Psyconin kokeneiden psykologian ja työkäyttäytymisen ammattilaisten ohjaamissa valmennusohjelmissa korostuvat ratkaisukeskeisyys ja oivallusten syntyminen. Valmennuksen tavoitteena on aina lisätä osallistujien itsetuntemusta ja tarjota organisaatiolle konkreettisia työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Valmennusohjelman toteutustapa ja sisältö riipuvat siitä, kuinka laaja-alaisia ja merkittäviä muutoksia sillä halutaan saavuttaa. Ohjelman suunnittelu alkaa aina määrittelemällä tavoitteet, joiden perusteella valitaan parhaiten niitä kohti vievät valmennusmenetelmät.

Valmennusohjelma sopii osaksi organisaation isompia kehittämis- ja muutosprosesseja, ja sitä voidaan tehdä kohdennetusti kaikille esihenkilötasoille. Ryhmävalmennuksen lisäksi käytettävissä ovat myös yksilövalmennus sekä esihenkilöiden kehittymistä tukevat arviointimenetelmät.


Valmennusohjelman teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • esihenkilön rooli ja esihenkilönä kehittyminen
 • muutostilanteiden johtaminen
 • johtamiskulttuurin kehittäminen ja ristiriitaiset johtajuusodotukset
 • haastavat vuorovaikutustilanteet ja palautteen antaminen
 • viestintä, verkosto- ja vaikuttamistaidot
 • tiimien ja hybriditiimien dynamiikka
 • rekrytointi, työnantajamielikuva, hakijakokemus ja perehdytys
 • suorituksen johtaminen ja valmentava esihenkilötyö
 • henkilökohtainen tehokkuus ja itsensä johtaminen
 • osallisuuden tukeminen ja fasilitoivat menetelmät

Räätälöidyt valmennukset organisaation tarpeisiin

Jokainen valmennuskokonaisuus perustuu aina organisaation ja sen osaajien tarpeisiin. Valmennusohjelman sisältö rakennetaan yksilöllisesti asiakkaan lähtökohdat huomioiden, ja siihen voidaan sisällyttää myös organisaation omia sisältöjä.

Ohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Psyconin kokeneet ammattilaiset, joista monet toimivat myös johtamistehtävissä. Laajassa valmentajajoukossamme on monien eri toimialojen kokemusta, joten voimme koota aina organisaation tarpeisiin sopivan ammattilaisten tiimin.


Miksi valita Psycon?

 • Valmennusohjelmat ovat aina räätälöityjä ja ratkaisukeskeisiä. Ohjelmamme saavat osallistujilta hyvää palautetta käytännönläheisyydestä ja asiakasorganisaatioiden tilanteeseen sopivuudesta.
 • Ohjelman vaikuttavuutta voidaan mitata konkreettisesti esimerkiksi parantuneiden esihenkilöarviointien tai 360-mittausten kautta.
 • Kaikki valmentajamme ovat johtamisen ja työkäyttäytymisen kokeneita asiantuntijoita, joilla on coach-, työnohjaaja- tai psykoterapeuttipätevyys. Monet valmentajat toimivat myös itse johtamistehtävissä.
 • Hyödynnämme valmennusohjelmissamme tuoreinta kansainvälistä tietoa sekä omaa tutkimustamme.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  360-arviointi

  Psyconin suosittu 360-arviointi auttaa kartoittamaan organisaation osaamispääomaa sekä tehostaa esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kehittymistä.
  Lue lisää

  Coaching

  Nykypäivän työelämä vaatii kykyä johtaa ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään. Ratkaisukeskeinen coaching antaa käytännön tukea ja työkaluja omien ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.
  Lue lisää

  Johtamisen kehittäminen

  Johtamiskyvykkyyden rakentaminen on tärkeä osa organisaation menestymistä. Autamme asiakkaitamme sekä oman johtamiskuvansa rakentamisessa että tarvittavien kehittämistoimien toteuttamisessa.
  Lue lisää