Johtamisopit kansien väliin – Johtamisvainu-kirja ilmestyy keväällä 2022

21.09.2021
Jaa

Psycon Oy sekä Basam Books julkaisevat keväällä 2022 johtamisteemaisen ammattikirjan. Tulevan kirjan toimittaa Psycon Oy:n johtava konsultti Annastiina Mäki (FT, KL). Jo kirjoitusvaiheeseen edennyt teos tulee olemaan artikkelikokoelma johtajien, lähijohdon, työelämäkehittäjien ja muiden teemasta kiinnostuneiden ammattikäyttöön.

Mäki on innoissaan kirjaprojektista. ”Kirjassa kiteytyy kiinnostavalla tavalla johtamiskulttuurien ja monialaisten organisaatioiden kanssa tekemäni pitkä kehittämis- ja tutkimustyö. Koska johtamiskulttuuri ei rakennu vain johtajien toimesta, vaaditaan johtamisen ammattilaisilta kykyä nähdä johtajuus moniulotteisesti. On hienoa päästä tarjoamaan ymmärrystä ja käytännön työkaluja oman ja organisaation johtamisvainun kehittämiseen.”

Kirja tulee koostumaan kolmesta osasta, jotka tarkastelevat johtajuutta monipuolisesti eri näkökulmista. Mäki kuvaa kolmijaon taustalla olevaa ajatusta: ”Hyvä johtajuus ei tapahdu tyhjiössä, vaan se muodostuu yhteisvaikutuksessa toimintaympäristön, yhteisön ja johtajan itsensä kanssa. Jotta johtaminen olisi aidosti vaikuttavaa, tulee johtajan pystyä tarkastelemaan ja kuulostelemaan kaikkia kolmea näkökulmaa. Kutsun tätä kykyä johtamisvainuksi.”

Mäki toimii kirjan toimittajana sekä yhtenä kirjoittajista. Muina kirjoittajina tullaan näkemään Psyconin työkäyttäytymisen asiantuntijoiden lisäksi myös muita ansioituneita ja nimekkäitä johtajuustutkijoita, -kehittäjiä ja johtajia.

Inhimillisyys ja merkityksellisyys valtaavat alaa johtamiskeskustelussa

Kirjan toimittamisesta vastaa kustannusyhtiö Basam Books. Viime vuosina Basam on tuonut valikoimiinsa paljon valtavirrasta poikkeavaa liiketoimintakirjallisuutta, joka lähestyy työelämän ja yritysmaailman teemoja tuoreista näkökulmista.

Basam Booksin kustantaja Batu Samaletdin näkee suunnitteilla olevan kirjan osana laajempaa kansainvälistä ilmiötä. ”Pitkittynyt poikkeusaika on muokannut maailmaa ja johtamisympäristö on muuttunut peruuttamattomasti. Yrityksissä on tarve uudenlaiselle, inhimilliselle ja merkitykselliselle johtamiselle. Koen, että Mäen ja Psyconin kanssa toimitettava kirja tarjoaa suomalaiselle työelämälle juuri näitä oppeja.”

Mäki on samoilla linjoilla. ”Suomalaisessa johtajuudessa istuu osin edelleen yksinäisen sankarijohtajan myytti, jolle ei enää tässä maailmassa ole perusteita. Onneksi myytistä on jo paljolti päästy irti. Vaikka olisit kuinka taitava, et pysty kaikkeen yksin. Nykypäivän johtajan tulee osata ammentaa viisautta itsensä lisäksi myös ympäristöstään ja organisaatiostaan.”

Kirja tulee olemaan akateemisen tietotekstin sekä ajatuksia herättävien näkökulmien vuoropuhelu. Ennen kaikkea kirjan tavoitteena on tarjota ymmärrystä ja konkreettisia välineitä oman ja organisaation johtajuuden kehittämiseen.