Ihmisenä muutoksen pyörteissä

17.01.2020
Jaa

Muutos on vaikeaa. Kuka tahansa, joka on elämässään muuttanut jotakin, esimerkiksi vaihtanut urasuuntaa, kehittänyt ihmissuhteita tai yrittänyt päästä huonosta tavasta eroon, voi luultavasti vahvistaa tämän väitteen. Muutos on kuitenkin suurimmalle osalle meistä väistämätöntä, ainakin jossain vaiheessa elämää. Muutosjoustavuus ja kyky omaksua uusia asioita nostetaankin usein keskeisimmiksi tulevaisuuden työelämätaidoiksi. Muuttuvan työelämän vuoksi on oltava valmis muuttamaan suuntaa ja kokeilemaan uusia asioita – näyttää nimittäin siltä, että tulevaisuudessa on todennäköisempää tehdä useita työuria yhden sijaan.

Vastauksia etsimässä

Miten sitten rakentaa oma polku arvaamattomassa ja utuiselta näyttävässä tulevaisuuden työelämässä? Näkökulmaa ja ideoita tähän kysymykseen voi varmasti saada monesta suunnasta, mutta vastauksia pystyy löytämään vain jokainen itse – etsimällä ja pohtimalla aidosti sitä, mikä itseä kiinnostaa, mihin haluaa sitoutua, missä on hyvä ja mikä on ylipäätään tärkeää työelämässä. Muutos vaatii ennen kaikkea aikaa ja energiaa sekä tilaa reflektoida omia tavoitteita ja motiiveja.

Tässä muutamia kysymyksiä, jotka voivat auttaa omaan uraan liittyvissä pohdinnoissa:

  • Mitä ainakin haluat oman työurasi aikana saavuttaa?
  • Millaista apua, tukea tai kokemusta tarvitset, jotta voit saavuttaa tavoitteesi?
  • Minkälaisista työtehtävistä pidät, ja mistä saat energiaa?
  • Mistä saat onnistumisen kokemuksia – missä olet hyvä, ja minkälaisissa tilanteissa olet omimmillasi?
  • Missä haluat kehittyä paremmaksi?
  • Mikä on sinulle tärkeää työelämässä, ja mitä työ sinulle ylipäätään merkitsee – miten näet työn suhteessa muuhun elämääsi?
  • Mitä odotat työyhteisöltä, ja mitä itse tuot mukanasi työyhteisöön?

Omaa polkua ja seuraavia askelia voi pohtia myös erilaisten roolien kautta. Tähtääkö esimerkiksi vastuullisiin johtotehtäviin, joissa pääsee vaikuttamaan ja tekemään päätöksiä vai motivoivatko enemmän asiantuntijatehtävät, joissa on mahdollisuus kehittää syvällistä asiantuntijuutta? Tai näkeekö itsensä ehkä yrittäjänä luomassa jotain täysin uutta ja omaa? Onnellista tässä usean uran maailmassa on se, että nämä vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois – ehdimme tehdä monenlaisia asioita vuosien varrella. Kaikkea ei tarvitse eikä ehkä kannatakaan lähteä toteuttamaan yhtä aikaa.

Muutos on askel uusiin kokemuksiin

Ajatus muutoksesta saattaa aiheuttaa ahdistusta tai pelkoakin. Mistä voi tietää, onko seuraava työ sellainen, joka itselle sopii? Tietyllä tapaa uuteen hyppäämiseen liittyy aina riski – voi olla, että uusi tehtävä ei tunnukaan sopivalta. Uudet tehtävät ja työpaikat eivät kuitenkaan ole loppuelämän ratkaisuja, vaan aina on mahdollista valita uudelleen. Jos päätös uudesta suunnasta ei osunutkaan täysin nappiin, niin ainakin on yhtä kokemusta rikkaampi ja askeleen lähempänä käsitystä siitä, mikä itselle voisi sopia. Joskus on tutkimusmatkailijan tavoin etsittävä ja rohkeasti kokeiltava, ennen kuin löytää oman paikkansa.

Muutos kannattaa nähdä erityisenä mahdollisuutena kurottaa kohti omia tavoitteita ja unelmia. Se on aina tilaisuus oppia ja kokea jotain täysin uutta. Esimiesten, kollegoiden, valmentajien ja ystävien tuki on muutoksen äärellä erityisen arvokasta, ja kuka tahansa voi sparrata muutoksen kanssa painivaa tuttavaa pääsemään lähemmäksi seuraavaa askeltaan.

Kirjoittaja

Laura Nissilä
Seniorikonsultti
Kaikki tämän kirjoittajan artikkelit