Psycon yhdisti voimansa Sulavan kanssa henkilöarviointien tilausprosessin sujuvoittamiseksi

Alkuvuodesta käynnistyneen projektin tavoitteena on tehdä henkilöarviointien tilaus- ja toimitusprosessista sujuvampaa, helpompaa ja läpinäkyvämpää. Ensimmäiset konkreettiset muutokset alkavat näkyä asiakkaille tämän vuoden loppupuolella.

Tuore pro gradu -tutkimus: psykologisella palautumisella yhteys yksilön ominaisuuksiin

Pro gradu -tutkimus toteutettiin hyödyntämällä dataa Psyconin henkilöarvioinneissa käyneiltä asiakkailta. Yksilön tarvetta palautumiseen tarkasteltiin kahdesta eri näkökulmasta: toisaalta kuinka paljon hän kokee tarvetta palautua työn mahdollisesti aiheuttamasta ylikuormituksesta ja toisaalta työpäivän aikaisesta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Psyconin listaamat työelämän trendit nostavat työvoiman saatavuuden ja sitoutumisen vuoden 2023 isoimmiksi teemoiksi

Psyconin työelämäasiantuntijoiden kokoama Työelämän trendit 2023 listaa jälleen kehityssuuntia ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat suomalaiseen työelämään tänä vuonna.

Autotalliprojektista Suomen johtavaksi psykologisten henkilöarviointien asiantuntijaksi – Psycon 70 vuotta

Vuosien saatossa palveluvalikoima on laajentunut henkilöarvioinneista rekrytointeihin ja organisaatioiden ja johtamisen kehittämiseen. Kehittymisen kulmakivenä ovat olleet tutkimustiedon seuraaminen ja korkeat sisäiset tavoitteet.

Asiakastilaisuudessa keskusteltiin reflektiosta johtamisen ydintaitona

Psyconin asiakastilaisuus keräsi syyskuussa yhteen henkilöstöhallinnon ja johtamisen ammattilaisia keskustelun ja kuohuvan äärelle.

Psycon Green Office -sertifioitu jo yli 10 vuoden ajan

Psyconin Green Office -sertifikaatti on uusittu tälle vuodelle. Tarkistusten mukaan Psycon täyttää edelleen kaikki sertifikaatin kriteerit.

Kevennetty suorahaku tarjoaa apua haastaviin rekrytointeihin

Asiakkaamme ovat lähteneet kokeilemaan palvelua erityisesti haastavissa rekrytoinneissa, joita yhdistää kapea kohderyhmä tai alan kova kilpailu. Olemme saaneet hyviä tuloksia aikaan, ja asiakkaamme ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Kevään kiinnostavin johtamiskirja nostaa reflektiokyvyn johtamistaitojen keskiöön

Psyconin johtavan konsultin Annastiina Mäen toimittama Johtamisvainu – Näkemyksellisyyttä johtamiseen -artikkelikokoelma julkaistiin huhtikuussa.

Huhtikuussa julkaistava Johtamisvainu-kirja peräänkuuluttaa johtajien reflektiokykyä

Kirjan artikkelit tuovat esille johtamistutkimuksen ajantasaista tutkimustietoa, kokemusperustaista ymmärrystä, kiinnostavia esimerkkejä sekä käytännön työkaluja johtajille, lähijohdolle ja organisaatiokehittäjille.