Turvallisia tuloksia

Voiko työturvallista käyttäytymistä ennustaa psykologisella henkilöarvioinnilla? Tutkimusjohtajamme Mikael Nederström teki aiheesta tutkimuksen ja sai erittäin mielenkiintoisia tuloksia.

Psycon Green Office -sertifioitu jo yli 10 vuoden ajan

Psyconin Green Office -sertifikaatti on uusittu tälle vuodelle. Tarkistusten mukaan Psycon täyttää edelleen kaikki sertifikaatin kriteerit.

Mistä tavoitteet tulevat?

Useimmat aikuiset tietävät, mitä haluavat. Mutta mistä halut ja tavoitteet oikein syntyvät? Miksi haluamme sitä, mitä haluamme?

Voisiko ismittömyys toimia johtamisen ohjenuorana?

Yksi tarkastelee yhteistyön pelikenttää autenttisen tai palvelevan johtamisen, toinen työkykyjohtamisen tai valmentavan johtamisen vinkkelistä, kolmas vannoo Leanin ja Agilen nimeen. Johtamisen trendien virta on loputon.

Kevennetty suorahaku tarjoaa apua haastaviin rekrytointeihin

Asiakkaamme ovat lähteneet kokeilemaan palvelua erityisesti haastavissa rekrytoinneissa, joita yhdistää kapea kohderyhmä tai alan kova kilpailu. Olemme saaneet hyviä tuloksia aikaan, ja asiakkaamme ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Kuka minua ohjaa?

Yksi ihmisen peruskysymyksistä on, kuka on vastuussa maailman tapahtumista. Ohjaanko minä tapahtumia, vai onko se sattuma, Jumala, kohtalo tai muut ihmiset?

Kevään kiinnostavin johtamiskirja nostaa reflektiokyvyn johtamistaitojen keskiöön

Psyconin johtavan konsultin Annastiina Mäen toimittama Johtamisvainu – Näkemyksellisyyttä johtamiseen -artikkelikokoelma julkaistiin huhtikuussa.

Luota tunteeseen!

Oivallus, näppituntuma, valaistuminen tai intuitio – rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Psykologinen turvallisuus ja kuinka se toteutetaan

Psykologinen turvallisuus nousee usein esiin toimivista työyhteisöistä puhuttaessa. Onnistunut käytännön toteutus näkyy organisaatioissa työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntymisenä ja uskalluksena nostaa esiin kehityskohteita ja uudistusehdotuksia. Mikä parasta, jokainen työyhteisössä voi antaa psykologisen turvallisuuden rakentamiseen oman panoksensa.

Huhtikuussa julkaistava Johtamisvainu-kirja peräänkuuluttaa johtajien reflektiokykyä

Kirjan artikkelit tuovat esille johtamistutkimuksen ajantasaista tutkimustietoa, kokemusperustaista ymmärrystä, kiinnostavia esimerkkejä sekä käytännön työkaluja johtajille, lähijohdolle ja organisaatiokehittäjille.

Pelkääkö HR numeroita?

Galileo Galilei kirjoitti 1500-luvulla, että ”laske se, mikä on laskettavissa; mittaa se, mikä on mitattavissa; tee mittauskelpoiseksi se, mitä ei voida mitata”. Mittaaminen on luonnontieteissä ollut siitä lähtien itsestäänselvyys. Ihmistieteissä mittaaminen sen sijaan herättää usein vastareaktion.