Management Audit eli johdon auditointi luo kirkkaan kuvan nykyisestä johtajuuspotentiaalista ja kehitystarpeista sekä määrittelee kehittämistoimenpiteet, jotka ovat keskeisiä organisaation menestymiselle.

Management Audit sopii erikokoisten ja erilaisissa vaiheissa olevien organisaatioiden jotamistyön kehittämiseen. Tietoa voi hyödyntää strategisessa resursoinnissa, seuraajasuunnittelussa ja esimerkiksi osana due diligence -prosessia.

Käytämme johdon auditoinnissa aina useita, tutkitusti toimivia menetelmiä. Yksittäinen haastattelu tai menetelmä ei tarjoa riittävän luotettavaa käsitystä johdon potentiaalista, joten käytämme auditoinnissa aina useita eri menetelmiä, esimerkiksi erilaisia psykologisia työkaluja ja simulaatioita, tuotetun tiedon laadun varmistamiseksi.

Lisäpalveluna tarjoamme tukea Management Auditin oppien jalkauttamiseen organisaatiossa: kohdennettua coachausta avainhenkilöille, valmennusohjelmia potentiaalisille seuraajille tai yhteistyön ja päätöksenteon kehittämistä johtoryhmälle.


Miksi Management Auditin tekeminen kannattaa?

 • Taloudellinen hyöty: Management Audit tuottaa konkreettista tietoa johdon osaamisesta ja kehitystarpeista, joilla on vahva yhteys organisaation taloudelliseen menestykseen.
 • Osaamisen ymmärtäminen ja hallinta: Management Audit luo kirkkaan kuvan organisaation johtajuuspotentiaalista ja valmiuksista. Tietoa voi hyödyntää strategisessa resursoinnissa ja seuraajasuunnittelussa.
 • Lisääntynyt osaaminen ja itsetuntemus: Johdon potentiaalin kartoittaminen tarjoaa osallistujille luotettavaa tietoa itsetuntemuksen kirkastamiseksi ja oman johtamistyön kehittämiseksi.

Johdon auditointi sopii organisaation elinkaaren kaikkiin vaiheisiin

Psyconin Management Audit sopii kaikenkokoisille ja elinkaarensa eri vaiheissa oleville organisaatioille.

Kasvuyrityksille johdon auditointi tarjoaa tärkeää tietoa johtamispotentiaalista, joka on kestävän kasvun edellytys. Auditointi tuottaa tärkeää tietoa liiketoiminnan tilanteesta, johtajuuspotentiaalista ja mahdollisista riskeistä myös erilaisten yritysjärjestelyjen tueksi.

Management Audit sopii myös osaksi due diligence -prosessia. Se tarjoaa kattavaa ja luotettavaa tietoa organisaation henkilöstöpääomasta ja kehityspotentiaalista, mikä luo merkittävää lisäarvoa sijoituspäätöksille.


Psyconin Management Audit sisältää

 • Yksityiskohtaisen projektisuunnitelman asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitynä.
 • Monimenetelmäisen kokonaisuuden, johon kuuluu niin yksilöllisiä arviointeja kuin asiakkaan tavoitteisiin liittyviä simulaatioita.
 • Selkeän ja konkreettisen raportin, joka sisältää tärkeää tietoa liiketoimintaratkaisujen tekemiseksi ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  Muutostilanteiden palvelut

  Muutosten ennakointi, muutosjohtamisen kyky sekä organisaation osaamispotentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen ovat avaimia yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa toimimiseen.
  Lue lisää

  Johtoryhmän kehittäminen

  Johtoryhmän toimivuus syntyy hyvästä yhteistyöstä. Kun johtoryhmä on huippuvireessä, hyötyy koko organisaatio.
  Lue lisää

  Potentiaalikartoitus

  Potentiaalikartoitus auttaa selvittämään, millaista osaamista ja lahjakkuutta organisaatiossa on sekä miten sitä voi hyödyntää parhaiten.
  Lue lisää