Uusiutuminen ja jatkuvuus

13.05.2013
Jaa

Pitkäikäisimpiä yrityksiä kuvaa yksi yhteinen piirre: Ne ovat kyenneet jatkuvasti uusiutumaan. Uusiutuminen on voinut tapahtua hyvän ennakoinnin ja pienten jatkuvien uudistusten tai suurempien strategisten muutosten muodossa.

Uusiutumisen käynnistää vain jaettu unelma tai koettu kriisi. Jatkuvan uusiutumisen tiellä organisaation haasteena on muutos-energian ylläpitäminen. Tulokset ja vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä, eikä aina ole helppo vakuuttaa, että jatkuvaa uusiutumista tarvitaan. Pienikin uusiutuminen vaatii konkreettista tekemistä ja vaivannäköä, se ei ole vain älyllisesti kiehtovaa analysointia ja suunnitelmien tekemistä. Suuremmissa strategisissa muutoksissa on yleensä kysymys reagoimisesta jo tapahtuneisiin ulkoisiin tai sisäisiin muutoksiin. Muutoksen tarvetta ei kyseenalaisteta. Sen sijaan saatetaan kysyä, miksi toimiin ryhdytään vasta nyt ja ovatko nämä ratkaisut oikeita.

Kaiken perustana on ollut osaava ja innostunut porukkamme, me kaikki, jotka olemme omalla panoksellamme olleet vaikuttamassa yhtiömme menestymiseen. Kiitän teitä jokaista tästä arvokkaasta panoksestanne.

Tänä vuonna 60 vuoden ikään tulleen yhtiömme perustamisvaiheessa, silloisen Valintakoe Oy:n, unelmana oli hyödyntää psykologista tietämystä ja menetelmiä henkilöstöriskien hallinnassa. Menetelmiä kehitettiin yhdessä asiakkaidemme ja alan tutkijoiden kanssa. Toimintaa kuvasi yhdessä oppimisen ja kehittämisen periaate. Pyrittiin yhdessä ratkaisemaan henkilöstöön liittyviä ongelmia, kuten virherekrytointien vähentämistä, työn tuottavuuden edistämistä, turvallisuusriskien hallintaa ja esimiestyön laadun kehittämistä.

Tämä on edelleen Psycon Oy:n toiminnan perusta ja edustaa jatkuvuutta toiminnassamme. Palikkatesteistä ja musteläiskistä on tosin luovuttu. Jatkuvuutta edustavat myös pitkäaikaiset, vuosikymmeniä jatkuneet kumppanuussuhteet asiakkaidemme kanssa. Uusiutumista edustavat osaamisen, prosessien ja menetelmien jatkuva kehittäminen sekä uudenlaisten palvelujen kehittäminen ja toiminnan maantieteellinen laajentaminen. Vuonna 2009 avattiin Kuopion toimisto ja vuonna 2011 perustettiin tytär-yhtiö, Psycon RUS, Venäjälle.

Kaiken perustana on ollut osaava ja innostunut porukkamme, me kaikki, jotka olemme omalla panoksellamme olleet vaikuttamassa yhtiömme menestymiseen. Kiitän teitä jokaista tästä arvokkaasta panoksestanne. Olemme kyenneet nostamaan Psycon Oy:n alan laatujohtajaksi.

Kirjoittaja: Tapani Haavisto, Psyconin toimitusjohtaja vuosina 2005–2017