneet yhteen tärkeimpiä ajankohtaisia työelämän trendejä. Viime vuosien globaalit tapahtumat ovat aiheuttaneet muutoksia organisaatioiden toimintaympäristössä, ja tulevaisuus on monelta osin epävarma. Tämä heijastuu työelämään esimerkiksi tarpeena ottaa käyttöön uusia teknologioita ja vastata uusiin vaatimuksiin nopeasti kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Psyconin trendityöhön osallistunut tutkimusjohtaja Mikael Nederström näkee, että erityisesti johtamiselta vaaditaan nyt paljon.

Muuttuva toimintaympäristö vaatii strategista ja vinoutumatonta ajattelukykyä. Luultavasti päätöksenteon frekvenssi tulee lisääntymään, joten huonojen ja hyvien päätösten seuraukset kumuloituvat aikaisempaa nopeammin. Virhepäätöksistä tulee nopeasti kalliita ja hyvistä päätöksistä dramaattistakin kilpailuetua tuovia. Sen takia uskon, että hyvä johtaminen tulee erottumaan entistä vahvemmin huonosta johtamisesta.”

Nopeiden muutosten keskellä luovivien organisaatioiden tulee pystyä luomaan turvallisuudentunnetta sekä uskoa tulevaisuuteen henkilöstön keskuudessa. Yhteisöllisyys nousee tärkeäksi voimavaraksi yksilöllisen suoriutumisen rinnalla. Myös arvojen rooli korostuu, ja organisaatioilla on mahdollisuus parantaa työvoiman sitoutuvuutta, hyvinvointia ja tuottavuutta osallistavalla ja autenttisella vastuullisuustyöllä.


Tekoäly muuttaa pelikenttää

Vuonna 2023 tekoäly löi viimein läpi ja sen käyttömahdollisuuksia alettiin selvittää monissa organisaatioissa. Tekoälykeskustelu liikkui uusien mahdollisuuksien ja työn tehostamisen ympärillä, mutta pelikentän muutos tulee vaatimaan myös sopeutumista. Nederström ennustaa, että tekoälyn käytön lisääntyessä itseohjautuvuus ja työn tietointensiivisyys tulevat kasvamaan. 

”Manuaalinen työ ei katoa mihinkään kokonaan, mutta rutiinien täyttämä henkinen työ saattaa pikkuhiljaa kadota. Työntekijän näkökulmasta itseohjautuvuus saattaa kasvaa entisestään, koska kaikkein mekaanisimmat ja rutiininomaisimmat työt tekee tekoälyalgoritmi. Tämä lisää työn tietointensiivisyyttä, jolloin henkinen kapasiteetti oppia uutta korostuu. Myös manuaalisessa työssä, kuten raide- tai lentoliikenteessä, on hallittava entistä teknisempiä ja automatisoidumpia kokonaisuuksia.”


Lataa Työelämän trendit 2024 -kooste ja lue, mitkä neljä ilmiötä vaikuttavat työelämään juuri nyt.


Lisätietoja trendityöstä antaa

Mikael Nederström
Tutkimusjohtaja, osakas