Kirjoittanut

Laura Nissilä

Oikeudenmukaisuus kulmakivenä rekrytoinnissa

Oikeudenmukaisuus ja kunnioittava vuorovaikutus on rekrytoinnissa kaiken ytimessä. Tärkeä osa rekrytoijan ammattitaitoa on tuntea hyvät rekrytointikäytännöt sekä pelisäännöt rekrytointiprosessin eri vaiheissa.

Anonyymi rekrytointi – avain yhdenvertaisuuden haasteeseen?

Kun puhutaan rekrytoinnista, keskusteluun nousee jatkuvasti huoli epäoikeudenmukaisuudesta, syrjinnästä ja toisaalta toisten suosimisesta. Vaikka tiedämme, että emme saa syrjiä ketään esimerkiksi sukupuolen, iän, etnisen taustan tai ulkonäön perusteella, niin sitä kuitenkin tapahtuu edelleen työelämässä – oli se sitten tietoista tai tiedostamatonta.

Ihmisenä muutoksen pyörteissä

Muutosjoustavuus ja kyky omaksua uusia asioita nostetaan usein keskeiseksi tulevaisuuden työelämätaidoksi. Muuttuvan työelämän vuoksi on oltava valmis kokeilemaan uusia asioita – näyttää nimittäin siltä, että tulevaisuudessa on todennäköisempää tehdä useita työuria yhden sijaan.
Laura Nissilä
Seniorikonsultti
KM
Helsinki