Henkilöarvioinnit voi syksystä alkaen tilata myös verkossa – uudistuksen tavoitteena sujuvampi tilauskokemus

09.08.2023
Jaa

Tiedotimme keväällä, että Psycon on käynnistänyt henkilöarviointien tilausprosessin kehityshankkeen. Sulavan kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on siirtää henkilöarviointien tilaaminen verkkolomakkeelle, joka tarjoaa asiakasorganisaatioille aikaisempaa sujuvamman, tietoturvallisemman ja läpinäkyvämmän tilaus- ja toimitusprosessin.

Tilauslomakkeen kehitystyö on kesän aikana edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäiset asiakasorganisaatiot siirtyvät käyttämään uutta tilauslomaketta jo alkusyksystä. Tilauslomakkeen käyttö on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia asiakasorganisaatioita talven aikana.

Uusi tilauslomake tarjoaa etuja niin asiakasorganisaatiolle, hakuprosesseihin osallistuville kandidaateille kuin Psyconillekin. Tilauslomakkeen käyttö mahdollistaa rekrytointiprosessien nopeamman läpiviennin ja sujuvamman tilaus- ja toimitusprosessin. Muita tilauslomakkeen hyötyjä ovat

  • aikaisempaa vahvempi tietoturva henkilötietojen ja liitteiden lähettämisessä
  • arviointijärjestelyjen aloittaminen heti tilauksen saavuttua
  • selkeä arviointiprosessin aikainen viestintä sekä osallistujille että tilaajaorganisaatiolle
  • laadukas ja vakioitu toimintamalli, joka vahvistaa työnantajakuvaa sekä osallistujien yhdenvertaisuutta

Psyconin konsultit käyvät uuden tilauslomakkeen käyttöönoton syksyn aikana läpi kaikkien asiakasorganisaatioiden kanssa. Mitkään vanhat tilauskäytännöt eivät ole suoraan poistumassa, vaan asiakasorganisaatioilla on mahdollisuus ottaa uusi tilaustapa käyttöön itselleen sopivan aikataulun mukaisesti.

Kehitystyötä asiakkaita kuunnellen

Tilauslomakkeen suunnitteluun on osallistunut Psyconin asiantuntijoiden ja Sulavan lisäksi myös joukko Psyconin asiakasorganisaatioita. Niiden edustajat ovat antaneet palautetta lomakkeen ensimmäisistä versioista sekä auttaneet jäsentämään, kuinka uusi tilaustapa istuu organisaatioiden nykyisiin rekrytointiprosesseihin.

Psyconin asiakaskokemusjohtaja Riitta Vuorelma-Iho näkee palautteen keräämisen olennaisena osana tilauslomakkeen kehittämistä. ”Tilausprosessin kehityshanke pyörähti aktiivisemmin käyntiin, kun pandemian jälkeisessä tilanteessa muuttuivat niin asiakkaiden vaatimukset kuin omat prosessimmekin. Alkoi vuoropuhelu, jonka tavoitteena oli tunnistaa kaikille osapuolille kriittisimmät kehitystarpeet ja muotoilla niiden pohjalta tilausprosessi, joka toisi Psyconin tiiviimmäksi osaksi asiakkaidensa rekrytointiprosesseja.”

Tilauslomakkeesta saatu palaute on ollut rohkaisevaa ja osoittanut, että tilauslomakkeelle on jo asiakaspuolella kysyntää.

”Palautetta antaneet asiakasorganisaatiot ovat kiitelleet muun muassa uuden tilaustavan sujuvuutta ja parantunutta tietoturvaa. Verkon kautta toimivaa tilauslomaketta on kehuttu selkeäksi ja helppokäyttöiseksi, ja sen on nähty tukevan organisaatioiden välistä tiedonkulkua muun muassa tilausten käsittelyn ja laskutuksen osalta”, Vuorelma-Iho kertoo tyytyväisenä.