Nettitesti vai paikkariippumaton arviointi?

07.05.2019
Jaa

Nykytekniikalla on liian helppo tarjota ratkaisuksi kaikkeen näppäriä nettitestejä ja läppärihaastatteluja. Työnantajakuvan varmistamiseksi moni asiakasyritys kuitenkin edellyttää, ettei ehdokkaiden tarvitsisi matkustaa konsulttiyrityksen toimistolle arvioinnin vuoksi.

Paikkariippumattoman henkilöarvioinnin voi aivan hyvin järjestää kuten monipuolinen arviointi pitääkin tehdä eli laadukkaasti ja luotettavasti. Se onnistuu myös ilman fyysistä tapaamista.  Asiakkaan ja osallistujan näkökulmasta hyödyt ovat ilmeiset: tehokkaampi ajankäyttö, kustannussäästöt ja vaivattomuus.

Miten sitten arviointi pitäisi tehdä käytännössä? Psycon on käyttänyt paljon aikaa ja vaivaa globaalin arviointikonseptin kehittämiseen. Hyvän projektisuunnitelman ansiosta saimme käyttöön myös ulkopuolista kehitysrahaa Business Finlandilta.

Asiakaskokemus

Keskeinen lähtökohta on säilyttää asiakaskokemus hyvänä. Perusteltu ja relevantti palvelu tukee asiakasyrityksen työnantajamielikuvaa. Hyvin kohdattu osallistuja ryhtyy mielellään yhteistyöhön silloin, kun saa arvoistaan kohtelua. Tämä edellyttää vakioituja toimintamalleja, monipuolisia menetelmäpaketteja sekä etäkäyttöä tukevia ohjeita ja käyttöliittymiä.

Lisäksi osallistujan käytettävissä on hyvä olla laadukkaat videoneuvottelutilat joko asiakasyrityksen tai toimistohotelliketjun kautta. Skypettely on vasta viimeinen vaihtoehto.

Luotettavuus

Toinen tärkeä tavoite on varmistaa, että globaalin arviointikonseptin avulla saadaan hankittua kaikki tarvittava tieto henkilöarvioinnin tekemiseksi luotettavasti. Sitä varten on validoitava menetelmiä, joilla ylletään persoonallisuuden ja lahjakkuuden ytimiin. Niin ikään on viitsittävä kehittää simulaatioita, joiden avulla saadaan kartoitettua kattavasti käyttäytymisen ja reagointitapojen kirjoa.

Toteutuksen taustalla on jatkuvasti arvioitava tiedonhankinnan luotettavuutta sekä tutkittava kolmansien osapuolten menetelmäkehityksen tuloksia. Teknologian kehitystahti on hurja, joten omiin ratkaisuihin ei saa rakastua…

Onneksi käytössämme on tuhansien rivien seuranta-aineisto, jonka avulla voi tutkia arvioinnin ennustevaliditeettia ja suositusten osuvuutta. Kuluvan vuoden loppupuolella aineistoa on kertynyt myös globaalin, paikkariippumattoman arviointipalvelun vaikuttavuuden arvioimiseen.

Tulevaisuus?

On ilman muuta varmaa, että laadukkaan ja tiukat laatustandardit täyttävän henkilöarvioinnin voi tehdä ilman fyysistä tapaamista. Kertyvän tiedon analysoinnissa on apua automatisoinnista ja AI:n tarjoamista lisämahdollisuuksista. Yhtä varmaa on, että toimintaympäristön säätely on jatkossakin mukana varjelemassa tiedon käytön eettistä puolta. GDPR täsmentyy ja henkilöarvioinnin ISO-standardia valmistellaan.

Mutta kaikkein varminta on, että arviointiprosessia johtaa edelleen asiantuntija, joka osaa koulutuksensa ja kokemuksensa ansiosta luoda merkityksiä arviointituloksille sekä rakentaa ennusteita osallistujien työkäyttäytymisestä ja menestyksestä. Asiantuntija tarvitaan mukaan tekemään omaa perustyötään eli konsultoimaan asiakasyrityksen päätöksentekijöitä. Sitä ei nettitestillä voi korvata.

Kirjoittaja

Pekka Salmela
Aluejohtaja, osakas
Kaikki tämän kirjoittajan artikkelit