12.6.2024

Caverionilla muutos on jatkuvaa. Rakennetun ympäristön toimialaan vaikuttavat vahvasti asiakkaiden muuttuvat tarpeet, kehittyvä teknologia sekä megatrendit, kuten ilmastonmuutos. Uusia kollegoja – eli cavereita, kuten talossa sanotaan – tulee jatkuvasti, ja yhtiö kasvaa Suomessa myös yhdistymisten ja yrityskauppojen myötä.  

Caverionin HR-johtaja Anne Paasikarin mukaan jatkuvissa muutoksissa ja kasvun eri vaiheissa navigointi vaatii paljon taitoja ja muutosjohtamisen osaamista yrityksen esihenkilöiltä. 

”Tällaisessa kasvustrategiassa on todella tärkeää, että kehitämme koko ajan esihenkilöitämme ja johtajiamme.” 

Psycon on Caverionin pitkäaikainen luottokumppani johtamisen ja organisaation kehittämisessä.  

”On ollut todella innostavaa tehdä tiivistä yhteistyötä Caverionin kanssa aina yhtiön perustamisesta lähtien”, kertoo johtava konsultti Annastiina Mäki, joka luotsaa Psyconin kymmenpäistä Caverion-asiakkuustiimiä. 

”Yhteistyömme ytimessä on läpi erilaisten muutosvaiheiden ollut keskinäinen luottamus ja vahva kehittämistahto, olipa kyseessä johtamiskyvykkyyden kehittäminen, yhteistyövalmiuksien rakentaminen tai kriittisen tärkeät henkilövalinnat. On aivan oleellista, että meillä on jaettu ymmärrys liiketoiminnan strategisista päämääristä sekä siitä, mihin suuntaan johtamiskulttuuria halutaan Caverionilla viedä.” 


Licence to Lead -valmennus kasvattaa johtajuustaitoja ja vahvistaa yrityskulttuuria

Caverionin ja Psyconin yhteistyön ytimessä ovat kasvavan yhtiön tarpeisiin räätälöidyt johtamisvalmennukset. Caverionin HR Business Partner Emma Häivälä kertoo, että kaikki valmennukset perustuvat yhtiön Building Performance -arvoihin. Arvoihin kuuluvat lupausten pitäminen, yhdessä tekeminen ja uusien mahdollisuuksien tutkiminen.

”Kaikki rakennetaan arvojen ympärille. Ne ovat meille myös johtamisen periaatteita.”

Yhdessä Psyconin kanssa luodussa Licence to Lead -johtamisvalmennuksessa kasvatetaan esihenkilöiden osaamista ja vahvistetaan yrityskulttuuria monimenetelmäisesti. Vuosien varrella ohjelma on toteutettu jo lähes 30 kertaa.

Valmennusten sisältö on räätälöity Caverionin tarpeiden ja arvojen pohjalta. Ohjelmassa on paljon aikaa keskustelulle ja pienryhmätoiminnalle, ja valmennuksessa ovat vahvasti läsnä työkykyjohtaminen ja muutoskyvykkyys. Caverionin avainhenkilöt vierailevat valmennuksissa syventämässä osallistujien ymmärrystä yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteista.

Häivälä kertoo, että noin vuoden mittaisen Licence to Lead -ohjelman osallistujat antavat erinomaista palautetta kokonaisuudesta. Erityisen tärkeää osallistujille on päästä ruotimaan esihenkilötyön haasteita muiden samassa roolissa työskentelevien kanssa.

Psyconin osaaminen rakentuu työ- ja organisaatiopsykologian pohjalle, mutta valmennuksissa näkyy aina myös asiakasyrityksen arki. Licence to Lead -ohjelma saa erityisesti kiitosta siitä, että ohjelman teemat ja käytännön harjoitukset on tuotu lähelle Caverionin liiketoimintaa ja yrityskulttuuria.

”Tehtävät ovat oivalluttavia. Ryhmille annetaan jokin konkreettinen ongelma ratkaistavaksi, ja siihen on yleensä piilotettu jokin juju. Tehtävää purkaessa sitten huomataan, miten ihmiset reagoivat erilaisissa solmukohdissa. Tehtävät ovat hauskojakin”, Häivälä kehaisee.

Osana johtamisvalmennuksia toteutetaan myös 360-arviointi, sekin Caverionin tarpeisiin ja arvoihin räätälöitynä.

Yksittäisille avainhenkilöille saatavilla on yksilöllinen Noste-coaching, jonka tarkoitus on tukea esimerkiksi vaativan johtamis- tai asiantuntijaroolin haltuun ottamisessa, omien vahvuuksien hyödyntämisessä tai tulevan urapolun suunnittelussa. Myös coaching-ohjelmat on räätälöity Caverionin tarpeisiin.

”Kun joku tulee uuteen rooliin tai siirtyy talon sisällä vastuullisempaan tehtävään, ohjelma tehostaa uuden roolin oppimista ja omien vahvuuksien tunnistamista”, kuvailee Paasikari.

Muutokset eivät kuitenkaan kosketa vain yksilöitä. Uusin yhteistyössä kehitetty ohjelma on Building Team Performace -ryhmävalmennus, joka tukee tiimien toimintaa ja auttaa integroimaan uudet Caverion-yritykset mukaan yhtiön kulttuuriin. Valmennusten lisäksi Psycon tukee Caverionin rekrytointeja tekemällä psykologisia henkilöarviointeja.


Tutut valmentajat tuntevat yrityksen liiketoiminnan ja kulttuurin

Psyconilla Caverionia palvelee kymmenhenkinen tiimi sekä asiakkuusvastaava, joka on vastannut yhteistyön kehittämisestä jo vuosikymmenen ajan. Vuosien varrella syventynyt ymmärrys Caverionin kulttuurista ja liiketoiminnasta auttaa Psyconin asiantuntijoita sitomaan ohjelmien sisällöt yrityksen todellisuuteen.

”Valmennuksiin osallistuvat arvostavat sitä, että valmentajat ymmärtävät meidän arkemme ja kulttuurimme ja osaavat puhua meille niin, että se tuntuu omalta”, Häivälä kertoo.

Paasikarin mukaan kumppanuuden onnistumisen avaimia ovat olleet luottamus ja yhdessä oppiminen. Vuosia jatkunut tiivis yhteistyö samojen kokeneiden valmentajien kanssa helpottaa myös HR-tiimin arkea.

”Olemme todenneet kaikkien näiden vuosien aikana, että Psyconin valmentajat ja henkilöarviointipsykologit ovat hyvin luotettavia ja ammattitaitoisia. Olemme aina voineet luottaa siihen, että kaikki on hoidettu hienosti käytännön järjestelyjä myöten.”

Paasikarin mukaan yrityksen kulttuurin sisäistäminen ei tapahdu hetkessä, olipa kyseessä uusi caverionilainen tai kumppaniyrityksen konsultti. Siksi on tärkeää, että työyhteisön kehittämisessä katsotaan pitkälle.

”Jos meille tulee uusia tarpeita, usein pyydämme Psyconilta tarjouksen. On korvaamatonta, että valmentajat tietävät, kuinka arvot elävät meidän organisaatiossamme.”

Teksti: Lotta Heikkeri