Johtoryhmän pitää pystyä toteuttamaan organisaation strategiaa ja reagoimaan toimintaympäristön haasteisiin tehokkaasti. Toiminnan arviointi ja kehittämisohjelma varmistavat, että ryhmädynamiikka toimii ja toimintatavat vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Psyconin johtoryhmän kehittämisprojekteissa keskiössä ovat ihmiset ja heidän yhteispelinsä. Ohjelman tavoitteena on syventää johtoryhmän jäsenten ihmistuntemusta ja erilaisuuden ymmärtämistä sekä tarjota työkaluja näiden hyödyntämiseen johtoryhmätyössä.

Johtoryhmän kehittämisohjelma sopii monenlaisiin tilanteisiin ja elinkaarensa eri vaiheissa oleville organisaatioille. Kehittämisohjelma voidaan toteuttaa myös kansainvälisesti ja virtuaalisesti työskenteleville johtoryhmille.

Tärkeintä johtoryhmän kehittämisohjelmissa on se, millaisia muutoksia johtoryhmätyöskentelyssä ja johtamisessa tapahtuu kehittämisohjelman jälkeen. Psyconin kehittämisohjelmien vaikuttavuutta mitataan monin erilaisin työkaluin. 360-mittauksella voidaan arvioida eri sidosryhmien näkemyksiä johtamistyöskentelystä. Myös itsearviointi ja Psyconin kokeneiden ammattilaisten toteuttamat psykologiset arvioinnit auttavat seuraamaan johtoryhmän dynamiikan kehittymistä. Vaikuttavuus voidaan sitoa myös organisaation omiin mittareihin.

Kokeneet asiantuntijamme ovat tehneet pitkään tuloksekasta työtä eri alojen organisaatioiden ja erilaisten johtoryhmien kanssa. Kaikilla valmentajillamme on coach-, työnohjaaja- tai psykoterapeuttipätevyys​.


Johtoryhmän kehittämistyö tukee monenlaisissa tilanteissa

 • Muutokset organisaation strategiassa
 • Muutokset organisaation rakenteessa
 • Uusi johtoryhmä ja roolit
 • Kasvuyrityksen johtaminen
 • Fuusioituminen ja yritysjärjestelyt
 • Johtamiskulttuurin uudistaminen
 • Johtoryhmätyön tehostaminen ja kehittäminen


Kehittämisohjelmat räätälöidään aina johtoryhmän tarpeisiin

Johtoryhmän kehittämisohjelmamme perustuvat aina asiakkaan tilanteeseen. Toimenpiteet suunnitellaan tukemaan liiketoiminnan tarpeita ja johtoryhmän tavoitteita.

Ohjelmaan valitaan erilaisia elementtejä tavoitellun muutoksen suuruuden ja johtoryhmän kypsyystason mukaan. Hyvin valituilla kehittämistoimilla yksilöiden asiantuntemus, vahvuudet ja kokemus saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittämisohjelmat voidaan toteuttaa myös kansainvälisille johtoryhmille sekä virtuaalisesti.


Valmennusohjelmaan voivat kuulua esimerkiksi:

 • strukturoidut haastattelut
 • johtoryhmäbarometri
 • kehitystyöpajat
 • simulaatiot ja havainnointi
 • coaching
 • 360-arviointi
 • fasilitoidut palautekeskustelut

Kehittäminen tukee johtamista ja motivoi yksilöitä

Panostus johtoryhmän kehittämiseen tukee organisaation johtamista ja motivoi avainhenkilöitä. Johtoryhmän jäsenet hyötyvät oman johtamisroolin ja odotusten kirkastumisesta, motivaation vahvistumisesta sekä päivittäiselle johtamistyölle saadusta tuesta.


Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  360-arviointi

  Psyconin suosittu 360-arviointi auttaa kartoittamaan organisaation osaamispääomaa sekä tehostaa esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kehittymistä.
  Lue lisää

  Coaching

  Nykypäivän työelämä vaatii kykyä johtaa ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään. Ratkaisukeskeinen coaching antaa käytännön tukea ja työkaluja omien ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.
  Lue lisää

  Johtamisen kehittäminen

  Johtamiskyvykkyyden rakentaminen on tärkeä osa organisaation menestymistä. Autamme asiakkaitamme sekä oman johtamiskuvansa rakentamisessa että tarvittavien kehittämistoimien toteuttamisessa.
  Lue lisää