Keys to Leadership -tutkimus julkaistu

31.08.2015
Jaa

Millainen vaikutus johtamistyylillä on yrityksen menestykseen? Kuinka paljon kulttuuritausta vaikuttaa johtamistyyleihin? Psycon ja Boyden Russia aloittivat muutama vuosi sitten yhdessä tutkimuksen, jolla selvitettiin johtamistyylejä erilaisissa kulttuureissa. Tutkimuksessa pureuduttiin etenkin menestyneiden venäläisyritysten johtajien johtamistyyleihin ja tutkittiin kulttuuritaustan vaikutuksia johtamistyyliin.

Tutkimuksen otos oli poikkeuksellisen monipuolinen, sillä siihen kuului neljä erilaista alaryhmää:

  • Kansainvälisten yritysten venäläiset johtajat
  • Venäläisten yritysten venäläiset johtajat
  • Ekspatriaatit, jotka työskentelevät venäläisissä yrityksissä
  • Ekspatriaatit, jotka työskentelevät Venäjällä kansainvälisissä yrityksissä

Tutkimuksessa selvitettiin näiden ryhmien ominaispiirteitä sekä ryhmien välisiä eroavaisuuksia. Erojen mittaamisessa käytettiin Psyconin omaaLeaDr-testiä, joka on useammassa eri tutkimuksessa osoittautunut luotettavaksi työkaluksi johtamiskäyttäytymisen ennustamiseen.

Eroja eri ryhmien johtamiskäyttäytymisessä löytyi etenkin ihmisten johtamisen eri osa-alueilta sekä muutosjohtamisen potentiaalissa.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimusjohtaja Mikael Nederström.