Itseohjautuva perehtyminen

13.03.2020
Jaa

Psyconissa on aloittanut hiljattain puolenkymmentä uutta konsulttia, joista lähes kaikki ovat aiemmin olleet meillä töissä. Toki heille on ehtinyt kertyä kokemusta muista organisaatioista, mutta valtaosalla on jo paljon tietoa, mitä Psyconin kotipesällä tehdään. Tämä Nuorten Ammattilaisten Klubi (eli NAKkisakki) ei tyytynyt perehdytyksen osallistujiksi, vaan otti ohjat käsiinsä ja ryhtyi perehtymään itseohjautuvasti. Omatoimisesti ja itseä kiinnostavimmista asioista. Loistavaa!

Ensimmäisessä NAKki-palaverissa minun oli määrä kertoilla osallistujille Psyconin historiasta, mutta huomasin päätyneeni sihteeriksi kirjaamaan osallistujien perehtymistoiveita. Mistä asioista puhumalla ja miten kokemuksia vaihtamalla Psycon toimisi parhaana alustana tuoreiden konsulttien ammatilliselle kasvulle? Esille nousseet aihealueet ovat niin hyviä, että ajattelin jakaa niitä muillekin blogin kautta. Huomaa myös lukiessasi, että käytän tarkoituksella kahta käsitettä, perehdyttämistä ja perehtymistä…

Asiakkuuksien ymmärtäminen

Perehtymisen lähtökohtana voisi aivan hyvin pitää asiakkaita, mutta asiakaskuntaan paneutuminen ei useinkaan kuulu perinteisen perehdyttämisjakson sisältöön. Onneksi ensimmäisen NAKki-palaverin spontaanina teemana nousi esiin asiakkuuksien erilaisuus myös asiakassuhteen kehittymisen ja syvyyden valossa. Millaisia ovat hyvät asiakkuudet, miten niitä voisi tutkia ja edistää keskinäistä sitoutuneisuutta?  Mitä voisi psyconilainen myynnillisyys olla parhaimmillaan? Itselleni syntyi keskustelussa vaikutelma, ettei se liene volyymipaukuttamista, vaan on lähempänä yhteistyösuhteiden syventämistä.

Hiljaisen ammattitiedon välittyminen

Psyconin 65-vuotisen historian aikana on taloon kertynyt tarina jos toinenkin. Vaikka osa niistä on ehkä myös koomisia kommelluksia, osaan tarinoista kätkeytyy hyviä sekä oivaltavia konsultointiratkaisuja. Monet palvelukonseptit ovat täynnä kokemusperäisiä ja sujuviksi osoittautuneita toimintatapoja. Erilaisia esimerkkitapauksia tutkiessaan kollegat pääsevät oppimaan psyconilaista ketteryyttä ja kokeilemaan toimivimpia työtapoja. Yhteisissä oppimistilanteissa syntyy oivalluksia, joista jää vahva elämysjälki ja sen myötä voi saada aktiivisia työkaluja omaan ammattikäytäntöön.

Konsultoinnin etiikka ja vastuu

Konsultointia ohjataan sekä virallisten säädösten että ammattikunnan omien pelisääntöjen avulla. GDPR määrittää tiukasti tiedonhallinnan reunaehdot ja psykologiliiton ammattieettinen lautakunta valvoo mm. eettisten arviointiperiaatteiden toteutumista. Em. viralliset rakenteet muuttuvat eläviksi vasta, kun niitä käsitellään yhdessä, jolloin voidaan määritellä, miten konsultoidaan psyconilaisittain ja millaista palvelua oma etiikkamme ei salli tuotettavan. Eettisen koodiston sisäistäminen on tärkeää, koska konsultoinnilla vaikutetaan työelämän muutoksiin paljonkin, ja tätä tehdään aina asiakkaiden luovuttaman luottamuksellisen tiedon varassa.

NAKkisakin lisäarvo yhteisölle

Psyconin tuoreet konsultit ovat jo nyt osoittaneet, että työuraansa vauhdittava oppimishaluinen, utelias sekä kyselevä Nuorten Ammattilaisten Klubi saa tuotettua uutta virtaa koko työyhteisöön. Tuore tieto opintojen maailmasta, myötäsyntyiset digitaaliset valmiudet sekä ammatillinen kunnianhimo luovat lisäsysäyksiä Psyconin uusiutumiselle.

Pahinta, jota tälle energialle voi tehdä, on latistaa se väittäen ”ettei niinjanäin kannata tehdä… Ettei se ennenkään ole onnistunut…”  Niin, mutta jospa se onnistuisikin nyt.

Tulossa ekskursio Tampereelle…

Palatessamme työmatkalta Lappeenrannasta Tampereelle kuulin tuoreelta kollegalta, että NAKkisakilla on ollut mielessä järjestää ekskursio Pirkanmaalle alkavana keväänä. Ilmoille on heitetty ideoita, että ohjelmaan kuuluisi mm. ulkopuolinen asiantuntijaluento ajankohtaisesta työelämäilmiöstä sekä yritysvierailu.

Tämä jos mikä on itseohjautuvaa perehtymistä.

Kirjoittaja

Pekka Salmela
Aluejohtaja, osakas
Kaikki tämän kirjoittajan artikkelit