Halusin saada palautetta siitä, minkälainen tyyppi olen työelämässä – Naistenpäivän kampanja tuotti oivalluksia ja uusia oppeja

04.06.2024
Jaa

Psyconin naistenpäiväkampanja tarjosi kevään aikana maksuttomia LeaDr-johtajuustyylimittauksia johtamisuransa alkupuolella oleville naisille (itsemäärittelyä kunnioittaen).

Naisten osuus johtavissa tehtävissä olevista oli Suomessa 36,3 prosenttia vuonna 2022, osoittaa EVAn Lasikattomittari. Tasa-arvon alarajana voidaan EVAn mukaan pitää 40 prosentin osuutta.

Tasa-arvon edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen ovat myös Psyconin vastuullisuustyön ytimessä. Naistenpäivän kampanjan kautta haluttiinkin rohkaista naisia hakeutumaan johtotehtäviin sekä purkaa johtamiseen liittyviä stereotyyppisiä mielikuvia.

Kampanja sai erittäin hyvän vastaanoton. Yksi mittaukseen osallistunut henkilö oli teknisellä alalla asiakaspalvelupäällikkönä työskentelevä Niina: ”Psyconin kampanja osui sopivasti kohdalle sellaisessa hetkessä, jossa pohdin muutenkin urapolkuani ja sitä, mihin ne omat rahkeet voisivat riittää. Teknisellä alalla työskentelevänä naisena pidän tämän tyyppisiä kohtaamisia arvokkaina ja yritän itsekin kannustaa tiimiläisiäni kasvuun ja kehittymiseen.”

Alun perin kampanjaan haettiin kymmentä naista, mutta hakemusten suuren määrän takia mittauksia toteutettiin lopulta kaksinkertainen määrä.

LeaDr-johtajuustyylimittaus syventää itsetuntemusta johtajana

Kampanjaan osallistuville tarjottiin maksuton LeaDr-johtajuustyylimittaus sekä tulosten purkuun tarkoitettu coachaava keskustelu. Psyconin kehittämä LeaDr-mittaus tarkastelee johtajuutta muutosjohtamisen, toiminnan ja ihmisten johtamisen sekä strategisen johtamisen kautta. Tulosten pohjalta osallistujilla oli mahdollisuus tarkastella omaa johtamismotivaatiotaan ja kehitystarpeitaan sekä saada tukea reflektointiin ja johtamispolkunsa pohtimiseen.

Viitisen vuotta projektinjohtotehtävissä toiminut Anni koki saavansa mittauksesta ja purkukeskustelusta uusia oivalluksia omaan johtamistyöhönsä. ”Halusin olla mittauksessa brutaalin rehellinen ja saada oikeasti palautetta siitä, minkälainen tyyppi olen työelämässä. Oli hyödyllistä käydä avoimesti läpi omia johtamistaitojaan ja vahvuuksiaan. Haluaisin kehittyä erityisesti muutosjohtamisessa, ja keskustelimme konsultin kanssa siitä, miten tämän osa-alueen taitoja voisi vahvistaa.”

Anni ja Niina kokivat molemmat tunnistavansa itsensä LeaDr-mittauksen tuloksista. Mittaustulokset tukivat omaa ajattelua, vahvistivat mielikuvia omista johtajuustaidoista sekä auttoivat ymmärtämään itseään paremmin. ”Sain vahvistusta siihen, etteivät omat pohdintani urapolustani ole turhia. Joskus sekin riittää, että joku muu sanoittaa tilannetta hetken”, Niina kiteyttää.

Naistenpäivän kampanja sai kiitosta myös psyconlaisilta. Kampanjan coaching-keskusteluista vastanneet konsultit kokivat kohtaamiset kampanjaan osallistuneiden naisten kanssa erittäin merkityksellisiksi, koska ne tarjosivat uudenlaisen mahdollisuuden toteuttaa vastuullisuutta oman työn puitteissa.