Kirjoittanut

Annastiina Mäki

Johtamiskohtaaminen – törmäyksiä vai yhteistä ymmärrystä?

Johtamiskohtaamisissa tuotetaan erilaisia näkökulmia, luodaan asioille merkityksiä ja opitaan toisistamme sekä ympäröivästä kontekstista. Johtamiskohtaaminen siis jalostaa yhteistä ymmärrystä ja selkeyttää tekemistä – tai lisää jännitteitä, laskee motivaatiota ja tuottaa väärinymmärryksiä.

Fasilitoiva johtamisote

Johtaminen on yhä enemmän yhteisölaji, jossa monitahoisia ongelmia ei ratkota yksin, vaan yhdessä johdettavien kanssa. Tarvitaan osallisuutta ja yhdessä ajattelua – mutta miten?

Kulmahuoneesta yhteiseen näkymään

Kulttuuri kehittyy pala palalta, jokaisessa kohtaamisessa. Ratkaisut löytyvät sekä organisaation johtajuuskulttuurin että esihenkilöiden yksilöllisten taitojen kehittämisestä.

Itseohjautuvuus tarvitsee suunnan ja raamin

Itseohjautuvuudessa on kyse yksilön valmiudesta ottaa omistajuutta työstään, mutta se ei ole kiinni vain yksilöstä itsestään. Ihmisten kyky ottaa haltuun työnsä ja onnistua tavoitteissaan on mitä suurimmassa määrin kytköksissä työn kontekstiin – ja sitä kautta organisaation johtajuuskulttuuriin.

Missä on keskijohdon paikka?

Keskijohto tekee asiantuntijaorganisaatioissa työtään haastavalla paikalla. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, eikä verkostoissaan sukkuloivia asiantuntijoita ole tarkoituksenmukaista johtaa perinteisen kontrollin keinoin. Onko keskijohto johtajuuskulttuurin aktiivisena tekijänä vai sivustakatsojana?
Annastiina Mäki
Johtava konsultti, johtamisen kehittäminen
FT (johtaminen), KL
Helsinki