Kirjoittanut

Mikael Nederström

Kalkkuna tekemässä henkilöarviointia – osa 2

Laskennallisten ennustusmallien rajat tulevat vastaan, kun arvioitava ilmiö monimutkaistuu ja ennakoimattomien tapahtumien mahdollisuus kasvaa. Näihin ”sumeisiin ongelmiin” parhaan ratkaisun voi yllättäen tarjota intuitio.

Kalkkuna tekemässä henkilöarviointia – osa 1

Tekoälyhypeä tulee nyt joka tuutista. Osa lupauksista on ihan oikeutettuja. Mutta pelkkien datamallien käyttäminen voi johtaa isoihin ongelmiin, jos tehdään kriittisiä päätöksiä. Se muistuttaa enemmän kalkkunan kuin reaalimaailman ennustamista.

Rekrytointi voi mennä pieleen

Kustannukset virherekrytoinnissa ovat yleensä joko suuret tai erittäin suuret. Vaikka rekrytoinnin taustalla oleva henkilöarviointi tehtäisiin kuinka hyvin, voi siinäkin sattua virheitä.

Turvallisia tuloksia

Voiko työturvallista käyttäytymistä ennustaa psykologisella henkilöarvioinnilla? Tutkimusjohtajamme Mikael Nederström teki aiheesta tutkimuksen ja sai erittäin mielenkiintoisia tuloksia.

Mistä tavoitteet tulevat?

Useimmat aikuiset tietävät, mitä haluavat. Mutta mistä halut ja tavoitteet oikein syntyvät? Miksi haluamme sitä, mitä haluamme?

Kuka minua ohjaa?

Yksi ihmisen peruskysymyksistä on, kuka on vastuussa maailman tapahtumista. Ohjaanko minä tapahtumia, vai onko se sattuma, Jumala, kohtalo tai muut ihmiset?

Pelkääkö HR numeroita?

Galileo Galilei kirjoitti 1500-luvulla, että "laske se, mikä on laskettavissa; mittaa se, mikä on mitattavissa; tee mittauskelpoiseksi se, mitä ei voida mitata". Mittaaminen on luonnontieteissä ollut siitä lähtien itsestäänselvyys. Ihmistieteissä mittaaminen sen sijaan herättää usein vastareaktion.

Kannattaako olla hyvä ihminen?

Viime aikoina somessa on yleistynyt hyvän ihmisen syndrooma. Kovaääninen omien arvojen toitottaminen – hyvesignalointi – kätkee taustalleen vähemmän aurinkoisen puolen ihmisyydestä.

Sählääjän psykologinen profiili

Minkälainen on työpaikan vaarallisin sählääjä? Yksi selitys löytyy persoonallisuudesta. Sähläämisen takaa löytyy usein mielenkiintoinen psykologinen profiili.

Kuinka ylimielinen olet?

Ylimielisyysharha on työelämässä kaikkein levinnein, ikävin ja eniten tuhoa aikaansaava ajattelun vinouma. Sen myrkyttämät huonot päätökset pudottavat lentokoneita, tuhoavat yrityksiä ja aloittavat kauppasotia.

Tuottavuus vai työhyvinvointi?

Kumpi on tärkeämpää yritykselle, työntekijän tuottavuus vai työhyvinvointi? Vastaus vaihtelee vastaajan näkökulmasta riippuen, mutta tuore tutkimus puhuu vahvasti toisen puolesta.

Sitouttamisen viisi tekijää

Työn imusta ja sitoutumisesta puhutaan paljon. Mutta miksi – mitä hyötyä sitouttamisesta on? Ja mistä tämä psykologinen sopimus muodostuu?

Pelottaako totuus?

Ihminen valehtelee itselleen jatkuvasti – jopa siitä, että valehteleeko hän itselleen vai ei. Jo Antiikissa oivallettiin tämä, kun kysyttiin, oletko mieluummin onnellinen sika vai onneton Sokrates.

