Coaching on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä valmennusta, joka tukee esihenkilöitä ja asiantuntijoita erilaisissa kehitystavoitteissa ja haastavissa tilanteissa.

Coaching antaa johtajille, esihenkilöille ja vaativaa asiantuntijatyötä tekeville käytännön tukea ja työkaluja omien ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Coachingissa osallistuja oppii hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä löytää konkreettisia toimenpiteitä oman työskentelynsä kehittämiseksi.

Coaching on intensiivinen oman osaamisen kehittämismuoto, jolla saavutetaan usein nopeita tuloksia. Prosessin vaikuttavuutta voidaan mitata alaispalautteiden, itsearviointien ja organisaation omien tunnuslukujen muutoksen avulla.


Coachingin tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • Uudelle tasolle työssä ja johtamisessa pääseminen
 • Vaativan muutosprosessin läpivienti
 • Uuden vaativan vastuualueen haltuunotto
 • Oman vakuuttavuuden kehittäminen organisaatiossa tai johtoryhmässä
 • Henkilökohtaisen tehokkuuden ja ajanhallinnan, päätöksenteon tai priorisoinnin parantaminen
 • Uratavoitteiden kirkastaminen ja kehityspolun rakentaminen

Coaching-prosessi auttaa saavuttamaan näkyviä ja mitattavia tuloksia nopeasti


Coaching osana organisaation kehittämisen kokonaisuutta

Coaching voidaan järjestää tietyn haasteen tai kehittämistarpeen ratkaisemiseksi, mutta se on usein osa muita organisaation kehittämiskokonaisuuksia. Coaching toimii hyvin esimerkiksi potentiaalikartoituksen tai valmennusohjelman jatkona ja niistä saatujen oppien syventäjänä.

Coaching sopii yksilöiden lisäksi myös pienryhmille. Ryhmäcoachingissa haetaan yhdessä näkökulmia ja ratkaisuja esimerkiksi johtamistyön haasteisiin.

Pienryhmätyöskentelyn tavoitteena on jakaa vertaistukea ja oppia samanlaisissa rooleissa työskentelevien kollegojen kokemuksista. Coaching toimii hyvin myös osana laajempaa valmennusohjelmaa, jolloin se auttaa syventämään valmennuksen näkökulmia ja tuomaan niitä oman työn arkeen.


Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  360-arviointi

  Psyconin suosittu 360-arviointi auttaa kartoittamaan organisaation osaamispääomaa sekä tehostaa esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kehittymistä.
  Lue lisää

  Noste-coaching

  Noste on tavoitteellinen ja yksilölähtöinen mutta kompakti coaching-ohjelma, jonka avulla uuden avainhenkilön koko potentiaali saadaan käyttöön nopeammin.
  Lue lisää

  Johtamisen kehittäminen

  Johtamiskyvykkyyden rakentaminen on tärkeä osa organisaation menestymistä. Autamme asiakkaitamme sekä oman johtamiskuvansa rakentamisessa että tarvittavien kehittämistoimien toteuttamisessa.
  Lue lisää