Kompleksisuusverkosto kokoontui Psyconilla

25.05.2018
Jaa

Työelämä ja organisaatioiden jatkuva muutostila ja monimutkaistuvat rakenteet haastavat niin johtamista kuin työn tekemistäkin.

Moninaiset työelämän ilmiöt, innovaatioiden syntyprosessit, organisaatioiden muuttuvat rakenteet, johtaminen ja lukuisat muut kompleksisuusajattelun teemat ovat saaneet yhä enemmän merkitystä työelämän tulevaa kehitystä luotaavassa keskustelussa. Kompleksisuusajatuksia jalostamaan on koottu verkosto, jossa on mukana myös Psyconin johtava konsultti, FT Annastiina Mäki.

Kompleksisuusverkosto koostuu joukosta teemaan syvällisesti perehtyneitä asiantuntijoita, jotka tarkastelevat kompleksisuutta erilaisten yhteiskunnallisten ja työelämän ilmiöiden näkökulmasta. Mukana on eri tieteenaloja edustavia tutkijoita ja kehittäjiä sekä kunta- ja valtionhallinnon sekä keskeisten yhteiskunnallisten toimijoiden johtoa ja asiantuntijoita. Ideana on risteyttää ryhmän monipuolista asiantuntemusta ja valjastaa se erilaisten ”pirullisten ongelmien” ratkaisemiseen.

Kompleksisuusverkosto kokoontui 25.5.2018 Psyconille pohtimaan kompleksisuutta erityisesti johtamisen kehittämisen näkökulmasta. Ratkaisuja haettiin sekä organisaation johtamisen että verkostojohtamisen kehittämisen kysymyksiin. Verkoston jäsenten yhteistyö on poikimassa myös kiintoisan artikkeliteoksen, jossa kompleksisuutta tarkastellaan sekä teorian että käytännön valossa.

Psycon