Psykologinen turvallisuus ja kuinka se toteutetaan

Psykologinen turvallisuus nousee usein esiin toimivista työyhteisöistä puhuttaessa. Onnistunut käytännön toteutus näkyy organisaatioissa työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntymisenä ja uskalluksena nostaa esiin kehityskohteita ja uudistusehdotuksia. Mikä parasta, jokainen työyhteisössä voi antaa psykologisen turvallisuuden rakentamiseen oman panoksensa.

Pelkääkö HR numeroita?

Galileo Galilei kirjoitti 1500-luvulla, että ”laske se, mikä on laskettavissa; mittaa se, mikä on mitattavissa; tee mittauskelpoiseksi se, mitä ei voida mitata”. Mittaaminen on luonnontieteissä ollut siitä lähtien itsestäänselvyys. Ihmistieteissä mittaaminen sen sijaan herättää usein vastareaktion.

Työelämän trendit vuodelle 2022

Psyconin työelämäasiantuntijoiden kokoama lista nostaa esiin kuusi keskeisintä trendiä, joita jokaisessa organisaatiossa tulisi tänä vuonna tarkastella.

PsyconCastin kolmas tuotantokausi käynnistyi

Spotifystä löytyvässä podcastissa Psyconin työelämäpsykologian asiantuntijat ja vaihtuvat vieraat käsittelevät käytännönläheisesti erilaisia työelämään, johtamiseen ja urasuunnitteluun liittyviä aiheita.

Mikä on paikkasi näkymättömässä organisaatiossa?

Virallisen organisaation lisäksi yrityksissä on myös näkymätön sisäisistä yhteistyösuhteista muodostuva rakenne, jonka merkitys on kasvanut viime vuosina. Asemaa näkymättömässä organisaatiossa kannattaa kehittää samalla tavoin kuin asemaa virallisessa organisaatiossa.

Riitta Vuorelma-Iho Psyconin asiakaskokemusjohtajaksi

Asiakaskokemusjohtajan roolissa Vuorelma-Iho tulee muun muassa tarkastelemaan nykyisiä asiakasprosesseja, sekä kehittämään Psyconin tarjoamaan asiakaskokemusta.

Post doc -tutkimus syventyy työturvallisuuden ennustamiseen

Käynnissä olevassa tutkimusprojektissa tarkastellaan kuinka turvallisesti kohdeorganisaatioihin palkatut henkilöt käyttäytyvät ja miten hyvin heidän työturvallisuuttaan on pystytty henkilöarvioinnissa ennustamaan.

Oulun toimipiste muutti uusiin tiloihin kauppakortteli Pekuriin

Psyconin uudet tilat löytyvät kauppakorttelin kolmannesta kerroksesta, Handelsbankenin läheltä.

Arjen haaste tai voimavara – iltavirkkujen luontaisen vuorokausirytmin huomioimisesta hyötyvät yksilö sekä organisaatio

Tutkimustulokset osoittivat, että iltavirkkujen vuorokausirytmin ja yhteiskunnan rytmin välillä todella on epäsuhta, joka vaikutta iltavirkkujen arkeen ja työskentelyyn.

Uusia oppeja ja irtiotto arjesta – Johtamisvainu-valmennusohjelma tarjosi Saana Rossille työkaluja uuden johtamisroolin haltuunottoon

Kolmen kuukauden aikana johtamisteemaa lähestytään muun muassa itsetuntemuksen, motivaation, tilannetietoisuuden ja johtamiskulttuurin näkökulmasta.