Kirjoittanut

Hanna Starczewski

Itsetuntemus ─ avain omannäköiseen uraan

Itsetuntemuksella tarkoitetaan kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita, mutta myös ymmärrystä siitä, miten ulkomaailma ja toisten ajatukset, tunteet ja tarpeet eroavat omista. Hyvä itsetuntemus luo hyvät edellytykset kestävälle työuralle, jossa yksilö löytää itselleen motivoivia työtehtäviä ja pääsee haastamaan itseään.

Psykologinen turvallisuus ja kuinka se toteutetaan

Psykologinen turvallisuus nousee usein esiin toimivista työyhteisöistä puhuttaessa. Onnistunut käytännön toteutus näkyy organisaatioissa työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntymisenä ja uskalluksena nostaa esiin kehityskohteita ja uudistusehdotuksia. Mikä parasta, jokainen työyhteisössä voi antaa psykologisen turvallisuuden rakentamiseen oman panoksensa.

Osaamisen muuttuva maailma

Alati ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa meitä ennennäkemättömällä tavalla sekä yksilön että organisaation tasolla. Millaista osaamista meiltä tulevaisuudessa työelämässä vaaditaan?

Henkilöarvioinnit virtasivat verkkoon

Nykytilanteen myötä suurin osa työntekijöistä ympäri Suomea ja maailmaa on siirtynyt työskentelemään etätöihin kotiin. Tämä on suuri muutos monissa organisaatioissa ja haastaa perinteiset mallit työntekoon ja läsnäoloon.
Hanna Starczewski
Seniorikonsultti
PsM, laillistettu psykologi, KTM
Helsinki