360-arvioinnissa kerätään kattavasti palautetta arvioinnin kohteen esihenkilöltä, kollegoilta, alaisilta ja yhteistyötahoilta kätevän verkkotyökalun avulla. Kartoitus tuottaa konkreettista ja selkeästi jäsenneltyä palautetta arvioitavan johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisestä sekä antaa työkaluja omassa roolissa kehittymiseen. 


360-arvioinnin hyötyjä

 • Tehostaa esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kehittymistä ja ohjaa konkreettisiin kehittämisen keinoihin palautekeskustelun avulla
 • Auttaa tunnistamaan henkilökohtaisia vahvuusalueita ja kehittymistarpeita
 • Tukee johtamiskulttuurin kehittämistä sekä auttaa viestimään ja viemään käytäntöön organisaation tavoitteet
 • Auttaa kartoittamaan osaamispääomaa ja potentiaaleja
 • Edistää organisaation palautteenanto- ja keskustelukulttuuria


360-arviointi sopii monenlaisiin rooleihin

Helppokäyttöinen 360-arviointityökalumme pohjautuu pitkään tutkimus- ja kehitystyöhön, ja se soveltuu kaikille esihenkilötasoille. Lisäksi saatavilla on oma mittaristo vaativaa asiantuntijatyötä tekeville avainhenkilöille, jotka eivät ole esihenkilöasemassa.

360-arviointi voidaan myös räätälöidä organisaation ja arvioitavan roolin tarpeiden mukaan. Mukaan arviointiin voidaan tuoda esimerkiksi organisaation arvot tai johtamisen erityiset tavat. Mittarin räätälöinnissä voidaan hyödyntää mm. asiakkaan arvojen tai johtamisperiaatteiden lisäksi Psycon Osiopankkia, mikä varmistaa mittarin hyvän toimivuuden ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen.

360-arviointia ja palautetta voidaan käyttää kehittämismenetelmänä sellaisenaan tai osana kehittämisohjelmia, coachingia tai Management Auditia.


Näin 360-arviointi toteutetaan

360-arviointiimme osallistuva henkilö saa laaja-alaista palautetta omasta työstään kolmelta taholta: omalta esihenkilöltään, kollegoiltaan sekä roolista riippuen alaisiltaan tai yhteistyökumppaneiltaan. Tärkeässä roolissa on myös itsearviointi.

360-arvioinnin toteuttaminen on nopeaa ja vaivatonta. Tarjoamme avaimet käteen- palvelu, jossa hoidamme koko 360-prosessin osallistujaviestinnästä raporttien toimittamiseen asti. Tässä vaiheessa mittaristoa voidaan myös räätälöidä organisaation tarpeiden perusteella.

Vastaajat täyttävät arviointikyselyn kätevästi netissä. Mittarista on useita eri kieliversioita, ja Psyconin käyttäjätuki auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kyselyyn vastaaminen on helppoa erilaisilla päätelaitteilla ja vastaaminen vie vain noin 15-20 minuuttia.

Arvioinnin tulokset ovat saatavilla noin viikko vastausajan jälkeen. Tulokset toimitetaan helppolukuisessa ja havainnollisessa raportissa, joka tarjoaa selkeän kuvan arvioitavan vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä konkreettisia vinkkejä oman työskentelyn kehittämiseen. 

360-arviointiin voi liittää myös asiantuntijamme ohjaaman palautekeskustelun, jossa käydään tuloksia läpi ja määritelläään kehittämistoimenpiteet. Yhdessä määritellyt selvät tavoitteet motivoivat muutokseen, jonka toteutuminen on hyvä varmistaa säännöllisellä seurannalla.


Psyconin 360-arviointi tukee esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kehittymistä

Autamme yli 30 vuoden kokemuksella mittarin rakentamisessa, prosessin suunnittelussa, viestinnässä ja tulosten hyödyntämisessä, mikä takaa parhaiden käytäntöjen soveltamisen. Meillä on pitkäaikainen kokemus 360-mittarien luomisesta Suomen merkittävimmille organisaatioille sekä vankka kokemus johdon kehittämishankkeista.


Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  Valmennusohjelmat

  Yhtenäistä johtamiskäytäntöjä ja nopeuta strategian viemistä käytäntöön organisaation tarpeisiin räätälöidyllä, ratkaisukeskeisellä valmennusohjelmalla.
  Lue lisää

  Johtoryhmän kehittäminen

  Johtoryhmän toimivuus syntyy hyvästä yhteistyöstä. Kun johtoryhmä on huippuvireessä, hyötyy koko organisaatio.
  Lue lisää

  Coaching

  Nykypäivän työelämä vaatii kykyä johtaa ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään. Ratkaisukeskeinen coaching antaa käytännön tukea ja työkaluja omien ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.
  Lue lisää