20.6.2024

Lakisääteistä vakuutus- ja korvaustoimintaa hoitavassa Vakuutuskeskuksessa työskentelee yli 170 vakuutusalan ammattilaista.

HR-asiantuntija Sami Ruposen mukaan Vakuutuskeskus on haluttu työnantaja, koska organisaation toiminta ja työympäristö ovat kunnossa.

”Ilmapiiri on positiivinen, ja meillä panostetaan työhyvinvointiin. Ja tietysti täytyy ajatella niin, että työtkin ovat kivoja. Se luo vetovoimaa, mutta on myös pitovoima.”

Psycon on ollut Vakuutuskeskuksen rekrytointikumppani jo yli 12 vuoden ajan. Psycon huolehtii rekrytointien sujuvuudesta kesätyöntekijöitä lukuun ottamatta sekä toteuttaa psykologiset henkilöarvioinnit vakituisiin rooleihin ehdolla oleville työntekijöille.

”Meillä on ollut hyvä ja hedelmällinen yhteistyö. Olemme aina päässeet hyviin tuloksiin. Psyconin kanssa on kiva ja helppo tehdä töitä”, Ruponen kiittelee.

Pitkäaikaisesta kumppanuudesta on paljon hyötyä rekrytoinneissa, joista osa tapahtuu varsin nopealla aikataululla, kertoo Psyconin seniorikonsultti ja Vakuutuskeskuksen asiakasvastaava Laura Nissilä. Rekrytointiprojektit on helppo käynnistää, kun organisaatio sekä sen tarpeet ja ihmiset ovat tuttuja vuosien varrelta.

”Yhteistyömme on mutkatonta. Olemme tehneet yhdessä töitä pitkään ja tunnemme toisemme hyvin”, Nissilä pohtii.

”Psyconin on helppo hypätä uusiin rekrytointeihin mukaan, koska Laura tietää mitä meille haetaan. Mehän olemme kuin vanha pariskunta, kulmakarvan asennosta jo tietää mitä toinen on mieltä”, Ruponen naurahtaa.


Rekrytointiprosessi on ulkoistettu aina tarpeiden alkukartoituksesta henkilöarviointiin asti

Ennen yhteistyötä Psyconin kanssa Vakuutuskeskuksen HR-tiimi hoiti kaikki rekrytoinnit itse, mikä vaati paljon työtä ja resursseja.

”Meillä ei ole isoa HR-tiimiä, minkä takia olemme ulkoistaneet rekrytoinnin Psyconin asiantuntijoille aina tarpeiden alkukartoituksesta valittujen henkilöarviointeihin”, Ruponen kertoo.

Psycon suunnittelee ja aikatauluttaa rekrytointiprosessin, hoitaa hakuilmoituksen laatimisen ja markkinoinnin, ottaa vastaan hakemukset omaan järjestelmäänsä sekä tekee esivalinnat ja yleensä myös ensimmäiset haastattelut. Rekrytoiville esihenkilöille esitellään vahvimmat ehdokkaat, ja he tekevät päätökset haastattelujen ja Psyconin tekemän psykologisen henkilöarvioinnin tulosten perusteella.

”Henkilöarviot ovat tärkeä lisä, jotta ei tule virherekrytointeja”, Ruponen kertoo.

Vakuutuskeskuksen työntekijöiltä vaaditaan itsenäistä otetta työhön sekä kokemusta vakuutusalasta. Välillä osaamisprofiili on varsin kapea, sillä esimerkiksi vakuutusalaa tuntevia juristeja tai matemaatikkoja on markkinoilla hyvin vähän. Hankalimmatkin tehtävät on aina saatu täytettyä.

”Olemme hakeneet paljon määräaikaisiakin erityisosaajia Psyconin kautta. Aina on ollut paljon hakijoita ja löydetty hyviä tekijöitä. Kyllähän se jotain kertoo”, Ruponen sanoo.

Nissilän mukaan yksi tärkeimmistä avaimista rekrytointiprojektien onnistumiseen on ollut Vakuutuskeskuksen esihenkilöiden aktiivinen osallistuminen prosessiin aina tarpeiden määrittelystä päätöksentekoon.

”Suunnittelemme projektit niin, että esihenkilöiden aikaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Meidän näkökulmastamme on todella arvostettavaa, että esihenkilöt ovat aina sitoutuneet rekrytointiin. He ovat innokkaita ja kokevat oman työnsä tärkeäksi, mikä varmasti myös välittyy eteenpäin.”


Yli kymmenen osaajaa rekrytoitiin pika-aikataululla

Yhdessä huippuunsa hiottu rekrytointiprosessi joutui todelliseen testiin alkuvuodesta 2024, kun Vakuutuskeskukselle tarvittiin nopealla aikataululla yli kymmenen uutta työntekijää kolmeen eri yksikköön, osa vakituisiin tehtäviin, osa määräaikaisiksi. Vakuutuskeskuksen toiveena oli myös, että mahdollisimman moni uusista työntekijöistä aloittaisi samaan aikaan, jotta perehdytysprosessi ei olisi pirstaleinen.

Vain muutamassa kuukaudessa jokainen paikka oli täytetty hyvillä työntekijöillä. Onnistumisen edellytykseksi Ruponen ja Nissilä listaavat esihenkilöiden aktiivisen osallistumisen lisäksi sujuvan prosessin, huolellisen aikatauluttamisen sekä vahvan työnantajabrändin, joka auttaa houkuttelemaan parhaat osaajat.

”Ihmiset haluavat tehdä oikeasti tärkeää työtä hyvässä työyhteisössä. Se on mielestäni korostunut rekrytoinnissa viime vuosina”, Ruponen pohtii.

Rekrytoinnissa halutaan aina nostaa esiin organisaation hyviä ominaisuuksia ja tärkeitä näkökulmia, Nissilä kertoo.

”Olen huomannut tässä yhteistyössä, että merkityksellisyys on sekä merkittävä vetovoima- että pitovoimatekijä.”

Pitkäaikaisen yhteistyön toimivuudesta ja rekrytointien onnistumisesta kertoo myös se, että Vakuutuskeskuksella tehdään poikkeuksellisen pitkiä työuria. Keskimäärin työntekijät ovat talossa lähes 14 vuotta, pisimmät urat ovat yli neljän vuosikymmenen mittaisia.

”Olemme onnistuneet valinnoissa hyvin, ja Psycon tekee siinä ison työn. Saamme aina positiivista palautetta rekrytoinneista niin esihenkilöiltä kuin työntekijöiltäkin. Kaikki ei suju vain hyvin vaan erinomaisesti”, Ruponen kehuu.

Teksti: Lotta Heikkeri