Johtamiskohtaaminen – törmäyksiä vai yhteistä ymmärrystä?

Johtamiskohtaamisissa tuotetaan erilaisia näkökulmia, luodaan asioille merkityksiä ja opitaan toisistamme sekä ympäröivästä kontekstista. Johtamiskohtaaminen siis jalostaa yhteistä ymmärrystä ja selkeyttää tekemistä – tai lisää jännitteitä, laskee motivaatiota ja tuottaa väärinymmärryksiä.

Henkilöarvioinnit voi syksystä alkaen tilata myös verkossa – uudistuksen tavoitteena sujuvampi tilauskokemus

Uusi tilauslomake tarjoaa etuja niin asiakasorganisaatiolle, hakuprosesseihin osallistuville kandidaateille kuin Psyconillekin. Tilauslomakkeen käyttö mahdollistaa rekrytointiprosessien nopeamman läpiviennin ja sujuvamman tilaus- ja toimitusprosessin.

Kuinka vältät sosiaalisen suotavuuden tuomat riskit rekrytointihaastattelussa?

Sosiaalisesti suotava käytös on inhimillistä ja ymmärrettävää. Rekrytointihaastattelussa se voi kuitenkin olla este onnistuneelle valinnalle, jos keskustelussa ei päästä kiinni todellisiin ja olennaisiin asioihin.

Sisäisestä motivaatiosta voimaa urapolulle ja tavoitteiden saavuttamiseen

Miten tiedostat omat motivaatiotekijäsi ja parannat mahdollisuuksiasi mielekkään uran rakentamiseen ja työssä viihtymiseen? Yleisiä motivaation tukemisen ohjenuoria löytyy paljon, mutta kestäviin lopputuloksiin tarvitaan yksilöllistä ymmärrystä ja keinoja.

Psycon yhdisti voimansa Sulavan kanssa henkilöarviointien tilausprosessin sujuvoittamiseksi

Alkuvuodesta käynnistyneen projektin tavoitteena on tehdä henkilöarviointien tilaus- ja toimitusprosessista sujuvampaa, helpompaa ja läpinäkyvämpää. Ensimmäiset konkreettiset muutokset alkavat näkyä asiakkaille tämän vuoden loppupuolella.

Tuore pro gradu -tutkimus: psykologisella palautumisella yhteys yksilön ominaisuuksiin

Pro gradu -tutkimus toteutettiin hyödyntämällä dataa Psyconin henkilöarvioinneissa käyneiltä asiakkailta. Yksilön tarvetta palautumiseen tarkasteltiin kahdesta eri näkökulmasta: toisaalta kuinka paljon hän kokee tarvetta palautua työn mahdollisesti aiheuttamasta ylikuormituksesta ja toisaalta työpäivän aikaisesta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Itsetuntemus ─ avain omannäköiseen uraan

Itsetuntemuksella tarkoitetaan kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita, mutta myös ymmärrystä siitä, miten ulkomaailma ja toisten ajatukset, tunteet ja tarpeet eroavat omista. Hyvä itsetuntemus luo hyvät edellytykset kestävälle työuralle, jossa yksilö löytää itselleen motivoivia työtehtäviä ja pääsee haastamaan itseään.

Esimiehen persoonallisuudella on väliä

Tutkimuksen mukaan hyvän esimiehen tärkeimpiä persoonallisuudenpiirteitä ovat johtamismotivaatio, sosiaalisuus sekä selkeä ja johdonmukainen ajattelutyyli.

Rekrytointi voi mennä pieleen

Kustannukset virherekrytoinnissa ovat yleensä joko suuret tai erittäin suuret. Vaikka rekrytoinnin taustalla oleva henkilöarviointi tehtäisiin kuinka hyvin, voi siinäkin sattua virheitä.

Psyconin listaamat työelämän trendit nostavat työvoiman saatavuuden ja sitoutumisen vuoden 2023 isoimmiksi teemoiksi

Psyconin työelämäasiantuntijoiden kokoama Työelämän trendit 2023 listaa jälleen kehityssuuntia ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat suomalaiseen työelämään tänä vuonna.