Lupaa itsellesi hyvinvoiva syksy

24.09.2020
Jaa

Poikkeuksellisuus on kuvannut viime vuosia, joten voisiko sinun syksysi olla myös poikkeuksellinen ─ poikkeuksellisen hyvinvoiva, poikkeuksellisen ihana, poikkeuksellisen energinen? Voisiko omaa mieltä johtaa tekemään poikkeuksellisen hyviä valintoja oman hyvinvoinnin eteen tänä syksynä?

Raamit hyvinvoinnille

Tässä jossain määrin erikoisessa ajassa on hyvä kirkastaa mielessään asioita, joihin voi vaikuttaa. Moni tekee tällä hetkellä töitä edelleen etänä, jolloin oman mielen johtamisen keinot ovat arvokkaita. Itsetuntemus on hyvä pohja itsensä johtamiselle ja mielenhallintataidoille.

Sellaisten kysymysten kautta kuin miten rytmitän päiväni, minkä tyyppisiä tehtäviä teen mieluiten aamupäivästä tai iltapäivästä, mitkä ovat minulle parhaat mikrotauot työn lomassa, mikä kuormittaa, mikä antaa energiaa, miten palaudun, miten siirryn työstä vapaalle ja päinvastoin, voi löytää itselle tärkeitä raameja tehokkaaseen työskentelyyn myös etäolosuhteissa. Hyvinvointia edistävät rutiinit vapauttavat meidät toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla, auttavat keskittymään paremmin ja havainnoimaan tarkkanäköisemmin myös omia työskentelytapoja.

Palautuminen hyvinvoinnin tukena

Stressillä on arkikielessä varsin negatiivinen sävy, mutta tosiasiallisesti tarvitsemme jonkinasteista stressiä, tekemisen painetta, saadaksemme asioita aikaiseksi, toimiaksemme tehokkaasti ja innostuaksemme asioista ympärillämme. Asiat, jotka nostavat vireystilaamme suoritusta varten, käynnistävät myös tarkoituksenmukaisen stressireaktion fysiologisella tasolla parantaen näin meidän suoritustasoamme. Palautumisella tarkoitetaan fysiologista prosessia, jonka avulla yksilön sekä fyysinen että psyykkinen tila palautuu takaisin tasapainotilaan. Palautumista siis tarvitaan stressin vastapainoksi.

On hyvä huomioida, että stressiä ja kuormitusta tuottavat myös monet positiiviset asiat: mielenkiintoiset työtehtävät, mukavat työkaverit, uuden oppiminen, asioiden kehittäminen jne. Stressitilanne elimistön näkökulmasta ei ole siis sama asia kuin oma tulkinta tilanteesta. Oleellista on löytää itselleen sopivat keinot varmistaa päivittäinen palautuminen kaikesta kuormituksesta eli antaa elimistölle mahdollisuus laskea sykettä ja rentoutua.

Jossain määrin rajoittunut sosiaalinen todellisuus etätyön parissa saattaa estää näkemästä palautumisen tarvetta. Työyhteisö on saattanut tarjota hyviä palautumisen hetkiä yhteisten rutiinien muodossa. Monella työpaikalla on lähes kellontarkat kahvi- ja lounasajat. Työyhteisö on myös hyvä peili tarkastella omaa toimintaansa ja sieltä saadun palautteen perusteella myös tunnistaa voimavarojaan tai palautumisen tarvetta. Nyt kun tämä peili saattaa puuttua, niin mitkä ovat keinot pysyä ajan tasalla energiatasosta ja palautumisen tarpeesta?

Yksi keino varmistaa palautuminen on luoda palautumisrutiineja työpäiviin – ilman sen kummempaa tutkiskelua ja analyysiä sen hetkisestä palautumisen tarpeesta. Siirtymät työtehtävien välillä, lounas tai kahvihetki voisivat olla helppoja kohtia työpäivässä, joihin uusia rutiineja voisi alkaa rakentaa. Voit aloittaa vaikka ihan vain parilla syvällä ja keskittyneellä hengityksellä.

Lähtökohtaisesti kyse on vain pienestä, mutta tärkeästä päätöksestä panostaa omaan hyvinvointiin ja luoda sitä tukevia, entistä parempia rutiineja. Mitkä ovat sinulle sopivimmat keinot palautua, selviää kyllä aikanaan. Oleellista on tunnistaa ja tunnustaa tarve palautumiselle ensin ja lähteä tutkimusmatkalle oman hyvinvoinnin äärelle.

Hyvää matkaa!

Vieraskynä: Riikka Moisio, PsM, laillistettu psykologi