Älä enää ihmettele! Rekrytoijan vastaukset hakijoiden yleisimpiin kysymyksiin

Rekrytointi herättää työnhakijassa aina kysymyksiä, tässä koottuna yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen.

Kun osaajaa ei taaskaan löydy – mitä tehdä, kun rekrytointi ei tuota tulosta?

Jokainen rekrytointia pidempään tehnyt tietää, että rekrytoinnin onnistumista eivät aina takaa kova työ, laadukas tekeminen tai edes taikatemput. Mitä sitten, kun kaikki kivet on jälleen kerran käännetty, mutta osaajaa ei löydy?

Mistä on hyvä rekrytointihaastattelu tehty?

Hyvä haastattelu on parhaimmillaan keskustelu, josta innostuvat sekä haastattelija että haastateltava.

Henkilöstöanalytiikalla työtehtävien murroksen kimppuun

Henkilöstöanalytiikka on kasvava henkilöstöjohtamisen osa-alue, jolla olisi paljon potentiaalia esimerkiksi työtehtävien murrosta johdettaessa.

Emergenttiä yhteistyötä vai vankkoja rakenteita?

Emergentin, itseorganisoituvan yhteistyön ja johtamisrakenteiden välinen yhtälö näyttäytyy usein paradoksaalisena. Ovatko rakenteiden selkeys ja emergentin työn vapaus sovitettavissa yhteen?

Itsetuntemuksen vaikutus palautumiskykyyn

Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmat valmiudet sinulla on ohjata mieltäsi, johtaa omaa toimintaasi ja huomioida erityiset piirteesi erilaisissa tilanteissa. Psyconin Palautumisprofiili on tarkoitettu itsereflektion tueksi, kun haluat pohtia omaa työskentelytyyliäsi palautumisen näkökulmasta.

Oikeudenmukaisuus kulmakivenä rekrytoinnissa

Oikeudenmukaisuus ja kunnioittava vuorovaikutus on rekrytoinnissa kaiken ytimessä. Tärkeä osa rekrytoijan ammattitaitoa on tuntea hyvät rekrytointikäytännöt sekä pelisäännöt rekrytointiprosessin eri vaiheissa.

Osaamisen muuttuva maailma

Alati ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa meitä ennennäkemättömällä tavalla sekä yksilön että organisaation tasolla. Millaista osaamista meiltä tulevaisuudessa työelämässä vaaditaan?

Toimintaympäristö ja palautumisen tarve

Millainen on toimintaympäristön vaikutus palautumisen tarpeeseen? Ympäristön soveltuvuuden arvioiminen edellyttää riittävää itsetuntemusta, jotta tunnistamme, mitkä asiat meitä kuormittavat ja mitkä puolestaan lisäävät voimavarojamme.

Kognitiivista kompurointia pandemian keskellä

Vinoutunutta päätöksentekoa esiintyy yhteiskunnassa paljon. Koronakriisi tarjoaa lukuisia esimerkkejä vinoutuneesta ajattelusta. Muutama vinouma on toistunut harvinaisen sitkeästi.

Yhteisöllisyys agendalle

Paikkariippumaton ja hajautunut työ on tullut jäädäkseen, ja se haastaa toistemme kohtaamista, tunnekokemuksien jakamista ja yhteisöllisyyden kokemusta. Yhteisöllisyyttä vahvistavia tekoja tarvitaan nyt kipeämmin kuin koskaan.