Sisäisestä motivaatiosta voimaa urapolulle ja tavoitteiden saavuttamiseen

Miten tiedostat omat motivaatiotekijäsi ja parannat mahdollisuuksiasi mielekkään uran rakentamiseen ja työssä viihtymiseen? Yleisiä motivaation tukemisen ohjenuoria löytyy paljon, mutta kestäviin lopputuloksiin tarvitaan yksilöllistä ymmärrystä ja keinoja.

Itsetuntemus ─ avain omannäköiseen uraan

Itsetuntemuksella tarkoitetaan kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita, mutta myös ymmärrystä siitä, miten ulkomaailma ja toisten ajatukset, tunteet ja tarpeet eroavat omista. Hyvä itsetuntemus luo hyvät edellytykset kestävälle työuralle, jossa yksilö löytää itselleen motivoivia työtehtäviä ja pääsee haastamaan itseään.

Esimiehen persoonallisuudella on väliä

Tutkimuksen mukaan hyvän esimiehen tärkeimpiä persoonallisuudenpiirteitä ovat johtamismotivaatio, sosiaalisuus sekä selkeä ja johdonmukainen ajattelutyyli.

Rekrytointi voi mennä pieleen

Kustannukset virherekrytoinnissa ovat yleensä joko suuret tai erittäin suuret. Vaikka rekrytoinnin taustalla oleva henkilöarviointi tehtäisiin kuinka hyvin, voi siinäkin sattua virheitä.

Turvallisia tuloksia

Voiko työturvallista käyttäytymistä ennustaa psykologisella henkilöarvioinnilla? Tutkimusjohtajamme Mikael Nederström teki aiheesta tutkimuksen ja sai erittäin mielenkiintoisia tuloksia.

Mistä tavoitteet tulevat?

Useimmat aikuiset tietävät, mitä haluavat. Mutta mistä halut ja tavoitteet oikein syntyvät? Miksi haluamme sitä, mitä haluamme?

Voisiko ismittömyys toimia johtamisen ohjenuorana?

Yksi tarkastelee yhteistyön pelikenttää autenttisen tai palvelevan johtamisen, toinen työkykyjohtamisen tai valmentavan johtamisen vinkkelistä, kolmas vannoo Leanin ja Agilen nimeen. Johtamisen trendien virta on loputon.

Kuka minua ohjaa?

Yksi ihmisen peruskysymyksistä on, kuka on vastuussa maailman tapahtumista. Ohjaanko minä tapahtumia, vai onko se sattuma, Jumala, kohtalo tai muut ihmiset?

Luota tunteeseen!

Oivallus, näppituntuma, valaistuminen tai intuitio – rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Psykologinen turvallisuus ja kuinka se toteutetaan

Psykologinen turvallisuus nousee usein esiin toimivista työyhteisöistä puhuttaessa. Onnistunut käytännön toteutus näkyy organisaatioissa työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntymisenä ja uskalluksena nostaa esiin kehityskohteita ja uudistusehdotuksia. Mikä parasta, jokainen työyhteisössä voi antaa psykologisen turvallisuuden rakentamiseen oman panoksensa.

Pelkääkö HR numeroita?

Galileo Galilei kirjoitti 1500-luvulla, että ”laske se, mikä on laskettavissa; mittaa se, mikä on mitattavissa; tee mittauskelpoiseksi se, mitä ei voida mitata”. Mittaaminen on luonnontieteissä ollut siitä lähtien itsestäänselvyys. Ihmistieteissä mittaaminen sen sijaan herättää usein vastareaktion.