Psycon yhdisti voimansa Sulavan kanssa henkilöarviointien tilausprosessin sujuvoittamiseksi

11.04.2023
Jaa

Psycon on tunnettu korkealaatuisista henkilöarvioinneistaan ja työ- ja organisaatiopsykologian syväosaamisestaan. Jatkuva menetelmäkehitys kuuluu olennaisesti Psyconin toimintaan, mutta nyt myös henkilöarviointiprosessin teknistä puolta on lähdetty kehittämään yhteistyössä Sulavan kanssa. Käynnissä olevan projektin tavoitteena on tehdä henkilöarviointien tilaus- ja toimitusprosessista sujuvampaa, helpompaa ja läpinäkyvämpää.

Alkuvuodesta käynnistetty projekti tarjoaa mahdollisuuden monien kriittisten asioiden samanaikaiseen parantamiseen. ”Teknisen puolen kehitystyöllä pystymme tehostamaan henkilöarviointien läpimenoaikaa, parantamaan prosessin läpinäkyvyyttä niin tilaajaorganisaatioille kuin hakijoillekin päin sekä varmistamaan, että tietoturvamme kehittyy ajan vaatimusten mukaisesti”, kertoo projektista vastaava Psyconin asiakaskokemusjohtaja Riitta Vuorelma-Iho.

Kimmoke henkilöarviointien tilausprosessin kehittämiseen heräsi osin asiakkaiden toiveesta ja osin sisäisestä tahdosta prosessien kehittämiseen. ”Haastava työmarkkinatilanne vaatii rekrytoivilta organisaatioilta aikaisempaa nopeampaa reagointikykyä, ja rekrytointiprosessit halutaan saattaa tehokkaasti loppuun. Olemme kuulleet tämän tarpeen ja haluamme vastata siihen. Samanaikaisesti olemme siirtyneet viime vuosina paikkariippumattomampaan toimintatapaan, ja asiakastiimit ovat monesti valtakunnallisia. Henkilöarviointien tilausprosessien kehittäminen tarjoaa meille mahdollisuuden myös tämän sisäisen muutoksen parempaan huomioimiseen”, Vuorelma-Iho kuvaa.

Sparrailuapua Suomen johtavalta asiantuntijalta

Projektin tekniseksi kumppaniksi valikoitui kattavan kilpailutuksen jälkeen Sulava, Suomen johtava Microsoftin pilviteknologioiden asiantuntija. Sulava tulee projektin aikana vastaamaan mm. automaatioiden rakentamisesta, asiakkuudenhallintajärjestelmän muokkauksista ja integraatioista sekä uuden teknologisen pohjan luomisesta henkilöarviointitilausten hallinnoinnille.

Ratkaisualuearkkitehti Otso Kasanen näkee Sulavan roolin kuitenkin enemmän Psyconin sparrailukumppanina ja konsulttina kuin vain teknologiatuottajana. ”Tässä projektissa on lopulta kyse prosesseista ja toimintatavoista, teknologia on vain yksi osa kokonaisuutta. Tavoitteemme on tehdä henkilöarviointien tilaamisesta ja toimittamisesta mahdollisimman sujuvaa kaikille sidosryhmille ja vähentää manuaalista työtä vaativia osuuksia.”

Kasanen näkee Psyconin projektissa myös yhtäläisyyksiä tämän hetken isoimpiin teknologiatrendeihin. ”Datan hyödyntäminen ja siihen liittyvät mahdollisuudet herättävät paljon kiinnostusta. Tässä projektissa käytämme olemassa olevaa dataa mm. prosessien suunnitteluun, ennustamiseen ja Psyconin päässä tapahtuvaan töiden järjestelyyn.”

Uudet prosessit testiin loppuvuodesta

Henkilöarviointien tilausprosessin uudistamisen ensimmäiset konkreettiset muutokset alkavat näkyä asiakkaille tämän vuoden loppupuolella. Mitkään vanhat käytännöt eivät ole suoraan poistumassa, vaan asiakasorganisaatioilla tulee olemaan mahdollisuus ottaa uusia prosessivaihtoehtoja käyttöön itselleen sopivan aikataulun mukaisesti.

”Tämä on meille erittäin iso hanke, mutta olemme hyvin innoissamme sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Haluamme lunastaa asiakkaidemme korkeat odotukset myös prosessien tehokkuuden osalta, ja uskon, että tilausprosessien kehittäminen on keskeinen osa sitä”, Vuorelma-Iho summaa.