Itsetuntemuksen vaikutus palautumiskykyyn

21.04.2021
Jaa

Itsetuntemuksen voimasta puhutaan monessa yhteydessä, ja syystä. Mitä paremmin tunnistat omia, luontaisia toimintatyylejäsi, reagointitapojasi ja tuntemuksiasi, sitä paremmat valmiudet sinulla on ohjata mieltäsi, johtaa omaa toimintaasi ja huomioida erityiset piirteesi erilaisissa tilanteissa. Itsetuntemus vahvistuu mm. erilaisten ”peilien” avulla, kuten ympäristöstä saadun palautteen perusteella tai erilaisten itsearviointimenetelmien avulla. Me Psyconilla olemme tutkineet persoonallisten toimintatyylien yhteyttä psyykkisen palautumisen tarpeeseen, ja lopputuloksena on syntynyt Palautumisprofiili, joka on tarkoitettu itsereflektion tueksi, kun haluat pohtia omaa työskentelytyyliäsi palautumisen näkökulmasta.

Palautumisprofiili toimii kompassina

Palautumisprofiilia voidaan ajatella kompassina, joka ohjaa etenemistäsi ja jonka avulla osaat entistä paremmin huomioida sitä maastoa eli toimintaympäristöäsi, jossa työskentelet. Karttana toimii havaintosi toimintaympäristöstäsi, sen erityispiirteistä ja odotuksista. (Lue lisää toimintaympäristön vaikutuksesta palautumiseen.) Kompassin ja kartan avulla näet paremmin kuopat tielläsi ja löydät paremmin keinoja toimia kuopan kohdalla: kannattaako hypätä, kiertää vai hidastaa vain vauhtia hieman ja katsoa polkua entistä tarkemmin. Palautumisprofiilia on siis viisasta tarkastella suhteessa siihen toimintaympäristöön, jossa toimii. Toisaalta voidaan ajatella, että on viisasta myös tarkastella toimintaympäristöään suhteessa omaan palautumisprofiiliinsa.

Ymmärrys omasta palautumisen tarpeesta vahvistaa parhaimmillaan psyykkistä resilienssiä

Palautumisprofiili on läheistä sukua resilienssin käsitteelle, jolla viitataan yksilön psyykkiseen kykyyn selvitä vastoinkäymisistä. Resilienssitermiä käytetään taitojen kokonaisuudesta, johon kuuluvat mm. joustavuus, optimismi, itsesäätelykyky ja ongelmanratkaisukyky. Resilienssi kehittyy elämäntilanteiden ja -kokemuksen myötä, ja näitä taitoja voi myös tietoisesti harjoittaa. Palautumisprofiili sen sijaan antaa tietoa niistä persoonallisista ominaisuuksista, joiden varassa myös resilienssiä kehitetään.

Toimintatyylin piirteet palautumisen näkökulmasta

Palautumisprofiili tarkastelee siis omaa toimintatyyliäsi ja poimii sieltä tekijöitä, jotka edistävät palautumistasi eli toimivat puskurina kuormitukselle ja toisaalta vähentävät näin ollen palautumisen tarvettasi. Palautumista edistäviä piirteitä ovat mm. tunnollisuus tai optimismi. Toisaalta palautumisprofiili tuo myös esiin niitä piirteitä, jotka lisäävät palautumisen tarvettasi eli eivät puskuroi stressiä yhtä tehokkaasti, vaan saattavat ajoittain toimia jopa kuormittavina tekijöinä. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi herkästi huolestuva reagointityyli tai korostunut pedanttisuus. Oma luontainen toimintatyyli palautumisprofiilin muodossa ei tietenkään ole tuomio mistään, vaan auttaa sinua havaitsemaan palautumista edistäviä piirteitäsi ja hyödyntämään niitä entistä vahvemmin ja toisaalta huomioimaan mahdollisia kuormitustekijöitäsi. Kun sovitat näitä havaintoja toimintaympäristösi erityispiirteisiin, pääset tarkastelemaan omaa palautumisen tarvettasi entistä yksilöllisemmin ja hyödyntämään tätä tietoa omassa arjessasi.

Ymmärrys omasta palautumisen tarpeesta on oleellinen osa itsensä johtamisen taitoja

Palautumistaitoa eli ymmärrystä omasta palautumisen tarpeesta ja itselle soveltuvista palautumisen keinoista voidaan ajatella metataitona, joka mahdollistaa osaamisesi hyödyntämisen. Asiantuntijatyö vaatii usein ongelmanratkaisukykyä, päätöksentekokykyä, ajatuksen kirkkautta ja loogisuutta, aikaansaamisen taitoa, itsensä johtamisen keinoja, yllätysten ja muutosten hallintakeinoja jne. Kuormittunut mieli ei välttämättä näe vaihtoehtoja, ei pysty tekemään päätöksiä tai jää yksityiskohtiin silloin, kun pitäisi nähdä kokonaisuus. Palautuneella mielellä sen sijaan voidaan ajatella olevan kompassi kädessä ja suunta selvä tilanteessa kuin tilanteessa. Palautuneena pystyt hyödyntämään osaamisesi ja kokemuksesi ja toimimaan todennäköisemmin tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa tilanteissa. Sinänsä persoona ei siis määrittele taitavuuttasi psyykkisen palautumisen osalta, vaan itsetuntemus.

Vieraskynä: Riikka Moisio, PsM, laillistettu psykologi. Riikka Moisio syventyy palautumisteemaan omassa artikkelissaan keväällä 2022 julkaistavassa kirjassa Johtamisvainu – Näkemyksellisyyttä johtamiseen.