Meillä kaikilla on erilaiset valmiudet ja lähtökohdat psyykkiseen palautumiseen. Palautumista edistävien ja hidastavien tekijöiden tunnistaminen on avain entistä parempaan palautumiseen.

Perinteisesti palautumisesta puhuttaessa viitataan fyysiseen palautumiseen, jossa elimistön vireystaso
palautuu esimerkiksi levon, ravinnon ja aktiivisuuden avulla. Fyysisen palautumisen rinnalla tulisi huolehtia myös
psyykkisestä palautumisesta, eli tunne- ja ajattelutoimintojen palaamisesta kuormitusta edeltäneelle tasolle.

Palautumiskompassi on organisaatioille sopiva palvelu, joka tukee psyykkiseen palautumiseen liittyvää pohdintaa mittaamisen ja valmennuksen keinoin. Se sopii kaikille, jotka haluavat pohtia työskentelytyyliään palautumisen näkökulmasta ja kehittää omia palautumistaitojaan.


Palautumiskompassi auttaa

 • Tunnistamaan luontaisia taipumuksia ja niiden yhteyksiä palautumiseen
 • Peilaamaan taipumuksia työympäristön vaatimuksiin
 • Löytämään ja vahvistamaan keinoja, joilla voi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin

Palautumista edistävien ja hidastavien tekijöiden tunnistaminen on avain entistä parempaan palautumiseen


Mitä Palautumiskompassi-valmennus sisältää?

Palautumiskompassissa hyödynnetään psykologista ymmärrystä ja tietoa persoonallisuuden yhteyksistä palautumiseen työympäristön vaatimukset ja voimavarat huomioiden.

Valmennuksen alussa tehdään persoonallisuuskysely, jonka pohjalta valmennuksen sisältö muodostuu. Kysely kartoittaa piirteitä, jotka persoonallisuus- ja työhyvinvointitutkimusten teorian valossa ovat yhteydessä palautumiseen.

Palautumiskompassi ei kerro, mikä on palautumisen taso tai kuormittumisen aste mittaushetkellä, vaan sen tarkoitus on auttaa osallistujaa ymmärtämään syvemmin omia psyykkisiä resurssejaan ja itselleen ominaisia toimintatapoja, jotka vaikuttavat palautumisen tarpeeseen erilaisissa tilanteissa.


Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  Valmennusohjelmat

  Yhtenäistä johtamiskäytäntöjä ja nopeuta strategian viemistä käytäntöön organisaation tarpeisiin räätälöidyllä, ratkaisukeskeisellä valmennusohjelmalla.
  Lue lisää

  Coaching

  Nykypäivän työelämä vaatii kykyä johtaa ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään. Ratkaisukeskeinen coaching antaa käytännön tukea ja työkaluja omien ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.
  Lue lisää

  Johtamisen kehittäminen

  Johtamiskyvykkyyden rakentaminen on tärkeä osa organisaation menestymistä. Autamme asiakkaitamme sekä oman johtamiskuvansa rakentamisessa että tarvittavien kehittämistoimien toteuttamisessa.
  Lue lisää