Psyconin tutkimus esittelyssä kansainvälisessä työ- ja organisaatiopsykologian kongressissa

01.09.2021
Jaa

Psycon on valittu esittelemään tutkimustuloksiaan etähenkilöarviointien ennustavuuteen liittyen tammikuussa 2022 järjestettävään, arvostettuun työ- ja organisaatiopsykologian EAWOP-kongressiin. Tutkimustuloksia EAWOPissa esittelevät Psyconin tutkimusjohtaja Mikael Nederström ja Senior Advisor Anita Rintala-Rasmus.

Etäarviointien ennustettavuudesta on ollut ennen tätä hyvin vähän tutkimustietoa tarjolla, joten tutkimus on herättänyt alalla runsaasti kiinnostusta.

Etäarviointianalyysin tulokset osoittivat, että etäyhteyden kautta toteutetut henkilöarvioinnit tarjoavat yhtä luotettavaa tietoa hakijan soveltuvuudesta tehtävään kuin perinteiset kasvokkain toteutettavat henkilöarvioinnitkin.  Myös arvioinnin osuvuuden jakauma on hyvin samantyyppinen, mikä osaltaan tukee ajatusta siitä, että siirtyminen eräarviointiin on ollut onnistunut.

Tutkimushanketta Psyconilla ohjannut tutkimusjohtaja Mikael Nederström on mielissään mahdollisuudesta esitellä tuloksia. ”Etäarviointien osuus on pandemia-aikana noussut merkittävästi, joten ennustettavuuden selvittäminen oli alalle hyvin tärkeää. Psycon on tunnettu omasta tutkimustyöstään, joten olemme ylpeitä päästessämme esittelemään tuloksia näin ajankohtaisesta aiheesta.”

Tutkimuksen tuloksia on julkaistu myös Matias Kaasalaisen pro gradu -työssä, joka valmistui keväällä Turun yliopiston psykologian laitokselle.

Skotlannissa järjestettävään kongressiin odotetaan tuhansia kävijöitä. Vuonna 1991 perustettu EAWOP eli European Assosiation of Work and Organizational Psychology on työ- ja organisaatiopsykologian alan johtava eurooppalainen toimija, rakentaen evidenssipohjaista ymmärtämystä sekä tietoa ihmisistä, organisaatioista ja työelämästä.