Hyvän ihmisen syndrooma

Hyvän ihmisen syndrooma on jonkinlaista nykyajan imagonhallintaa. Tärkeämpää kuin se, miten asia oikeasti on, on se, miltä se näyttää. Moraalisia irtopisteitä on jaossa paljon. Minkälainen ihminen ne poimii? Mikä tällaista käyttäytymistä motivoi?

Tekoälyä vai aitoa tyhmyyttä?

Tekoäly tunkee nyt joka paikkaan. Vai pitäisikö sanoa ”tekoälyhype”? Puheisiin nähden aika vähän on tapahtunut. Kyse ei ole siitä, etteivätkö oppivat algoritmit olisi tehneet isoja asioita lyhyessä ajassa. Enemmänkin niin päin, että puheet ovat olleet täysin katteettomalla tasolla. Isoja ongelmia on lakaistu maton alle hillittömien odotusten tieltä.

Kuka tekee parhaat päätökset?

Kaikki tietävät stereotypian luovasta taiteilijasta. Omintakeisesta hahmosta, joka tekee päätöksiä intuitiolla ja vaistolla.Toisessa äärilaidassa taas on kurinalainen kirjanpitäjä, joka analysoi etukäteen jokaisen siirtonsa. Parhaassa päätöksentekijässä molemmat hahmot yhdistyvät.

Kaunoveteliä konsulttipuheita

Terve järki on nykyisin aliarvostettu asia. Asiantuntijavalta on saanut aivan liikaa painoarvoa päätöksenteossa. Maailma hukkuu monimutkaiseen silppuun, joka ei auta ketään eteenpäin.

Valoisaa ja pimeää narsismia

Jokaisessa persoonallisuudenpiirteessä on hyviä ja huonoja puolia. Narsismi on usein ajateltu yksinomaan negatiiviseksi piirteeksi, mutta siinäkin on monta puolta.

Maailman kallein harrastus

Huono rekrytointi on kallis harrastus. Harva ymmärtääkään, kuinka kallis. Laskimme, millä tavalla virhepäätös näkyy viivan alla.

Tunnetko tarpeesi?

Tällä hetkellä tuntuu, että kun mihin tahansa katsoo, törmää tavalla tai toisella motivaation ja tarpeen käsitteisiin. Motivaatio on kyllä relevantti tekijä kaikilla elämän osa-alueilla, mutta tarpeet ovat ennen kaikkea yksilöllisiä, joten yhtä mallia ei voi sovittaa kaikkiin ihmisiin.

Näkyykö johtaminen viivan alla?

Onko johtajuuskäyttäytyminen yhteydessä liikevaihtotuloksiin, ja voiko persoonallisuus ennustaa johtamistyylin lisäksi liikevaihdon kehitystä? Näkyykö johtajuus siis viivan alla?

Miksi johtaja epäonnistuu?

Viime aikoina hyvän johtajan rakennuspalikoita on esitelty julkisuudessa niin paljon, ettei aiheessa ole enää mitään uutta ja mullistavaa. Sen sijaan tärkeää olisi vaihteeksi miettiä, mikä saa johtajan epäonnistumaan. Mistä on huono johtaja tehty?

Selviytymistaistelu tiedon tulvassa

Nykyinen tiedon määrä on muuttumassa painajaiseksi työntekijälle. Määrä korvaa laadun ja estää tekemästä oikeita johtopäätöksiä. Keskittymisvaikeudet ja työn tuottavuuden romahtaminen ovat suoraa seurausta liiallisesta ärsykeähkystä. Millä sitä vastaan voi taistella?

Johtaja, tunnetko itseäsi?

Jo antiikin aikana tiedettiin, että on hyve tuntea itsensä. Sama ajatus tulee yhä uudelleen esille, kun listataan hyvän johtajan ja esimiehen piirteitä.

Luovasti luovuutta tutkimassa

Luovuuden mittaaminen ja yleispätevästi määritteleminen on ollut aina vaikeaa. Mittaaminen ja luovuus ovat sanaparina todellinen epäyhtälö. Monelle mittaaminen, analyysi ja rationaalisuus ovat mahdollisimman kaukana luovuudesta.
Mikael Nederström
Tutkimusjohtaja, osakas
FT (psykologia)