Psykologinen henkilöarviointi varmistaa oikeat henkilövalinnat

19.09.2023
Jaa

”Perinteinen rekrytointihaastattelu ja ansioluetteloon tutustuminen eivät yksin riitä ennustamaan henkilön työmenestystä”, toteaa Psyconin tutkimusjohtaja Mikael Nederström.

”Hakija voi olla koulutukseltaan ja taidoiltaan pätevä ja haastattelussa kohtelias ja mukava, mutta ilman psykologista henkilöarviointia on erittäin vaikeaa aavistaa, miten hyvin henkilö sopii avoinna olevaan tehtävään.”

Psykologisella henkilöarvioinnilla tarkoitetaan arviointiprosessia, jossa kärkihakijoiden soveltuvuutta tutkitaan suhteessa avoinna olevan tehtävän kriteereihin. Siinä missä perinteinen rekrytointihaastattelu tarjoaa katsauksen hakijan koulutus- ja työhistoriaan sekä perustason motivaatioon, päästään henkilöarvioinnin avulla syvemmin kiinni hakijan persoonallisuuteen, motivaatiotekijöihin, työskentelytapoihin ja esimerkiksi johtamistyyliin.

”Rekrytointiprosessin tavoitteena ei pitäisi olla vain kokeneimman, vaan soveltuvimman hakijan tunnistaminen. Henkilön soveltuvuuteen vaikuttavat muutkin asiat kuin vain koulutus tai taidot, muun muassa miten hän sopii osaksi tiimiä, kestää painetta tai kuinka nopeasti oppii työssään. Työssä menestyminen vaatii erilaisia piirteitä esimerkiksi veturinkuljettajalta, toimitusjohtajalta tai asiantuntijamyyjältä”, Nederström kuvaa.

Henkilöarvioinnista hyötyvät niin hakija kuin rekrytoiva organisaatiokin

Psycon on tehnyt psykologisia henkilöarviointeja jo 70 vuoden ajan ja on alan suurin toimija Suomessa. Pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessa Psyconin henkilöarviointien ennustekyvyn on todettu olevan huippuluokkaa. Psyconin arvioinnit pystyvät ennustamaan jopa 97 %:n tarkkuudella, miten hyvin henkilö tulee menestymään työtehtävässä. 

”Psykologisesta henkilöarvioinnista hyötyvät niin hakija kuin organisaatiokin. Hakijan näkökulmasta on mielekästä sijoittua tehtävään, jossa hänellä on hyvät menestymismahdollisuudet ja jossa hänen koko potentiaalinsa pääsee käyttöön. Organisaation näkökulmasta on kustannustehokasta valita hakija, joka viihtyy työssään, tuottaa parasta tulosta ja sitoutuu tehtävään pitkäaikaisesti”, Nederström kertoo.  

Monimenetelmäinen henkilöarviointi vai nopea yhden testin täyttö?

Henkilöarvioinneista puhuttaessa monilla herää mielikuva raskaista prosesseista ja koko päivän mittaisista arviointipäivistä. Mikael Nederström kuitenkin kertoo tämän mielikuvan olevan vanhentunut.  

”Henkilöarvioinnit ovat kehittyneet valtavasti menneiden vuosien arviointipäivistä. Nykyisin suurin osa Psyconin arvioinneista toteutetaan etäarviointeina. Etähaastattelujen ja kotona virtuaalisesti suoritettavien ennakkotehtävien ansiosta arviointiin osallistuminen on hakijoille helpompaa ja joustavampaa, ja arviointiprosessit saadaan vietyä loppuun nopeammassa aikataulussa.”  

Arviointiprosessien tehostamisesta huolimatta kaikki Psyconin arvioinnit toteutetaan edelleen monimenetelmäarviointeina. Siinä missä kevyemmät testit mittaavat vain kapeaa osaa arvioitavan henkilön persoonallisuudesta, monimenetelmäiset arvioinnit tuottavat tietoa kattavasti monesta suunnasta tarkasteltuna. Lisäksi tämä tieto on luotettavampaa, mikä on myös työnhakijan etu. 

”Jokainen arviointimenetelmä sisältää aina virhetulkinnan riskin. Useaa eri menetelmää hyödyntämällä saadaan luotua laajempi kokonaiskuva, jossa virhetulkinnan riski pienenee ja luotettavuus paranee. Kun arviointiprosessin ohjauksesta ja tulosten tulkinnasta vastaa vielä laillistettu psykologi, on arvioinnin ennustekyky erittäin korkea”, Nederström summaa.  


Lue lisää henkilöarvioinneista