Johtamisvainu?

18.11.2020
Jaa
  • Vainua omasta tavasta ajatella, toimia ja kohdata kanssaihmisiä
  • Tutka oman johtamisympäristön havainnointiin
  • Johdettavien ja kumppanien tarpeiden havaitsemista ja niihin reagointia

Näin kiteytti monialainen johtamisammattilaisten joukko johtamisvainu-sanan merkitystä, kun starttasimme Psyconilla historian ensimmäistä Johtamisvainu-ohjelmaa. Kyllä. Johtamisvainu on ymmärrystä itsestä, kanssatoimijoiden tarpeista ja alati muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Vainua omasta itsestä

Omien ajattelu- ja toimintatapojen tunnistaminen vaatii ennakkoluulotonta mieltä ja juurtuneiden ajattelumallien pöllyttämistä. Kokemusten kertyminen auttaa toimimaan johtamistyössä fiksummin. Kokemus ja tutuilla metodeilla kerta toisensa jälkeen onnistuminen voivat kuitenkin myös kaventaa ajattelua. Tarvitaan itsereflektiota, joka tuottaa joskus tuskaisiakin havaintoja itsestä ja omasta toiminnasta. Toisaalta se tuo myös kullanarvoista ymmärrystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä. Vainu itsestä auttaa ohjaamaan omaa ura- ja kehittymispolkua mielekkääseen, palkitsevaan suuntaan. Tehokkainta vainun näkökulmasta on, mikäli reflektiossa on mahdollista yhdistää arviointi- ja palautetyökaluja sekä niiden tulkintaa yhdessä työkäyttäytymisen asiantuntijoiden ja kanssatoimijoiden kanssa.

Vainua kanssatoimijoiden ja ympäristön tarpeista

Taitavalla johtajalla on kyky tunnistaa johdettavien, kollegojen ja yhteistyökumppanien tarpeet. Onneksi johtajan ei tarvitse kuitenkaan olla selvänäkijä – aika harva meistä on. Johtamisvainun kannalta keskeinen taito onkin kysyä oikeita kysymyksiä. Kysymyksiä, jotka johtavat jaetun ymmärryksen rakentumiseen ja joiden avulla havainnoimme kanssaihmisten tarpeita paremmin. Kysymyksiä, jotka oivalluttavat myös muita näkemään omaa rooliaan ja tavoitteitaan isommin. Joskus mieltä avaava voi olla aivan yksinkertainen kysymys: mitä tarvitset minulta? Johtajan vainupakissa korostuu taito coachata johdettaviaan ja fasilitoida ryhmien toimintaa. Toiminta- ja bisnesympäristön tulkitseminen yhdessä muiden kanssa on ihan parasta vainunhankintaa. Asiat kun usein näyttävät erilaisilta, kun niitä tarkastelee eri rooleista ja perspektiiveistä käsin. Yhteinen reflektointi rakentaa kokonaisempaa kuvaa nykyisyydestä ja tulevaisuudesta sekä skenaarioita, joilla hyödyntää heikot signaalit ja välttää kompleksisen johtajuusympäristön karikot.

Johtamisvainua voi oppia

Johtamisvainu on kykyä nähdä isommin ja tarkemmin. Se on myös taitoa rakentaa ja sanoittaa yhteistä ja tulevaa todellisuutta toisten kanssa. Johtamisvainu ei ole vain synnynnäinen ominaisuus. Toisaalta sen suhteen tuskin olemme koskaan valmiita. Hienointa on se, että johtamisvainussa kokeneenkin johtajan on mahdollista kehittyä yhä paremmaksi.

Kirjoittaja

Annastiina Mäki
Johtava konsultti, johtamisen kehittäminen
Kaikki tämän kirjoittajan artikkelit